Головна

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Податкова соціальна пільга на дітей у 2023 році: хто і коли може скористатися
Середа, 18 січень 2023 09:37

Із 1 січня 2023 року збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, змінився також і розмір податкової соцпільги (далі – ПСП), який застосовують до заробітної плати працівників під час розрахунку ПДФО.

Розмір ПСП із 1 січня 2023 року становить 1342 грн (2684 х 0,5). При цьому протягом року розмір ПСП не змінюється. Граничний дохід для застосування ПСП у 2023 році дорівнює 3760 грн (2684 грн х 1,4).

Граничний дохід для застосування ПСП менший за розмір мінімальної зарплати (3760 грн < 6700 грн), тому правом на ПСП зможуть скористатися лише окремі категорії працівників.

У 2023 році працівники матимуть право на податкову соцпільгу, коли їх дохід не буде перевищувати 3760 гривень. А це можливо, зокрема, якщо працівники:

 • не виконали місячної норми праці;
 • утримують двоє або більше дітей;
 • працюють на умовах неповного робочого часу.

 Особливості застосування податкової соціальної пільги

Податківці звернули увагу, які умови повинні бути виконані для того, щоб батько, який має двох (чи більше дітей) віком до 18 років, але одна (чи більше) із них проживає з дружиною від першого шлюбу, міг скористатися правом на податкову соцпільгу на дітей.

Перш за все зазначається, що у 2023 році платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на ПСП у розмірі 1342 грн у розрахунку на кожну таку дитину.

За загальним правилом для застосування ПСП місячна сума доходу працівника у 2023 році не повинна перевищувати 3760 грн.

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на застосування ПСП одному з батьків визначається як добуток 3760 грн та відповідної кількості дітей, тобто, за наявності двох дітей – 7520 грн (3760 грн х 2).

Право на ПСП залежно від кількості дітей мають обидва батьки, а от застосувати розмір граничного доходу з огляду на кількість дітей може лише один із батьків. При цьому батьки самі вирішують з огляду на розміри своїх зарплат, хто з них скористається правом на застосування граничного розміру доходу, щоб отримати підвищений розмір ПСП залежно від кількості дітей.

У пп. 3 п. 5 Порядку № 1227 зазначено стандарний перелік документів, який повинен надати батько для того, щоб скористатися «дитячою» ПСП.

Однак, якщо батько, який має двох дітей віком до 18 років, але одна із них проживає з дружиною від першого шлюбу, бажає скористатися правом на застосування до його доходу «дитячої» ПСП, то він разом із поданням до роботодавця заяви щодо її застосування та цього загального переліку документів має подати ще й інші документи.

Податківці зазначили, що це мають бути документи, які підтверджують факт утримання ним дітей. Такими документами можуть бути довідка органу опіки, рішення суду або нотаріально завірений договір між колишніми чоловіком та дружиною щодо здійснення батьківських прав та виконання обов'язків тим з них, хто проживає окремо від дитини, рішення суду про аліменти.

 
Пенсійне забезпечення у період воєнного стану: аналіз ФПУ
Понеділок, 16 січень 2023 15:29

Призначення пенсії

Відповідно до статті 44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9.07.2003 №1058 (далі – Закон №1058) призначення пенсії здійснюється за зверненням особи або автоматично (без звернення особи).

Пенсія за віком автоматично (без звернення особи) територіальними органами Пенсійного фонду України призначається за наявності в системі персоніфікованого обліку даних про страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком (у тому числі за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку) при досягненні особою пенсійного віку, передбаченого частиною першою статті 26 Закону №1058.

За зверненням особи пенсія призначається на підставі заяви, поданої з необхідними документами до будь-якого органу Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання.

Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію. Якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана протягом трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, пенсію буде призначено з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Відповідно до частини п’ятої статті 22 Закону №1058 для здійснення доступу застрахованих осіб до послуг у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування забезпечується функціонування веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Послуги, надання яких передбачає, зокрема, реалізацію застрахованою особою прав на пенсійне забезпечення, надаються за умови ідентифікації такої особи з використанням кваліфікованого електронного підпису або інших надійних засобів ідентифікації у порядку, що визначено Положенням про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.15 № 13-1 (далі – Положення № 13-1). Згідно з Положенням № 13-1 особи, які є користувачами кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID, можуть подати заяву про призначення пенсії через веб-портал. У такому випадку до заяви додаються скановані копії оригіналів документів.

Виплата та доставка пенсій

Механізм виплати та доставки пенсій на період введення воєнного стану регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.22 № 162 «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану» (далі – Постанова № 162).

Постановою № 162, зокрема, визначено, що у разі неможливості здійснювати уповноваженими банками виплату пенсій, їх виплата здійснюється шляхом переказу коштів одержувачу без відкриття рахунка через ВАТ «Ощадбанк», який є уповноваженим на провадження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду України.

Якщо АТ «Укрпошта» не має технічної можливості здійснювати виплату і доставку пенсій на окрему територію України, ПФУ відповідні суми пенсій перераховує на поточні рахунки одержувачів, які відкриваються в банку без отримання від одержувачів заяв про виплату пенсії з відкриттям рахунка в банку, і виплачуються ці пенсії одержувачам після укладення ними договору банківського рахунка з банком.

У разі звернення одержувачів пенсій до органів Пенсійного фонду України особисто, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку чи в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України щодо тимчасової зміни їх фактичного місця проживання виплата пенсій здійснюється за бажанням осіб АТ «Укрпошта» у виплатному об’єкті чи з доставкою додому за місцем їх перебування або шляхом переказу коштів одержувачам без відкриття рахунка в банку.

На територіях, де ведуться бойові дії або тимчасово окупованих та в де окупованих населених пунктах, заява про виплату пенсії може подаватися органам Пенсійного фонду через міського, селищного, міського голову, старосту, начальника військової адміністрації населеного пункту.

Виплата пенсії для осіб, які в умовах війни змінили своє постійне місце проживання та виїхали за кордон

Відповідно до статті 47 Закону №1058 пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання пенсіонера організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій (АТ «Укрпошта»), або через установи уповноважених банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Обрання способу доставки пенсійних коштів здійснюється пенсіонером шляхом подання відповідної заяви.

При цьому у разі виїзду пенсіонера на тимчасове проживання за кордон виплата пенсії в Україні з цієї причини не припиняється.

Заява про зміну способу виплати пенсії особами, які одержували її у відділеннях поштового зв’язку та відкрили поточний рахунок в одному з уповноважених банків, здійснюється шляхом подання ними відповідних заяв особисто до органу ПФУ за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача в населеному пункті в межах України. Заява про виплату пенсії може прийматися органом ПФУ через установи уповноваженого банку.

Заява також може подаватись до органу Пенсійного фонду України в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

Можливість формування такої заяви передбачено в особистому електронному кабінеті пенсіонера, створеному на веб-порталі Пенсійного фонду України.

Виплата пенсії по інвалідності

Відповідно до статті 34 Закону №1058 пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності.

Для осіб з інвалідністю, яким призначено пенсію по інвалідності або пенсію у зв’язку з втратою годувальника, у яких строк припинення виплати такої пенсії припадає на період дії воєнного стану, надзвичайного стану в Україні, у разі неможливості проходження повторного огляду виплата пенсії продовжується до припинення або скасування воєнного стану, надзвичайного стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення або скасування (для осіб, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у період воєнного стану – не менш як на весь строк їх військової служби) (пункт 14-6.1. Прикінцевих положень Закону №1058).

Виплата пенсії у разі втрати годувальника

Відповідно до статті 38 Закону №1058 пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім'ї померлого годувальника вважається непрацездатним згідно із частиною другою статті 36 цього Закону, а членам сім'ї, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, – довічно.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 377 «Деякі питання виплати пенсії в разі втрати годувальника під час дії воєнного стану» встановлено, що під час дії в Україні воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, пенсія в разі втрати годувальника відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про прокуратуру», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» призначається, а виплата раніше призначеної пенсії продовжується без надання довідки закладу освіти на підставі даних про навчання за денною формою навчання у 2022 році, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Управління соціального страхування і пенсійного забезпечення ФПУ


 
Розʼяснення Уповноваженого щодо соціальної та академічної стипендії у закладах вищої освіти
Понеділок, 16 січень 2023 14:57

Уповноважений Верховної Ради з прав людини на своєму офіційному сайті надав розʼяснення щодо забезпечення права студентів (курсантів) на отримання соціальної та академічної стипендії у закладах вищої освіти. 

Подаємо для ознайомлення та використання у роботі.

І. Нормативна база. Види стипендій

Питання призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення здобувачів освіти у закладах освіти або наукових установах, у тому числі студентів вищих навчальних закладів, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення», якою затверджено Порядок призначення і виплати стипендій. Зазначеним вище Порядком передбачається два види стипендій – соціальна (для соціально незахищених громадян, пільгових категорій) і академічна (за досягнення в навчанні).

Крім того, питання призначення і виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти регулюються Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 (далі – Постанова) та відповідно затвердженим цією Постановою Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти (далі  – Порядок використання коштів).

Важливо! Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1496 внесено зміни до Порядку використання коштів, зокрема, врегульовано механізм надання соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей загиблих, померлих (тих, хто зник безвісти) Захисників і Захисниць України, а також удосконалено порядок призначення та виплати соціальних стипендій.

ІІ.  Хто має право на отримання соціальної стипендії

Перелік категорій студентів, які мають право на соціальні стипендії, визначений пунктом 4 Порядку використання коштів.

Так, право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які навчаються за державним замовленням у закладах фахової передвищої освіти державної форми власності за денною або дуальною формою здобуття освіти, у закладах вищої освіти державної форми власності за денною формою здобуття освіти та їх структурних чи відокремлених структурних підрозділах, що не мають статусу юридичної особи, та не перебувають в академічній відпустці, із числа:

 • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення закладів освіти відповідно;
 • осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти);
 • осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ;
 • шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки;
 • осіб, які стали студентами (курсантами) протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи;
 • осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 • дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 • дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 • осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти;
 • дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю I-III групи;
 • студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;
 • осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 • дітей загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або Захисників і Захисниць України (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 • дітей, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до закінчення дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) Такі особи набувають право на соціальну стипендію, якщо в день звернення за її призначенням населений пункт, в якому вони проживали на момент зарахування до закладу освіти, віднесено до переліку населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування.

Важливо! Інформацію надано з урахуванням змін, внесених до Порядку використання коштів Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р.  № 1496

ІІІ. Як отримати соціальну стипендію

Процедура отримання соціальних стипендій передбачає обов’язкове звернення студентів до закладу освіти за місцем їх навчання із заявою про надання стипендіальних виплат в паперовій або електронній формі, в якій зазначаються такі відомості:

 • прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності);
 • число, місяць, рік народження;
 • задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) або фактичне місце проживання;
 • серія та/або номер паспорта громадянина України або реквізити посвідки на постійне проживання (для особи, якій не виповнилося 14 років, - свідоцтво про народження);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 • ким і коли виданий студентський квиток;
 • підстава для отримання соціальної стипендії.

ІV. Якими уповноваженими органами здійснюється виплата соціальної стипендії

Виплата соціальних стипендій в Україні здійснюється органами соціального захисту населення через заклади вищої освіти на підставі відповідних документів.

V. Порядок призначення соціальних та академічних стипендій

Соціальна стипендія призначається студентам (курсантам):

– першого року навчання до першого семестрового контролю - з місяця зарахування до закладу освіти на період до першого семестрового контролю згідно з навчальним планом;

– першого року навчання після першого семестрового контролю, інших років навчання - з місяця, що настає після закінчення семестрового контролю, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю або (якщо в останньому семестрі семестровий контроль не передбачено) до закінчення навчання.

Соціальна стипендія виплачується щомісяця починаючи з 1 числа місяця її призначення.

Право на призначення соціальної стипендії мають лише ті студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання і включені до рейтингу успішності

На академічну стипендію можуть претендувати студенти (в тому числі іноземці, біженці та особи без громадянства), які навчаються в закладах вищої освіти  або наукових установах на денному відділенні.

Заклади вищої освіти у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначають академічні стипендії студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів згідно з рейтингом успішності, що складається на підставі об'єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти, курсанти невійськового вищого навчального закладу, які навчаються на певному факультеті (відділенні) за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю

Академічна стипендія призначається після сесії, виходячи з успішності студентів за останній навчальний семестр. Виняток становлять першокурсники, яким до першої сесії стипендія призначається і виплачується за рейтингом, сформованим на підставі конкурсного бала зовнішнього незалежного оцінювання, отриманого при вступі до закладу вищої освіти.

VI. Розміри стипендій

Інформацію щодо розмірів усіх видів стипендій розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України.

VІІ. Як захистити своє право на отримання стипендії

У разі, якщо порушено право на призначення/виплату стипендії студент (курсант) або його законний представник (у разі, коли отримувач стипендії неповнолітня особа) за захистом права на стипендіальне забезпечення може звернутись до керівника закладу вищої освіти, Міністерства освіти і науки України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.

 
Допомога по безробіттю у 2023 році: розмір та тривалість виплат
Четвер, 12 січень 2023 10:52

Згідно з Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на 1 січня календарного року. 

Отже, з 1 січня максимальний розмір допомоги по безробіттю становить 6700 грн, а мінімальний розмір становитиме 1000 гривень.

Мінімальний розмір допомоги зможуть отримувати застраховані особи, які протягом 12 місяців перед реєстрацією в центрі зайнятості мають страховий стаж менше семи місяців.

Тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів. 

Якщо ж мова йде про осіб передпенсійного віку (за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу), то тривалість виплати не може перевищувати 360 календарних днів.

Нагадуємо, що допомога по безробіттю призначається з першого дня після дня надання статусу безробітного.

 За матеріалами – Київського міського центру зайнятості

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 2 з 534