Головна

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Тривалість щорічної відпустки окремим бібліотекарям закладів загальної середньої освіти
Вівторок, 04 квітень 2023 22:11

Відповідно до ст. 6 Закону «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. 

Пунктом 1 постанови ВРУ від 15.11.96 № 505/96-ВР встановлено, що зазначений закон введено в дію з 1 січня 1997 року, а статті 7, 8 і частину першу статті 10 – з 1 січня 1998 року. 

У пункті 2 постанови зазначено, що відпустки раніше встановленої загальної тривалості зберігаються за працівниками, які користувалися відпусткою більшої загальної тривалості, ніж визначена відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України, на весь час їх роботи на цьому підприємстві, в установі, організації на посадах, професіях, роботах, що давало їм право на цю відпустку, та за наявності умов, за якими вона надавалася. 

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 21.04.1949 № 1577 «Про відпустки працівникам науково-дослідних, навчальних та культурно-просвітницьких установ», що діяла до прийняття Закону України «Про відпустки» № 504/96-ВР, бібліотекарям навчальних закладів відпустка надавалася тривалістю 24 робочих дні. 

Оскільки з прийняттям закону «Про відпустки» всі види відпусток надаються в календарних, а не в робочих днях, бібліотекарям ЗЗСО та інших освітніх закладів, які були прийняті на роботу до введення в дію закону «Про відпустки», тобто до 1 січня 1997 року, щорічна відпустка, з урахуванням перерахування з робочих у календарні дні, має надаватися тривалістю 28 календарних днів. 

Відповідно до статті 8 Закону № 504-ВР та Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем, яким може надаватись додаткова відпустка, що є додатком № 1 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та Профспілками працівників освіти і науки України на 2021-2025 роки, бібліотекарям закладів освіти може надаватися відпустка за ненормований робочий день тривалістю до 7 календарних днів (включно). Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Тому щорічна основна та додаткова відпустки бібліотекарів, яких прийнято на роботу до закладів освіти до 1 січня 1997 року, має становити 35 календарних днів (28 к.д.+7 к.д.), а тих, хто прийнятий після 1 січня 1997 року – 31 календарний день (24 к.д.+7 к.д.)

Згідно з частиною 14 ст. 10 Закону № 504-ВР керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, а також спеціалістам закладів освіти, зокрема бібліотекарям, закладів освіти щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. 

Водночас з введенням в Україні воєнного стану у зв’язку військовою агресією російської федерації та прийняттям Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX правила надання відпусток дещо змінено. Зокрема частиною першою статті 12 Закону № 2136-IX установлено, що у період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка може обмежуватися тривалістю 24 календарні дні.   Але це обмеження не є обов'язком керівника, а лише його правом, яким він може скористатися або ні. 

Однак у будь-якому випадку право таких бібліотекарів на щорічну основну відпустку 28 календарних днів не втрачається. 

Адже відповідно до цієї статті, якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, надання не використаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану.

 
Держслужба якості освіти про мережу навчальних закладів та діяльність органів управління освітою у громадах
Вівторок, 04 квітень 2023 21:45

У грудні 2022 року управління Державної служби якості освіти України в областях проаналізували діяльність 21 місцевого органу управління освітою територіальних громад (далі – місцеві органи). Вивчалися питання, пов’язані з формуванням мережі закладів дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти.

Працівники проаналізували, як місцеві органи управління освітою виконували свої повноваження протягом двох останніх років. Це вочевидь найскладніші роки в історії освіти незалежної України. Тому важливо було у підсумку отримати дані, які б дали інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень як на рівні громади, так і держави, – йдеться на сайті Державної служби якості освіти України.

Результати аналізу показали, що місцеві органи протягом 2020-2022 років у межах своїх повноважень в цілому забезпечили реалізацію державної політики щодо доступності дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Позитивні практики в діяльності місцевих органів управління освітою

Місцеві органи створювали умови для забезпечення доступності дошкільної освіти. Кількість початкових класів в усіх територіальних громадах, охоплених аналізом, відповідає кількості дітей, які проживають на відповідних територіях. У переважній більшості за закладами загальної середньої освіти закріплено територію обслуговування. Приблизно 70% місцевих органів забезпечують підвезення учнів до місця навчання і в зворотному напрямку.

Створюються умови для забезпечення прав і можливостей дітей з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на рівнях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Поступово збільшується кількість дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах освіти, та зростає кількість інклюзивних класів.

Організація інклюзивного навчання забезпечується асистентами вчителя. Необхідну психолого-педагогічну підтримку та системний кваліфікований супровід надають фахівці інклюзивно-ресурсних центрів, за потреби місцеві органи укладають договори про співпрацю з сусідніми громадами.

Місцеві органи послідовно узгоджують назви й установчі документи (статути) закладів загальної середньої освіти з вимогами частини першої статті 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту» та переоформлюють ліцензії на надання освітніх послуг на певному рівні освіти.

Проблемні питання у діяльності місцевих органів управління освітою

Повноваження органів місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики у сфері освіти на території громад здійснюються через створені ними (відповідними рішеннями рад) структурні підрозділи, що діють відповідно до затверджених в установленому порядку положень.

Аналіз засвідчив, що положення ряду структурних підрозділів у сфері освіти слід негайно переглянути й узгодити з вимогами чинного законодавства. У положеннях відділів освіти досі залишаються такі невластиві їм повноваження, як:

 • здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням закладами освіти законодавства у сфері освіти;
 • комплектування закладів освіти педагогічними працівниками та забезпечення їх перепідготовки;
 • утворення інклюзивних, спеціальних груп і класів у закладах освіти.

У положеннях також містяться посилання на нормативні акти, що втратили чинність. Крім того, положення не оприлюднені на офіційних вебсайтах, чим не дотримано вимоги статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Формування мережі закладів освіти у громадах

У діяльності місцевих органів з формування мережі закладів освіти, що має бути спрямована на забезпечення якісної та доступної освіти, виявлено окремі проблемні питання, на які громадам слід звернути увагу та працювати над їх подоланням.

Часто у місцевих органах відсутнє стратегічне бачення розвитку мережі закладів освіти та освітньої системи громади, спрямованої на стале забезпечення якісної та доступної освіти. У частині громад не розроблено стратегічний документ, що передбачає розвиток мережі закладів освіти та освітньої системи.

Водночас документи (стратегії, програми, плани), як правило, розроблені формально, мають декларативний зміст, без детального аналізу соціально-економічної, демографічної ситуації у громаді й чіткого бачення кінцевого результату. В таких документах заходи є загальними, не містять конкретного плану розвитку (оптимізації) мережі, термінів, обсягів та джерел фінансування.

Виявлено випадки, коли реорганізація ЗЗСО у сільській місцевості здійснена без процедури громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника, що є порушенням вимог частини другої статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Крім того, засновник після реорганізації не передбачив заходів для забезпечення учням можливості продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Дошкільна освіта

Частина громад не вживають дієвих заходів для створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти (ЗДО). Як правило, у містах фактична наповнюваність ЗДО перевищує їх проєктну потужність. Усупереч вимогам частини другої статті 14 Закону України «Про дошкільну освіту» у більшості ЗДО перевищено норми наповнюваності груп.

І в міських, і в сільських місцевостях порушуються вимоги частини другої статті 3 Закону України «Про дошкільну освіту»: поза обов’язковою дошкільною освітою перебувають від 10% до 36% дітей старшого дошкільного віку громад.

Трапляється, що з міркувань безпеки місцеві органи ухвалюють рішення про простій чи призупинення освітнього процесу, якими, однак, обмежують доступ до дошкільної освіти та порушують права дітей на здобуття дошкільної освіти.

Загальна середня освіта

Майже у всіх територіальних громадах, де здійснювався аналіз, фактична наповнюваність закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) значно нижча від проєктної потужності. У деяких ЗЗСО наповнюваність становила лише 20-40% від проєктної потужності. Водночас традиційно у сільській місцевості показник наповнюваності класів нижчий середнього по громаді.

Протилежна ситуація у міських закладах, коли наповнюваність ледь не вдвічі більша проєктної потужності. При цьому кількість учнів, які навчаються в другу зміну, в таких ЗЗСО щороку пропорційно зростає.

Утримання ЗЗСО з малою наповнюваністю зумовлюють зростання видатків на одного учня. Середня вартість утримання одного учня в громадах, де здійснювався аналіз, становила 33-45 тис. грн, зокрема найвища – 62 тис. грн, а найнижча – 10 тис. грн на рік. В окремих ЗЗСО вартість утримання одного учня сягала рекордних 140-190 тис. грн на рік.

В організації підвезення учнів виявлено такі порушення:

 • відсутні або неналежно оформлені (затверджені) порядки підвезення учнів та паспорти автобусних маршрутів;
 • кількість дітей під час перевезення перевищує кількість місць для сидіння;
 • перевезенням охоплені не всі учні, які цього потребують;
 • середній час тривалості автобусного маршруту перевищує нормативну.

Позашкільна освіта

Проблемним виявилося питання забезпечення права дітей на здобуття позашкільної освіти. Відсоток охоплення дітей позашкільною освітою у громадах, де здійснювався аналіз, у цілому становить від 13% до 38% (тоді як середній в Україні – 60%, станом на 2021 рік). При цьому рівень охоплення дітей позашкільною освітою знизився у зв’язку з війною.

Гострою є проблема доступності позашкільної освіти для дітей у сільській місцевості. У деяких випадках здобуття позашкільної освіти забезпечується завдяки організації гурткової роботи в ЗЗСО та створенню дитячих хабів і клубів за інтересами при сільських будинках культури. Деякі громади укладають угоди про співробітництво в цьому напрямі.

За результатами аналізу діяльності місцевих органів Державна служба якості освіти України надала територіальним громадам свої висновки та рекомендації, у змісті яких окреслено випадки порушень законодавства та вказівки на їх усунення, перелік проблемних питань, що потребують вирішення, і пропозиції щодо підвищення ефективності формування мережі закладів освіти.


Довідково:

Аналіз діяльності місцевих органів проводився в усіх областях України, крім Донецької, Луганської, Херсонської областей та м. Київ, за період діяльності 1.01.2020-31.11.2022. 

Аналізом охоплено 10 міських, 7 селищних та 4 сільські територіальні громади, де функціонує загалом 413 закладів освіти, з них – 155 дошкільної, 226 загальної середньої і 32 позашкільної освіти.


За матеріалами – Державної служби якості освіти України 

 
Доплати і надбавки педпрацівникам у 2023 році
Понеділок, 03 квітень 2023 16:34

Окрім посадових окладів (ставок заробітної плати), що встановлюються педагогічним працівникам галузі освіти в розмірах відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557, за виконання додаткових видів педагогічної роботи та іншої діяльності, а також за педагогічний стаж та престижність педагогічної праці педпрацівникам виплачуються доплати і надбавки, зокрема: 

Надбавка за стаж педагогічної роботи у наступних розмірах: 


 • понад 3 роки – 10%
 • понад 10 років – 20%,
 • понад 20 років – 30% посадового окладу (ставки заробітної плати) відповідно до постанови КМУ від 31.01.2001 № 78;

Надбавка за престижність педагогічної праці  у граничному розмірі 30% посадового окладу (ставки заробітної плати) (постанова КМУ від 23.03.2011 № 373).

Доплата за успішне проходження сертифікації  в розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) протягом дії сертифікату (постанова КМУ від 19.02.2020 № 113).

Постановою КМУ від 28.12.2021 № 1391 «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти» передбачені зокрема такі види доплат: 

Доплата за класне керівництво:

 • у 1-4 класах – в розмірі 20%,
 • у 5-11 класах – в розмірі 25% посадових окладів (ставок заробітної плати);

Доплата за перевірку письмових робіт:

 • з математики – 15%,
 • з мови і літератури – 20%,
 • іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та креслення – 10 % посадових окладів (ставок заробітної плати), залежно від навчального навантаження; 
 • у 1-4 класах закладів загальної середньої освіти – 15 % ставки заробітної плати, незалежно  від навчального навантаження.

Доплата за завідування навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками – 10-15%, за завідування майстернями, кабінетами інформатики  15-20% посадових окладів (ставок заробітної плати).

Доплата за роботу в інклюзивних класах (групах) – 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) за години роботи в цих класах.

Доплата за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів – 10-40% посадового окладу (ставки заробітної плати), залежно від кількості класів у ЗЗСО.

Доплата за обслуговування комп’ютерної техніки у закладах освіти, в яких створені кабінети інформатики – 10-15% (ставки заробітної плати) тощо.

Окрім цього, цією постановою передбачені підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за роботу в певних типах закладів освіти, а також за педагогічні та інші звання.

Це зокрема:

 • Підвищення посадового окладу за педагогічні звання «вчитель-методист», «викладач-методист», «вихователь-методист», «майстер виробничого навчання I категорії» – на 15%;
 • Підвищення посадового окладу (ставки заробітної плати) за педагогічні звання «старший вчитель», «старший викладач», «старший вихователь», «керівник гуртка – методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «старший вожатий-методист», «майстер виробничого навчання II категорії» – на 10%, тощо.
 
10 кроків для вступу до закладу вищої освіти у 2023 році
Четвер, 30 березень 2023 21:05

Попри воєнний стан в Україні триває активна підготовка до вступної кампанії у 2023 році. Зокрема, зареєстровано Порядки прийому на навчання для здобуття фахової передвищої та вищої освіти, демонстраційні варіанти тестів уже із семи предметів НМТ доступні на сайті УЦОЯО, а реєстрація для участі у тестуванні розпочнеться 3 квітня. 

Для допомоги вступникам МОН підготувало головні кроки, які допоможуть стати студентом у 2023 році.  

10 кроків для вступу до закладу вищої освіти у 2023 році

1. Ключовий інструмент вступної кампанії 2023 року – особистий електронний кабінет вступника. 

2. ЗВО створює консультаційний центр приймальної комісії для надання допомоги вступникам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого ЗВО.

Реєстрація особистих електронних кабінетів розпочинається 1 липня 2023 року на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/. Особисті електронні кабінети вступників працюють до 30 листопада.

3. Під час реєстрації особистого електронного кабінету вступник зазначає такі дані:

 • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката НМТ/сертифіката ЗНО/екзаменаційного листка, що був одержаний під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ;
 • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО/сертифіката НМТ/екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ).

4. Якщо вступник має пільги, він повинен звернутися до одного із закладів вищої освіти (ЗВО) та надати документи, що підтверджують право на спеціальні умови вступу.

Зауважимо, що у 2023 році збережено усі пільги та пільгові категорії, передбачені законами, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.

Вступники, які зареєстровані та перебувають на ТОТ, зможуть проходити усі процедури вступної кампанії дистанційно.

Застосування пільг для жителів особливо небезпечних територій (ОНТ) буде визначено у травні з урахуванням розвитку воєнно-політичної ситуації в Україні.

5. Скласти вступні випробування.

Вступні випробування у 2023 році

Для здобуття ступенів вищої освіти молодший бакалавр, бакалавр (магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра/освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/ступеня вищої освіти молодшого бакалавра (НРК5): 

 • творчий конкурс – на мистецькі та спортивні спеціальності;
 • національний мультипредметний тест (НМТ) – на всі інші спеціальності;
 • або співбесіди та/або розгляд мотиваційних листів – під час вступу лише на контракт зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка (53 спеціальності та 11 спеціалізацій).

Творчі конкурси можна складати очно та/або дистанційно (за рішенням закладу освіти; для осіб, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території – за зверненням вступника).

НМТ 2023 року відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох предметів: два предмети з основного блоку (українська мова, математика) та один предмет із додаткового блоку (історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія) за вибором вступника. НМТ буде складатися вступником протягом одного дня, загальна тривалість тестування 180 хвилин, результати будуть відомі учаснику відразу після його закінчення.

Замість результатів НМТ 2023 року можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або ЗНО 2021 чи 2020 років.

Для громадян Республіки Польща зараховуються результати натурального іспиту з трьох предметів. 

Для здобуття ступеня вищої освіти магістра на основі ступеня бакалавра (НРК6), ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7):

для вступу на спеціальності галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини:

 • єдиний вступний іспит (ЄВІ 2023 року) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ 2023 року);
 • для вступу на спеціальність 061 Журналістика:
 • ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року;
 • або ЄВІ 2023 року та фаховий іспит для вступників, які здобули вищу освіту ступеня бакалавра зі спеціальності 061 Журналістика в тому ж закладі вищої освіти

для вступу на інші спеціальності:

 • ЄВІ 2023 року та фаховий іспит
 • для вступу лише на контракт зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка:
 • відповідно до Правил прийому можуть використовуватися тільки результати фахового іспиту та/або розгляду мотиваційних листів. 

Реєстрація на НМТ, ЄВІ, ЄФВВ 

 • НМТ, ЄВІ, ЄФВВ проводиться УЦОЯО у два етапи:
 • основні сесії;
 • додаткові сесії. 

Участь у НМТ може взяти особа, яка має ПЗСО або завершує її здобуття у 2023 році та зареєструвалася як учасник НМТ. 

Реєстрація для участі в НМТ передбачає:

 • створення персонального кабінету на вебсайті УЦОЯО;
 • внесення у персональному кабінеті особистих даних та інформації щодо участі в НМТ;
 • завантаження у персональному кабінеті в електронній формі (сканкопій та/або фотокопій) реєстраційних документів;
 • підтвердження у персональному кабінеті бажання взяти участь у НМТ і надсилання з використанням функціоналу персонального кабінету внесеної інформації та копій документів на обробку;
 • обробку регіональним центром наданої інформації та копій документів;
 • надання учаснику НМТ можливості сформувати Сертифікат НМТ 2023 року в персональному кабінеті.

Участь у ЄВІ, ЄФВВ може взяти особа, яка має вищу освіту ступеня бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), або завершує її здобуття у 2023 році та зареєструвалася – учасник ЄВІ, учасник ЄФВВ.

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ здійснюють приймальні комісії ЗВО.

6. Вступники зможуть подати до двадцяти заяв у сукупності за всіма джерелами фінансування та основами вступу, з яких не більше п’яти заяв на бюджет.

7. Для вступу на бюджет або для переведення на такі місця набрати не менше ніж 130 балів.

Конкурсний бал для вступу на бюджет або для переведення на такі місця не може бути менше ніж 130,000 балів. 

Конкурсний бал для вступу на контракт ЗВО визначає самостійно.

Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК5 за всіма джерелами фінансування не може бути менше ніж:

 • 150 балів для спеціальностей 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія галузі знань 22 Охорона здоров’я;
 • 140 балів (120 балів для вступу на контракт) для спеціальностей галузей знань 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини, спеціальності 226 Фармація, промислова фармація. 

8. Отримати рекомендацію на навчання.

Статуси заяви в особистому електронному кабінеті вступника може набувати таких значень:

 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням, або
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

9. Підтвердити свій вибір в електронному кабінеті.

Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (які одержали інформацію з офіційного вебсайту закладу вищої освіти), у відповідні строки мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в закладі освіти.

10. Укласти договір про навчання із ЗВО.

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору про навчання в ЗВО Договір про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

У разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та які перебувають на ній, можуть укласти договір про навчання в ЗВО впродовж трьох місяців після початку навчання.

Приймання на навчання до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти буде проведено за власними Правилами прийому.

 

За матеріалами – МОН

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 10 з 552