Головна

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Законодавча ініціатива про поширення колдоговору на членів профспілки
Четвер, 02 квітень 2020 11:11

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дії колективних договорів» (реєстр. № 3204) та пропонує СПО об’єднань профспілок наступне.

Пропонуємо підтримати внесення змін в статтю 18 Кодексу законів про працю України та статтю 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» щодо поширення положення колективного договору на працівників підприємства, установи, організації, які є членами професійної спілки, що є стороною колективного договору і є обов’язковими для сторін колективного договору.

Про необхідність внесення таких змін до законодавства Профспілка працівників освіти і науки України неодноразово протягом останніх років зверталася до Федерації профспілок України та СПО об’єднань профспілок.

Вважаємо, що такі зміни відповідають законодавству України, міжнародним правовим нормам та сприятимуть мотивації профспілкового членства та зміцненню профспілкового руху в Україні.

Так, статтею 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності» зазначено, що профспілки, їх об’єднання ведуть колективні переговори, укладають колективні договори, генеральну, галузеві (міжгалузеві), територіальні угоди від імені працівників у порядку, встановленому законом.

Колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони (стаття 3 Закону України «Про колективні договори і угоди»).

Нормами Закону України «Про соціальний діалог в Україні» стороною соціального діалогу на всіх рівнях визначено профспілкову сторону, зусиллям та наполегливою роботою виборних органів якої стає можливим укладення колективних договорів, забезпечення діяльності яких здійснюється за рахунок профспілкових внесків членів профспілки.

Водночас законодавством України передбачено поширення норм колективного договору на всіх працівників незалежно від членства в профспілці. Така норма є дискримінаційною по відношенню до тих працівників, які є членами профспілки, оскільки вони особистими коштами фінансують профспілкову організацію, яка представляє загальні інтереси з підготовки та укладення колективного договору всіх працівників.

Нормами міжнародного законодавства, а саме: Конвенції МОП № 87 «Про свободу асоціації і захист права на організацію», Конвенції МОП № 98 «Про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів», Конвенції МОП № 154 «Про сприяння колективним переговорам», Рекомендації МОП № 91 «Про колективні договори» від 29 червня 1951 р., Рекомендації МОП № 163 «Про сприяння колективним переговорам» від 19 червня 1981 р., зокрема, пропонується органам державної влади утримуватися від усякого втручання, що обмежує право самостійної діяльності організацій підприємців і представників працівників.

Крім того, Рекомендація МОП № 91 «Про колективні договори» передбачає (п. 4) встановлює, що положення колективного договору повинні поширюватися на всіх працюючих відповідних категорій, які працюють на охоплюваних колективним договором підприємствах, якщо в ньому не передбачається іншого.

Трудове законодавство ряду країн також передбачає механізм поширення умов колективного договору не на всіх працівників, а лише на членів профспілки (Німеччина, Швейцарія, Туреччина, Литва, Болгарія, Казахстан).

Разом з тим, Профспілка не підтримує пропозиції щодо внесення змін до статті 12 Кодексу законів про працю України та статті 3 Закону України «Про колективні договори і угоди», якими пропонується змінити механізм приєднання до колективних договорів новостворених професійних спілок.

Проектом передбачається, що після створення спільного представницького органу (або об’єднаного представницького органу) профспілка (первинна профспілкова організація, первинна профспілка) можуть приєднатись до нього шляхом надсилання відповідного повідомлення роботодавцю та профспілкам, що входять у спільний представницький орган (об’єднаний представницький орган).

При цьому, вказується, що в разі ухилення членів спільного представницького органу від включення профспілки до спільного представницького органу призупиняється право цього органу на ведення колективних переговорів.

З моменту такого повідомлення ця профспілка набуває прав, гарантій та обов’язків сторони колективного договору та його дія поширюється на працівників, які є членами цієї профспілки.

Вважаємо, що така норма призведе до руйнації механізму створення спільного представницького органу профспілок для укладення колективного договору, порушення принципу добровільності діяльності профспілок та створенню передумов для створення «фейкових» профспілок з метою перешкоджання укладенню та виконанню положень колективного договору в установах та закладах освіти.

Статтею 4 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не можуть бути спрямовані на обмеження прав і гарантій діяльності профспілок, передбачених Конституцією України та цим Законом.

Відповідно до статті 14 Закону Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів, які приймаються виборними органами відповідного рівня та зокрема повинні містити: територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності; організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій, виборних органів, порядок формування їх складу.

Участь у колективних переговорах з укладення угод беруть репрезентативні на відповідному рівні профспілки, їх організації та об’єднання. Професійні спілки, їх організації та об’єднання, що не відповідають критеріям репрезентативності, визначеним Законом України «Про соціальний діалог в Україні», за рішенням своїх виборних органів можуть надавати повноваження репрезентативним організаціям та об’єднанням відповідного рівня (за згодою) для представлення своїх інтересів під час укладення угод. 

Кількість представників репрезентативних профспілок, їх організацій, об'єднань для ведення колективних переговорів з укладення угод від імені працівників на національному, галузевому і територіальному рівні визначається пропорційно до кількості членів профспілок, яких вони об’єднують та інтереси яких представляють згідно з повноваженнями, наданими їм профспілками, їх організаціями, об'єднаннями, що не відповідають критеріям репрезентативності.

Відповідно до статті 38 Закону повноваження щодо укладання та контролю за виконанням колективного договору, звітування про його виконання на загальних зборах трудового колективу, надані виборному органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації.

 
Омбудсман підтримує Профспілку в питанні недопущення дискримінації педпрацівників за віком
Четвер, 02 квітень 2020 11:05

Від Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшов лист, в якому повідомляється про вжиті Уповноваженим заходи для недопущення в законі «Про повну загальну середню освіту» норм про можливість роботи педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

Нагадуємо, що Профспілка 12 лютого цього року звернулася до Уповноваженого з прав людини  щодо необхідності вжиття заходів для недопущення дискримінації в галузі праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які отримують пенсію за віком, тобто за віковою ознакою.

Профспілка виступила також за скасування норм Прикінцевих і перехідних положень закону про припинення з 1 липня 2020 року безстрокових трудових договорів з педагогічними працівниками, яким виплачується пенсія за віком, та одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік, а у разі незгоди з продовженням таких трудових відносин – звільняти їх за пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.


Завантажити лист upovnovazheniy.pdf [281,5 Kb][203] Завантажити Переглянути документ онлайн  
 
МОП: майже 25 мільйонів працівників у світі можуть втратити роботу через COVID-19
Четвер, 02 квітень 2020 11:02

Попередня оцінка впливу COVID-19 на світовий ринок праці, проведена Міжнародною організацією праці, вказує на те, що наслідки пандемії будуть масштабними і мільйони людей втратять роботу, стануть частково зайнятими чи працюючими бідними.

МОП також пропонує заходи для рішучого, скоординованого та негайного реагування.

Згідно з оцінкою Міжнародної організації праці, економічна криза та криза на ринку праці, спричинені пандемією COVID-19, можуть призвести до зростання безробіття в світі майже на 25 мільйонів.

Однак, якщо у відповідь буде проводитися міжнародно-скоординована політика, як це сталося в умовах глобальної фінансової кризи 2008-2009 рр., тоді вплив на глобальне безробіття може бути значно меншим.

У інформаційній записці МОП щодо попередньої оцінки наслідків пандемії «COVID-19 та світ праці: наслідки та реагування» закликається до невідкладних, масштабних та скоординованих заходів в трьох напрямах:

  • захист працівників на робочих місцях;

  • стимулювання економіки та зайнятості;

  • підтримка робочих місць та доходів.

Ці заходи включають розширення соціального захисту, підтримку та збереження зайнятості (тобто перехід на скорочений робочий час, оплачувану відпустку, інші пільги), а також фінансові та податкові пільги, у тому числі для мікро-, малих та середніх підприємств. Крім того, у документі пропонуються заходи фіскальної та грошово-кредитної політики, а також кредитування та фінансова підтримка певних галузей економіки.

Різні сценарії

Виходячи з різних сценаріїв впливу COVID-19 на показники світового ВВП, за оцінками МОП зростання кількості безробітних у світі складе від 5,3 млн («мінімальний» сценарій) до 24,7 млн («максимальний» сценарій) від базового рівня, який у 2019 році становив 188 мільйонів безробітних. Для порівняння, під час глобальної фінансової кризи 2008-2009 років рівень глобального безробіття виріс на 22 мільйони.

Очікується, що у великих масштабах зросте неповна зайнятість, оскільки економічні наслідки епідемії призведуть до скорочення робочого часу та заробітної плати. Самозайнятість у країнах, що розвиваються, яка нерідко пом’якшувала наслідки змін, цього разу може не допомогти через обмеження руху людей (наприклад, у сфері надання послуг) та товарів.

Падіння рівня зайнятості означає значні втрати доходів для працівників. За оцінками МОП, вони складатимуть від 860 млрд. до 3,4 трлн. дол. США до кінця 2020 року. Це призведе до падіння рівня споживання товарів та послуг, що, в свою чергу, вплине на перспективи бізнесу та економіки.

Також очікується, що значно зросте рівень бідності серед працюючих, оскільки «навантаження на доходи, спричинене зниженням економічної активності, спустошить кишені працівників, які знаходяться на межі бідності або нижче». За оцінками МОП, порівняно з початковими прогнозами на 2020 рік працюючих бідних у світі буде на 8,8-35 мільйонів більше (раніше очікувалося, що їхня кількість у 2020 році зменшиться на 14 мільйонів).

Швидка та скоординована політична відповідь 

«Це вже не лише глобальна криза у сфері охорони здоров’я, це також величезна криза ринку праці та економічна криза, які вже мають надзвичайний вплив на людей», – заявив генеральний директор МОП Гай Райдер.

«У 2008 році світ єдиним фронтом виступив для подолання наслідків світової фінансової кризи, і найгіршого вдалося уникнути. Сьогодні нам також потрібне таке лідерство та рішучість», – додав він.

У документі МОП застерігається, що криза робочих місць матиме непропорційний вплив на певні групи населення, що може збільшити нерівність. До них відносяться люди з менш захищеною та низькооплачуваною роботою, особливо молоді та старші працівники, а також жінки та мігранти.

Останні є вразливими через відсутність соціального захисту та прав, а жінки, як правило, здебільшого працюють на низькооплачуваних роботах та у постраждалих сферах.

 «У кризові періоди, такі як нинішній, у нас є два ключові інструменти, які можуть допомогти зменшити шкоду та відновити довіру громадськості. По-перше, соціальний діалог, взаємодія з працівниками і роботодавцями та їхніми представниками, є життєво важливими для формування довіри громадськості та підтримки заходів, необхідних для подолання цієї кризи. По-друге, міжнародні трудові стандарти забезпечують надійну, перевірену часом основу для політичної відповіді, орієнтованої на стійке та справедливе відновлення. Необхідно зробити все, щоб мінімізувати негативні наслідки для людей у цей нелегкий час», – підсумував Райдер
 
Ще раз про заробітну плату вчителів, викладачів, керівників гуртків – сумісників
Четвер, 02 квітень 2020 11:00

Відповідно до пункту 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, оплата праці педагогічних працівників здійснюється за тарифікацією.  

Погодинна оплата праці педагогічних працівників провадиться лише у випадках заміни тимчасово відсутніх інших педагогічних працівників, якщо така заміна тривала менше двох місяців,  а понад цей термін – за тарифікацією з першого дня заміни (пункт 73 Інструкції).

У спільному листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-162 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України № 02-5/202 від 17.03.2020 «Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину» міністерство та ЦК Профспілки зокрема наголошується на необхідності збереження за працівниками на період карантину середньої заробітної плати, розмір якої визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від лютого 1995 року № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати».

Крім педагогічних працівників заробітна плата на час карантину має зберігатися за іншими працівниками (бібліотекарами, помічниками вихователів, прибиральниками, робітниками тощо). Адже пунктом 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки передбачено забезпечення оплати простою працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх вини, в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу).

Оплата праці за фактично виконану педагогічну роботу в закладах провадиться тим педагогічним працівникам, які виконують її в межах основного робочого часу в обсязі до 240 годин на рік з погодинного розрахунку. Переважно це методисти методичних установ, спеціалісти відділів та управлінь освіти.  

Згідно з пунктом 3 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України від 28.06.1993 № 43, така робота не є сумісництвом.

Тому на час оголошеного карантину за вчителями, викладачами, вихователями, керівниками гуртків, які працюють у декількох закладах освітиоплата праці яких здійснюється за тарифікацією, має зберігатися заробітна плата за кожним з цих закладів, незалежно від обсягу педагогічного навантаження.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 8 з 394