Головна

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Доплати та надбавки методисту інформаційно-бібліотечного відділу ІПО
Середа, 09 жовтень 2019 09:40

Запитання

Чи має право методист інформаційно-бібліотечного відділу обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ІПО) на встановлення доплат, надбавок, зокрема за вислугу років?

Відповідь фахівців Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» за призначенням бібліотеки поділяються на публічні (загальнодоступні) та спеціальні. До спеціальних бібліотек віднесені бібліотеки академій наук, науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій.

Оскільки згідно з Положенням про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000 № 538, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти є вищим навчальним закладом, його бібліотека є спеціальною бібліотекою.

Соціальні гарантії працівникам бібліотек встановлюються відповідно до статті 30 зазначеного вище закону. На працівників бібліотек, незалежно від форм власності та статусу бібліотеки, поширюються гарантії, встановлені законодавством про працю, соціальне страхування, пенсійне забезпечення.

Працівникам бібліотек можуть встановлюватися надбавки та доплати в межах затвердженого фонду оплати праці. Працівники бібліотек мають право на допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок встановлення та виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек».

Відповідно до п.1 Порядку доплати за вислугу років установлюються працівникам державних і комунальних бібліотек (публічних, спеціальних і спеціалізованих). Доплата за вислугу років виплачується щомісяця працівникам бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність. Перелік посад працівників державних і комунальних бібліотек, які здійснюють зазначені види діяльності, наведений у додатку до Порядку виплати доплати за вислугу років.

Переліком посад працівників державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, передбачено посади провідних методистів, методистів всіх категорій та методистів (без категорії). 

Відповідно до зазначеного Порядку працівникам, посади яких віднесені до  Переліку, встановлюється доплата за вислугу років залежно від стажу роботи у таких розмірах: понад 3 роки – 10 %, понад 10 років – 20 %, понад 20 років – 30 %посадового окладу.

Згідно з пунктом 3 вищезгаданої постанови працівникам, зазначеним у Переліку, виплачується також допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставка заробітної плати); матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за рішенням керівника бібліотеки у розмірі до одного посадового окладу (ставка заробітної плати) на рік.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» з 1 жовтня 2009 року для працівників, посади яких віднесені до Переліку, запроваджено надбавку за особливі умови роботи у розмірі 50 % посадового окладу. Однак, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 89 зазначена надбавка встановлюється у граничному розмірі 50 % посадового окладу. Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником установи, закладу, організації у межах фонду оплати праці.

При цьому пунктом 6.3.26 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 -2020 роки рекомендовано керівникам закладів та установ освіти забезпечити встановлення надбавок працівникам бібліотек відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» в максимальному розмірі.

Згідно з пунктом 1.4 Галузевої угоди положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов'язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.

Отже, оскільки особа працює на посаді методиста інформаційно-бібліотечного відділу в бібліотеці обласного інституту післядипломної освіти, яка віднесена до Переліку посад працівників державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, то вона має право на усі вищезазначені виплати, зокрема доплату за вислугу років та надбавку у максимальному 50%-му розмірі. 

 
З Днем працівників освіти!
П'ятниця, 04 жовтень 2019 09:58
alt
 
Законодавчі гарантії щодо надання відпустки у зв’язку з навчанням: консультує юрист
Четвер, 03 жовтень 2019 09:42

Статтею 216 Кодексу законів про працю України та статтею 15 Закону України «Про відпустки» встановлені гарантії щодо надання працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, додаткових оплачуваних відпусток:

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на І та ІІ курсах у вищих навчальних закладах:

 • І та ІІ рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 10 календарних днів;

 • ІІІ та IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів;

 • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 30 календарних днів.

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на ІІІ і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

 • І та ІІ рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів;

 • ІІІ та IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 30 календарних днів;

 • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 40 календарних днів.

3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації – 30 календарних днів;

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, – два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації – чотири місяці.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 % середньої заробітної плати працівника.

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватися інша тривалість відпусток у зв’язку з навчанням.

Звертаємо увагу на те, що зазначені відпустки надаються впродовж навчального року і лише тим працівникам, які успішно навчаються в зазначених навчальних закладах без відриву від виробництва.

Враховуючи наведені вище законодавчі норми тривалість додаткової оплачуваної відпустки диференціюється за такими критеріями:

 • форма навчання (вечірня, заочна);

 • рівень акредитації навчального закладу;

 • курс, на якому працівник навчається.

Закон України «Про вищу освіту» в редакції від 1.07.2014 № 1556–VII вже не містить поділу закладів вищої освіти за рівнем акредитації. Разом з тим, в пункті 12 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону зазначено, що до приведення нормативно-правових актів з питань оплати праці, пенсійного та стипендіального забезпечення у відповідність із вимогами цього Закону умови оплати праці, пенсійного забезпечення педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, стипендіального забезпечення осіб, які навчаються, зберігаються:

 • для університетів, академій, інститутів – на рівні закладів вищої освіти III – IV рівнів акредитації;

 • для коледжів (включаючи коледжі як структурні підрозділи університетів, академій, інститутів) – на рівні закладів вищої освіти I – II рівнів акредитації;

alt 

У частині другій статті 15 Закону України «Про відпустку» визначено, що працівники, які здобувають другу (наступну, тобто третю також) вищу освіту в навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, які мають у своєму складі підрозділи післядипломної освіти, мають право на додаткову оплачувану відпустку тієї ж тривалості, що й працівники, які навчаються на третьому і наступному курсах вищих навчальних закладів відповідних рівнів акредитації.

Стаття 202 КЗпП України зобов’язує власника створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням працівникам, які навчаються без відриву на виробництві.

Власник зобов’язаний надавати працівникові відпустку саме в той час, який визначений вищим навчальним закладом. Ненадання відпустки в цей час не може бути обґрунтовано виробничою необхідністю для підприємства.

У листі від 2.01.2013 № 2/13/116–13 Міністерство соціальної політики України роз’яснює, що для отримання додаткової сплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням працівнику-студенту необхідно надати роботодавцю довідку-виклик навчального закладу на сесію, в якій, зокрема, зазначається: форма навчання; рівень акредитації навчального закладу; курс, на якому працівник навчається, період сесії, встановлений навчальним закладом, підстава для надання такої відпустки (для складання заліків та іспитів, настановних занять, державних іспитів, для підготовки та захисту дипломної роботи) та написати заяву про надання такої відпустки.

Отже, для роботодавця підтвердженням того, що працівник–студент успішно навчається (тобто за ним немає академзаборгованості) та тривалості перебування у навчальній відпустці є довідка-виклик навчального закладу. Вимоги адміністрації підприємства щодо отримання від навчального закладу після завершення сесії довідок про відсутність за працівником-студентом академзаборгованості чи повернення на підприємство другої відрізної частини довідки-виклику є неправомірними.

Відповідно до статті 217 КЗпП на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

Нарахування заробітної плати за час відпустки у зв’язку з навчанням провадиться згідно з наказом роботодавця про надання відпустки. Виплата цих відпускних провадиться не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.


Завантажити документ list-msp-navch-vdpustka.docx [13,47 Kb][8] Завантажити Переглянути документ онлайн  
 
Щодо підтримки сімей, які виховують дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
Середа, 02 жовтень 2019 10:37

Президент України у День усиновлення, 30 вересня, підписав Указ «Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей».

Документ сприятиме створенню належних умов для забезпечення реалізації права дитини на проживання в сім’ї, підтримки сімей, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Указ містить важливі для сімей, які опікуються дітьми-сиротами, доручення Кабінету Міністрів та місцевим органам влади. Серед іншого йдеться про підвищення матеріального забезпечення таких сімей.

Відповідно до документу, Уряд до 1 грудня поточного року має забезпечити подання на розгляд Президентові України пропозицій щодо приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення й підготувати відповідні зміни до деяких законодавчих актів України у зв'язку з приєднанням до цієї Конвенції.

З урахуванням положень Європейської конвенції про здійснення прав дітей Кабмін у шестимісячний термін має розробити законопроект, спрямований на забезпечення скорочення процесуальних строків судового розгляду справ, що стосуються усиновлення, встановлення опіки, піклування, позбавлення батьківських прав, відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав, та внести відповідний проект закону на розгляд Верховної Ради.

У тримісячний термін уряд також має вдосконалити порядок провадження діяльності з усиновлення, зокрема щодо забезпечення реалізації особами, в сім’ї яких виховується дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, переважного права на усиновлення такої дитини.

Крім того, в указі зазначається необхідність запровадження ефективних механізмів одержання достовірної та актуальної інформації про дотримання прав усиновлених дітей, зокрема дітей, які проживають за межами України, та механізмів дієвого реагування на виявлені факти порушення їхніх прав. 


 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 4 з 363