Головна

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Додаткова відпустка за ненормований робочий день директору школи
Середа, 24 липень 2019 15:06

Частиною другою статті 8 Закону України «Про відпустки» встановлено, що щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. 

E Додатку 1 до Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 - 2020 роки затверджено Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України, яким може надаватись додаткова відпустка.  До цього переліку включено посаду керівника установи.

Пунктом 5.3.10 Галузевої Угоди рекомендовано забезпечити надання додаткових відпусток працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективними договорами на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем.

Згідно з пунктом 1.4 Галузевої угоди  Положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов'язковими для включення до колективних договорів.

Відповідно до розділу III «Середні навчальні заклади, навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації» Додатку до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346, тривалість щорічної основної відпустки директорів середніх навчальних закладів становить 56 календарних днів.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів.

Тому, додаткова відпустка директора закладу загальної середньої освіти за ненормований робочий може надаватися тривалістю не більше 3 календарних днів.

 
«Провідний бухгалтер» закладу позашкільної освіти
Вівторок, 23 липень 2019 09:29

Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», передбачені кваліфікаційні вимоги за професією «бухгалтер (з дипломом спеціаліста)», яка відноситься до категорії професіоналів та за професією «бухгалтер», яка відноситься до категорії фахівців.

За наявності у бухгалтера повної вищої освіти відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стажу роботи за професією бухгалтера I категорії – не менше 2 років установлюється кваліфікаційна категорія «провідний бухгалтер» (з дипломом спеціаліста).

За професією «бухгалтер», що відноситься до категорії фахівців, для встановлення відповідної кваліфікаційної категорії передбачені такі кваліфікаційні вимоги:

  • бухгалтер I категорії – базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи за професією бухгалтера II категорії – не менше 1 року;

  • бухгалтер II категорії – базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи за професією бухгалтера – не менше 1 року;

  • бухгалтер – базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст); для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж роботи на посаді технічного службовця у галузях фінансової діяльності, роботи з базами даних, статистики, бухгалтерського обліку – не менше 1 року.

Разом з тим п. 11 Загальних положень довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників установлено, що особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, за рекомендацією атестаційної комісії призначені на відповідні посади.

Водночас варто зазначити, що відповідно до Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 31.10.2012 № 1230, в штатні розписи закладів позашкільної освіти вводиться посада головного бухгалтера, якщо в закладі бухгалтерський облік ведеться самостійно. Крім того, у штатному розписі такого закладу вводиться посада бухгалтера за наявності в ньому 600 і більше вихованців, учнів.

 
«Сильна мова – успішна держава» – схвалено Стратегію популяризації української мови
П'ятниця, 19 липень 2019 09:03

З метою забезпечення єднання українського суспільства та зміцнення його української ідентичності, утвердження української мови на всій території України Уряд схвалив стратегію популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава».

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 17 липня 2019 року.

Нормативно-правовий акт розроблений Міністерством культури України на виконання пункту 427 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 244-р.

Стратегія популяризації державної мови на період до 2030 року «Сильна мова – успішна держава» визначає мету, стратегічні цілі та основні завдання, на виконання яких спрямована реалізація державної мовної політики, та охоплює практично усі сфери суспільного життя. Що у свою чергу сприятиме підвищенню престижу та авторитетності державної мови, формуванню комфортного та функціонального україномовного середовища на всій території України та для всього її населення, а також створить умови для задоволення мовних потреб українців, які проживають за кордоном.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року набрав чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

 

За матеріалами Урядового портал

 
Закон України «Про освіту» відповідає Конституції України
П'ятниця, 19 липень 2019 09:02

Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про освіту» від 5 вересня № 2145-VIII, визнавши його таким, що відповідає Конституції України (є конституційним).

Конституційний Суд України зазначив, що українська мова як державна є обов’язковою на всій території України у державній сфері, а також в публічних сферах суспільного життя, у тому числі у сфері освіти.

Дослідивши Закон в аспекті забезпечення балансу між вивченням і застосуванням державної мови і вільним розвитком, використанням, захистом мов національних меншин та корінних народів України, Конституційний Суд України вказав, що Закон гарантує національним меншинам та корінним народам України право на вивчення рідної мови та передбачає вивчення державної української мови, що є однією з умов їх повноцінної інтеграції в українське суспільство.

Конституційний Суд України дійшов висновку, що Закон створює законодавчі передумови для ефективного функціонування і розвитку державної мови, можливості використання української мови в усіх сферах суспільного життя, у яких вона має бути обов’язковим засобом спілкування.

На переконання Конституційного Суду України, ухваливши Закон, держава створила умови для повноцінної реалізації відповідних прав національних меншин, в тому числі корінних народів України, вивчати рідну мову, а також отримувати освіту державною мовою незалежно від походження, повноцінно реалізовувати визначені Конституцією України права. У такий спосіб забезпечується рівність кожної особи у реалізації вказаних прав незалежно від національності та мови спілкування.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 3 з 351