Головна

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Місія Європейських конфедерацій профспілок в Україні
Понеділок, 18 лютий 2019 12:50

13-14 лютого 2019 року у Києві перебувала місія Європейської конфедерації профспілок (ЄКП) та Панєвропейської регіональної ради Міжнародної конфедерації профспілок (ПЄРР).

Серед членів місії – виконавчий секретар PERC Антон Лєппік, голова Чесько-Моравської конференції профспілок Джозеф Стредула та міжнародний секретар цього профцентру Богумил Чап, керівник міжнародного департаменту Загальної конфедерації профспілок П'єр Рене Крістоф Кутаз, міжнародний секретар Національного польського профоб'єднання Солідарність Анджей Адамчік та керівник міжнародного департаменту Конфедерації профспілок Словаччини Мирослав Хайнош.

Метою приїзду місії є ознайомлення зі становищем українських працівників, зокрема факторами, які зумовлюють їх масову міграцію до країн ЄС, ходом реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, у першу чергу щодо створення гідних робочих місць, забезпечення гідної оплати праці, якісного громадського обслуговування, дотримання прав профспілок та трудящих тощо.

Основні питання, які цікавлять європейських колег – причини міграції українців. соціально-економічна ситуація та стан дотримання трудових прав, а також проблема відтоку кваліфікованої робочої сили з України.

«Ціль цієї місії – допомогти вам у складний час», – зазначив голова Чесько-Моравської конференції профспілок Джозеф Стредула під час зустрічі членів місії з керівництвом Федерації профспілок України, КВПУ та їх членських організацій.

Колеги з Європейських профспілок мали ряд зустрічей із керівництвом різних владних структур, зокрема у Міжнародній організації з міграції, в офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, в Кабінеті Міністрів України, у представництві Міжнародного валютного фонду, ЄС в Україні тощо.

За підсумками роботи місії 14 лютого в агенції «Укрінформ» було проведено прес-конференцію для висвітлення підсумків роботи цих днів.

«Ми на 100 % підтримуємо наших українських колег», – підкреслив голова Чесько-Моравської конфедерації профспілок Джозеф Стредула, відкриваючи медійний захід в «Укрінформі», – «Ми чуємо інформацію про утиски прав профспілок в Україні, що є абсолютно неприпустимим в будь-якій європейській країні, де поважають права людей», – наголосив він.

Члени місії поінформували журналістів про зустрічі з урядовцями, що відбулися під час її перебування в Україні, поділилися баченням ситуації щодо дотриманням прав працівників в нашій країні та розповіли про можливості вирішення проблем українських профспілок за допомогою міжнародних профспілкових організацій, які вони представляють.

Так, виконавчий секретар PERC Антон Лєпік серед іншого зазначив, що на його думку в Україні соціальний діалог між профспілками і владою працює не в належній формі і далекий від нормального стану, коли сторони апелюють рівними даними, а якість життя працюючої людини недостатній для країни у центрі Європи.

Анджей Адамчик з польської «Солідарності» підкреслив, що усі європейські профспілки разом з колегами в Україні мають працювати над підвищенням консолідації та духу робітничої сили в цій державі, адже працівники повинні мати реалізоване право на гідну працю та гідну зарплату. 

Колеги з ЄКП та ПЄРР насамкінець зазначили, що продовжуватимуть роботу місії і разом із партнерами направлятимуть в Україну наступних представників з країн-членів Вишеградської четвірки, яка об’єднує профспілки Польщі, Чехії Словаччини та Угорщини, а також Європейської конфедерації профспілок.

Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України, віце-президент МКП Григорій Осовий, завершуючи прес-конференцію підкреслив, що спільною ціллю профспілок є консолідація зусиль на шляху подолання несправедливості у відношенні до людей праці. На сьогодні є декілька скарг українських профспілок до Міжнародної організації праці, що стосуються порушення прав профспілок та зокрема, працівників на своєчасну і гарантовану виплату зарплати, на забезпечення інспектування умов праці в Україні державними структурами.

«Права, які надані профспілкам, потрібно виборювати. І якщо є право, його потрібно захищати і в цьому полягає наша спільна місія» – підсумував Григорій Осовий.

 
Встановлення посадового окладу доценту, який не має вченого звання
Понеділок, 18 лютий 2019 12:48

Відповідно до пункту 9 статті 55 Закону України «Про вищу освіту» посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра.

Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, зокрема доцентів, укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується вченою радою вищого навчального закладу (пункт 11).

Вчене звання доцента присвоюється працівникам вищих навчальних закладів, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, мають стаж роботи не менше ніж п’ять навчальних років на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (в одному вищому навчальному закладі), зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою, та відповідають іншим вимогам, передбаченим пунктом 5 розділу ІІ Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 14.01.2016 № 13.

Відповідно до п. 6.2 Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 2.04.1993 № 90, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3.12.1993 за № 181, науково-педагогічним працівникам, які обрані чи призначені на посаду доцента, але не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення встановлюється 19 тарифний розряд. 

Якщо після закінчення двох років перебування на посаді доцента вчене звання не присвоєне, цим особам встановлюється оклад асистента (викладача) з урахуванням наявності наукового ступеня, а при переході на цю посаду з посади старшого викладача – оклад старшого викладача.

Аналогічна норма щодо встановлення науково-педагогічним працівникам, які посідають посаду доцента, але не мають відповідного вченого звання, посадового окладу на ріні 19-го тарифного розряду на термін до двох років від часу їхнього першого обрання чи призначення передбачена приміткою додатку 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557.

Отже, науково-педагогічний працівник, який не має вченого звання доцента, може претендувати на заміщення такої посади з встановленням йому посадового окладу на рівні 19 тарифного розряду на термін не більше двох років. Якщо за ці два роки працівник не здобув вченого звання доцента, йому встановлюється тарифний розряд за посадою, з якої він перейшов на посаду доцента.

 
Мінфін підтвердив право неприбуткових організацій на підприємницьку діяльність
Понеділок, 18 лютий 2019 12:48

Міністерство фінансів України надало роз’яснення стосовно питання можливості здійснення громадськими об’єднаннями підприємницької діяльності і включення таких об’єднань до Реєстру неприбуткових установ та організацій (лист від 6.02.2019 № 11210-09-5/3214).

Мінфін у листі зробив висновок про те, що положення Податкового кодексу України не обмежують можливість здійснення громадськими об’єднаннями, які є неприбутковими організаціями для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств, підприємницької діяльності для досягнення мети, заради якої вони були створені, а саме виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

У такому випадку результати підприємницької діяльності громадські об’єднання відображають у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (наказ Мінфіну від 17.06.2016 № 5530.

Обґрунтовуючи наведений висновок Мінфін зазначив, зокрема, таке.

Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи має право здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об’єднанням включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (п. 2 ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання»).

Зазначене узгоджується з положеннями статті 86 Цивільного кодексу України, якою визначено, що непідприємницькі товариства та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.

Громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) зобов’язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону.

До того ж, громадське об’єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об’єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об’єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом (ст. 24 Закону України «Про громадські об’єднання»).

Податковим кодексом України визначено, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп.133.4.2 п.133.4 ст. 133 ПКУ).

Встановлення контролюючим органом факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм Кодексу

Завантажити лист Мінфіну list-11210-09-5_3214-vd-06.02.2019.pdf [400,52 Kb][51] Завантажити Переглянути документ онлайн

 
Як фізична активність впливає на здоров’я
П'ятниця, 08 лютий 2019 14:57

Будь-яка мінімальна, проте регулярна фізична активність дуже корисна для здоров’я. Коли людина мало рухається, сповільнюється обмін речовин, що впливає на здатність регулювати рівень цукру в крові, метаболізувати жири, негативно впливає на тиск та послаблює м’язи і кістки – повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Як фізична активність впливає на здоров’я

Зв’язок багатьох хвороб та малорухливості було встановлено ще в 50-х роках минулого століття. Тоді було проведено велике дослідження з водіями та кондукторами лондонських автобусів. Виявилося, що водії мали у 2 рази більші ризики серцевого нападу, ніж кондуктори. Зв’язок був очевидним – тривале сидіння негативно впливає на здоров’я.

З того часу велика кількість досліджень підтверджує користь руху та шкоду від надмірного сидіння. Особливо багато досліджень з’явилось в останні роки – коли надмірне сидіння стало мало не звичним способом життя для багатьох з нас.

Коли ми мало рухаємось та багато сидимо – організм буквально «вимикається». Сповільнюється обмін речовин, що впливає на нашу здатність регулювати рівень цукру в крові, метаболізувати жири, негативно впливає на тиск та послаблює м’язи і кістки. Все це разом має негативні наслідки для здоров’я — від появи надмірної ваги до серйозних хвороб внутрішніх органів.

Тому не нехтуйте заняттями спортом! Намагайтеся проводити якомога більше часу в русі.

Про необхідні типи фізичної активності

Нам потрібні 2 типи фізичної активності щотижня – аеробні та силові вправи.

Аеробна активність –150 хвилин на тиждень. Вона може бути помірна чи інтенсивна.

Вправи помірної інтенсивності – спалюємо від 3,5 до 7 ккал на хвилину (ходьба, їзда на велосипеді з середньою швидкістю, йога). Навіть прибирання вдома – помірна фізична активність.

Інтенсивні навантаження – спалюємо понад 7 ккал на хвилину (біг, швидка ходьба, бойові мистецтва, футбол чи баскетбол).

Мінімум двічі на тиждень варто виконувати силові вправи – для укріплення головних груп м’язів.

За матеріалами сайту Міністерства охорони здоров’я України

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 3 з 318