Головна

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Відповідь на звернення делегатів З’їзду Профспілки щодо забезпечення галузі освіти
П'ятниця, 15 січень 2021 11:52

На виконання доручення Прем'єр-міністра України Д. Шмигаля від 31.12.2020 № 53111/1/1-20 до листа Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (зареєстрованого у Апараті Верховної Ради України від 29.12.2020 № 04-24/10-2020/253193) у Міністерстві освіти і науки спільно із Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, Міністерством соціальної політики та Міністерством охорони здоров'я розглянули звернення делегатів З’їзду Профспілки  від 17.12.2020 № 2 щодо збільшення обсягів видатків на освіту і науку у Державному бюджеті України на 2021 рік, необхідних для прийняття проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників», та інших питань, пов'язаних із фінансуванням закладів освіти.

У листі повідомляється, що відповідно до вимог статті 78 Закону України «Про освіту» держава забезпечує асигнування на освіту в розмірі не менше 7% валового внутрішнього продукту за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

На даний час прогнозні видатки зведеного бюджету на освіту на 2021 рік складають 6,7 % від ВВП.

Щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників» (далі – проєкт постанови) зазначаємо, що цей проєкт постанови був розроблений Міністерством освіти і науки як альтернативний варіант підвищення рівня оплати праці працівників галузі освіти і науки для поетапної реалізації положень статті 61 Закону України «Про освіту» та статті 36 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у зв'язку із рішенням Уряду про зупинення до 31 грудня 2021 року дії постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки».

Проєктом постанови передбачалося встановити у 2021 році для педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників державних і комунальних закладів, установ освіти незалежно від їх підпорядкування додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) 1,5. 

При цьому пропонувалося скасувати встановлення надбавки за престижність праці в граничному розмірі 30% педагогічним працівникам (постанова КМУ від 23.03.2011 № 373), підвищення на 10% посадових окладів педагогічним працівникам (постанови КМУ від 11.01.2018 № 22, від 07.11.2018 № 1100) та підвищення на 11 відсотків посадових окладів науково- педагогічним працівникам (постанова КМУ від 23.01.2019 № 36).

При встановленні коефіцієнту підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати), запропонованого проєктом постанови, зазначені вище скасовані виплати входять у новий підвищений посадовий оклад працівників.

Реалізація проєкту постанови потребуватиме додаткового збільшення фінансування галузі освіти і науки на 33,4 млрд грн, з яких з місцевого бюджету 4,1 млрд грн, з державного бюджету – 29,3 млрд грн (розрахунки із урахуванням прогнозованого розміру 1 тарифного розряду у 2021 році: з 1 січня 2670 грн, з 1 грудня – 2893 гривень).

За інформацією Міністерства фінансів, неінфляційні джерела покриття вказаних видатків наразі відсутні.

Закон України «Про Державний бюджет на 2021 рік», доопрацьований з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради України, схвалених постановою Верховної Ради України № 980-IX від 5.11.2020.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» є збалансованим та передбачає зростання соціальних стандартів у 2021 році, і, як наслідок, збільшення розміру заробітної плати працівників бюджетної сфери, у тому числі сфери освіти і науки, на 20% з 1 січня та ще на 8,5% з 1 грудня 2021 року. 

  

Щодо розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, то відповідно до частини третьої статті 1032 Бюджетного кодексу України освітня субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України. Формула розподілу освітньої субвенції затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088.

Розрахунок обсягу субвенції для закладів загальної середньої освіти здійснюється на основі розрахункової наповнюваності класів – середнього рівня наповнюваності класів закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці за умови раціональної організації шкільної мережі.

Одним із факторів, що впливають на незабезпеченість окремих територій коштами на виплату заробітних плат педагогічним працівникам, є неефективна мережа малокомплектних шкіл з низькою наповнюваністю класів. Зокрема створення опорних закладів освіти дає змогу не тільки оптимізувати існуючу мережу малокомплектних шкіл, але й залучити додаткові кошти субвенцій з державного бюджету на оснащення сучасного, інклюзивного та безпечного освітнього середовища в таких опорних закладах.

Діючий формульний підхід до розподілу освітньої субвенції спрямований на підвищення якості надання освітніх послуг через стимулювання органів місцевого самоврядування до оптимізації неефективної мережі закладів. У разі наявності малокомплектних закладів загальної середньої освіти з низькою наповнюваністю класів, відповідні місцеві ради мають покривати дефіцит коштів освітньої субвенції за рахунок власних доходів.

У Державному бюджеті на 2021 рік передбачено освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 99,65 млрд гривень.

Формування обсягу освітньої субвенції для місцевих бюджетів на 2021 рік здійснено відповідно з урахуванням кількості учнів станом на 5 вересня 2020 року, а також змін в адміністративно-територіальному устрої України.

Відповідно до пункту 5 статті 1036 Бюджетного кодексу України розподіл додаткової дотації здійснюється між місцевими бюджетами у порядку, визначеному обласними державними адміністраціями, за погодженням з Кабінетом Міністрів України та затверджується рішенням про обласний бюджет. Принципи розподілу додаткової дотації в таких порядках відрізняються в кожній області.

Міністерство освіти і науки не є розпорядником коштів додаткової дотації та не впливає на визначення її обсягів для окремих місцевих бюджетів.

За інформацією Міністерства фінансів у Державному бюджеті України на 2021 рік затверджено додаткову дотацію для здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в обсязі 5 900,0 млн гривень. 

 

Щодо належного фінансування закладів освіти у 2021 році у листі зазначено.

Загалом у Державному бюджеті на 2021 рік Міністерству освіти і науки передбачені видатки обсягом 139,5 млрд грн, що на 26,6 млрд грн більше, ніж у 2020 році.

Із зазначеної суми загальнодержавні видатки (субвенції) становлять 103,7 млрд грн, що на 20,1 млрд грн більше, ніж торік:

 • освітня субвенція (заробітні плати освітян) – 99,65 млрд грн (у 2020 році – 80,9 млрд грн);

 • субвенція на створення навчально-практичних центрів професійної освіти – 0,15 млрд грн (у 2020 році – 0,1 млрд грн);

 • субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 0,5 млрд грн (на рівні 2020 року);

 • субвенція на забезпечення загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 1,42 млрд грн (0,4 млрд грн – підвищення кваліфікації педпрацівників, 1,02 млрд грн – закупівля засобів навчання та обладнання) (у 2020 році було використано 1,06 млрд грн на закупівлю засобів навчання та обладнання);

 • субвенція на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» – 1,0 млрд грн (у 2020 році – 0,5 млрд грн);

 • нова субвенція обсягом 1,0 млрд грн на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками під час навчального процесу в закладах загальної середньої освіти.

Державні видатки Міністерства освіти і науки на 2021 рік становлять 35,8 млрд грн, що на 6,5 млрд грн більше порівняно з 2020 роком, зокрема:

 • підготовка кадрів закладами вищої освіти – 20,95 млрд грн;

 • підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти – 4,65 млрд грн; виплати академічних стипендій – 3,94 млрд грн;

 • наукова і науково-технічна діяльність ЗВО та наукових установ – 824,8 млн грн;

 • Фонд розвитку закладів вищої та фахової передвищої освіти – 250 млн грн, які будуть спрямовані на забезпечення проведення заходів з пожежної безпеки в приміщеннях навчальних корпусів та гуртожитків, виконання ремонтних робіт у гуртожитках закладів освіти;

 • забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок – 732,8 млн грн;

 • підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти – 100 млн грн;

 • виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій - 326,9 млн грн;

 • видання, придбання та доставка підручників і посібників – 574,2 млн грн;

 • розроблення, проведення експертизи, придбання, супроводження та розміщення в інформаційно-телекомунікаційних системах дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників – 18,5 млн грн;

 • фінансування п'яти державних інвестиційних проєктів – 328,9 млн грн, з яких три перехідні та два нових (реконструкція учбово-рекреаційного центру «Міжнародний Центр дитячої наукової творчості» та об'єкту національного надбання «Аеродинамічний комплекс» на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського);

 • придбання обладнання для лабораторій, навчальних майстерень та експозицій науково-освітнього простору Музею науки в м. Київ – 54 млн гривень.

Щодо запровадження державного страхування працівників закладів освіти на випадок захворювання коронавірусною хворобою інформуємо, що правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян в Україні визначено Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – Основи).

Статтею 1 Основ встановлено, що загальнообов'язкове державне соціальне страхування – це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом.

Законодавство України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування складається з Основ та прийнятих відповідно до них законів, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон) визначено осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, види страхових виплат і витрат на медичні та соціальні послуги, порядок, розміри та умови їх призначення (перерахування) особам, які мають на них право.

Отже, наразі всі працівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, у тому числі педагогічні працівники закладів освіти, є застрахованими та в разі настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання мають право на отримання відповідних страхових виплат відповідно до Закону. 

Також відповідно до цього Закону, за рахунок Фонду соціального страхування України усі працівники закладів освіти є застрахованими особами, які сплачують єдиний соціальний внесок, і мають право на виплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності внаслідок захворювання, у т. ч. і захворювання на короновірусну хворобу. Ці виплати здійснюються працівникам на підставі листка непрацездатності.

Водночас звертаємо увагу, що пропозиції щодо запровадження додаткового обов’язкового державного страхування працівників закладів освіти на випадок інфікування COVID-19 та встановлення обов’язку держави забезпечувати проведення відповідних страхових виплат за рахунок коштів Державного бюджету України, є додатковою державною гарантією їх захисту, оскільки має відмінне правове підґрунтя, що базується на законодавчих засадах законів України «Про страхування» та «Про захист населення від інфекційних хвороб», норми яких не поширюються на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

На сьогодні відповідно до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19), за умови, що таке захворювання пов'язане з виконанням професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження, або у разі смерті медичного працівника, що настала внаслідок захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19).

Тому, реалізація запровадження додаткового обов'язкового державного страхування працівників закладів освіти на випадок інфікування COVID-19 потребує внесення змін до законодавства.

У Верховній Раді України вже зареєстровано декілька законопроектів, спрямовані на запровадження обов'язкового страхування педагогічних працівників на випадок інфікування COVID-19. 

  

Водночас, 8 вересня 2020 року було підписано Меморандум про співробітництво між страховими компаніями та Міністерством освіти і науки України, який визначає відносини та напрями співробітництва між Сторонами щодо розширення та вдосконалення партнерської співпраці для досягнення спільної мети – сприяння постійному наданню педагогічним працівникам, учням, студентам, іншим працівникам сфери освіти якісних та доступних послуг в сфері добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби, у тому числі захворювання на вірус COVID-19. Цей Меморандум підписали такі страхові компанії: ПАТ «Страхова компанія «Альфа-страхування», ПАТ «Страхова компанія «Українська страхова група», ПАТ «Універсальна», ПАТ «Страхова компанія «УНІКА», ПАТ «Страхова компанія «ВУСО».

Цей Меморандум варто розглядати як основу для розробки подальших заходів, спрямованих на розвиток взаємодії та співробітництва сторін у межах повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Щодо фінансування потреб закладів освіти на період карантину у листі наголошується, що за клопотанням Міністерства освіти і науки у Державному бюджеті України на 2021 рік передбачено видатки у розмірі 1,0 млрд грн за новою бюджетною програмою 2211280 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти». 

 

Щодо пільгового проїзду зазначаємо, що щорічно у державному бюджеті України Міністерству освіти і науки України передбачаються кошти на компенсацію пільг на проїзд залізничним транспортом учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Перевізниками учнів та студентів є підприємства, підпорядковані Міністерству інфраструктури України.

Міністерство освіти і науки здійснює забезпечення пільгового проїзду учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти залізничним транспортом відповідно до норм бюджетного законодавства та в межах видатків, передбачених йому на вказані цілі у Державному бюджеті України на відповідний рік.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» на зазначену ціль передбачено обсяг видатків у сумі 18,0 млн. гривень. 


Завантажити документ profsplka_qr.pdf [415,32 Kb][46] Завантажити Переглянути документ онлайн  
 
Профспілка вимагає прискорення прийняття розрекламованого рішення про підвищення зарплати освітянам на 20%
Середа, 13 січень 2021 10:38


Профспілка звернулася до Кабінету Міністрів України та до ФПУ з приводу необхідності прискорення прийняття Кабінетом Міністрів України постанови «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» щодо встановлення посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери, серед яких працівники установ та закладів освіти і науки, з 1 січня 2021 р., виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду – 2 670 гривень.

Зволікання з прийняттям постанови спричиняє невдоволення та невизначеність на місцях із виплатою заробітної плати освітянам за січень, зокрема й авансу.


Завантажити звернення kmu-priskorennya-postanovi-2670-z-2021.pdf [167,13 Kb][13] Завантажити Переглянути документ онлайн
 
Тривалість уроку під час дистанційного формату лишається незмінною
Середа, 13 січень 2021 10:37
Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, який набув чинності з 1 січня 2021 року, обмежує час безперервної роботи з технічними засобами навчання, зокрема комп’ютерами, планшетами, іншими гаджетами.

Водночас тривалість навчальних занять, визначена ст. 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», лишається незмінною.

У зв’язку з посиленими протиепідемічними заходами 8-24 січня 2021 року школи працюють у форматі дистанційного навчання. Він передбачає синхронну та/або асинхронну взаємодію вчителя та учнів під час занять. У синхронному режимі вчитель та учні одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції.

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, який діє з 1 січня 2021 року, передбачає вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання, зокрема комп’ютерами, планшетами, іншими гаджетами.

Так, обмежено час безперервної роботи з технічними засобами навчання:

 • для учнів 1 класу – не більше 10 хвилин;

 • для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин;

 • для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин;

 • для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин;

 • для учнів 10-11 (12) класів на 1-й годині занять – до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин;

 • при здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11 (12) класів – не більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті.

Отже, тривалість навчальних занять, визначена Законом «Про повну загальну середню освіту», зберігається:

 • 35 хвилин для 1 класу;

 • 40 хвилин для 2-4 класів;

 • 45 хвилин для 5-12 класів.

Обмежується лише час безперервної роботи з комп’ютером для уникнення ризиків для здоров’я.

Наприклад, для учнів 5 класу час безперервної роботи з комп’ютером становить максимум 20 хвилин. Цей час вчитель може використовувати для синхронної взаємодії (онлайн) – для пояснення або загального огляду матеріалу навчального заняття, практичного закріплення вивченого, застосування інтерактивних прийомів навчання, перевірки результатів навчання тощо.

Решту часу навчального заняття – 25 хвилин – вчитель організовує роботу в асинхронному режимі, тобто офлайн, без комп’ютера.

Учні можуть виконувати вправи у робочому зошиті, працювати з текстом і завданнями у підручнику, виконувати творчі завдання тощо. Також наприкінці заняття вчитель може повернутися до режиму відеоконференції (для обговорення виконаних завдань, рефлексії, роботи з електронною освітньою платформою тощо). 

 

Санітарний регламент передбачає, що під час роботи з технічними засобами навчання обов’язковим є проведення вправ з рухової активності та гімнастики для очей.

Важливо також, що не кожне навчальне заняття обов’язково проводиться з використанням синхронного режиму взаємодії вчителя та учнів.

Школа може скласти розклад занять, згідно з яким деякі заняття проходять лише асинхронно. 

Відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, не менше 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою школи, має організовуватися в синхронному режимі.

Водночас рівномірність розподілу цього часу між різними навчальними предметами і доцільність чергування занять з використанням синхронного та асинхронного режимів забезпечує керівник закладу освіти.

За матеріалами – МОН
 
Дію держпрограми забезпечення молоді житлом подовжено до 2023 року
Вівторок, 12 січень 2021 14:03

Уряд своїм рішенням подовжив дію Державної програми забезпечення молоді житлом до 2023 року. Про це повідомляє Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

Адміністрування програми молодіжного житлового кредитування здійснює Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

«Рішення уряду створює законодавче підґрунтя для забезпечення власним житлом молодих родин по всій країні на значно більш вигідних умовах, ніж ті, що пропонують банківські установи. Наступним кроком до досягнення цієї цілі повинно стати фінансування молодіжної житлової програми у межах, передбачених бюджетними запитами Держмолодьжитла», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що проблема забезпечення молоді житлом залишається однією з найбільш актуальних для України, її невирішеність є однією з причин міграції української молоді за кордон.

За даними Держстату, на квартирному обліку в місцевих органах влади перебувають понад 657 тисяч громадян, з них понад 68 тисяч – молодь. 

Крім того, станом на 1 липня 2020 року у відкритих реєстрах Держмолодьжитла зареєстровано 7513 заяв громадян для участі у Державній програмі забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки.

За інформацією Держмолодьжитла, протягом 2013-2020 років (станом на 1 липня 2020 року) відповідно до Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки було профінансовано 1,1 млрд грн, у тому числі із державного бюджету – 317,6 млн грн, із місцевих бюджетів – 693 млн грн.

За рахунок цих коштів видано 2237 пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям і одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Водночас у Держмолодьжитлі зауважили, що у 2015-2020 роках видатків на житлове кредитування молоді із загального фонду державного бюджету України передбачено не було. Фінансування програми здійснювалося за рахунок коштів місцевих бюджетів і спеціального фонду держбюджету (статутного капіталу Держмолодьжитла).

«Соціальний запит на таке кредитування є значним. Велика потреба визначає необхідність як подовження терміну дії Програми, так і відновлення її фінансування із державного бюджету», – зауважили в установі.

За словами голови правління Держмолодьжитла Сергія Комнатного, «за умови належного фінансування житлового кредитування молоді будуть зроблені важливі кроки до збереження демографічного потенціалу нашої країни, розвитку національної будівельної галузі і пов’язаних галузей економіки, створення додаткових робочих місць у будівельній та суміжних галузях, збільшення податкових надходжень до державного і місцевих бюджетів».

За матеріалами – Економічна правда

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 2 з 437