Головна

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Оплата праці викладачів коледжів у період карантину
Четвер, 02 квітень 2020 15:42

Міністерством надано роз'яснення «Щодо особливостей організації освітнього процесу під час карантину» від 25.03.2020№ 1/9-176, в якому наголошується, що на період карантину керівники закладів фахової передвищої освіти, що належать до сфери управління МОН, зобов'язані забезпечити організацію освітнього процесу шляхом використання технологій дистанційного навчання, неухильно дотримуючись при цьому положень чинного законодавства.

При цьому можливе використання наступного механізму організації освітнього процесу.

Керівником закладу фахової передвищої освіти затверджується наказ про організацію освітнього процесу у певному закладі фахової передвищої освіти на період карантину, де зазначаються викладачі та інші працівники, які мають педагогічне навантаження згідно із затвердженими у встановленому порядку тарифікаційними списками та можуть забезпечити проведення теоретичного навчання та семінарських, практичних занять у дистанційному режимі.

Цим же наказом встановлюється графік (розклад) занять у дистанційному режимі на період карантину у розрізі днів тижня, годин, академічних груп, засоби доступу здобувачів до навчальних матеріалів, засоби зворотного зв'язку між здобувачами освіти та тими, хто проводить заняття у дистанційному режимі, заходи моніторингу освітнього процесу, що здійснюватимуться завідуючими відділень, заступниками керівника та керівником закладу тощо.

Оплата праці викладачів, інших працівників, які виконуватимуть навчальне навантаження у дистанційному режимі, а також інших викладачів, які не використовуватимуть технології дистанційного навчання під час карантину, здійснюється у розмірі заробітної плати працівниказатвердженого йому у тарифікаційному списку на поточний навчальний рік та з урахуванням визначених законодавством умов.

Кожен викладач або інший працівник, який здійснює навчання відповідно до вищезазначеного наказу, індивідуально веде облік проведених ним занять за встановленою у закладі формою.

Після завершення карантину:

– навчальне навантаження, виконане викладачами та іншими працівниками у дистанційному режимі, обліковується у встановлених формах звітності, як фактично виконане за відповідний період часу;

– навчальне навантаження, затверджене у тарифікаційних списках і невиконане під час карантину, виконується викладачами та іншими працівниками шляхом ущільнення графіку освітнього процесу, з урахуванням годин, що виконані в дистанційному режимі, та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Облік навчального навантаження та оплата праці вищезазначених працівників здійснюється у звичайному режимі.

Засновникам та керівникам інших закладів фахової передвищої освіти рекомендовано врегульовувати питання організації освітнього процесу під час карантину із використанням цих рекомендацій.


 
Завершення цьогорічної атестації педпрацівників в режимі онлайн
Четвер, 02 квітень 2020 15:41

Міністерством освіти і науки України своїм наказом від 26.03.2020 № 458 внесено зміни до наказу від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу С OVID-19», яким замість відтермінування процедури атестації педагогічних працівників передбачено можливість проведення засідання атестаційних комісій в режимі онлайн та подання до них необхідних матеріалів засобами електронного та/або поштового зв'язку.

У випадку неможливості забезпечити проведення засідання атестаційних комісій в режимі онлайн доручено вжити всіх необхідних заходів для мінімізації тривалості перебування у закладі освіти членів атестаційних комісій та педагогічних працівників, які атестуються.

Зважаючи, що пунктом 3.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом міністерства від 6.10.2010 № 930, атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки:

  • комісіями I рівня – до 1 квітня,

  • комісіями II рівня – до 10 квітня,

  • комісіями III рівня – до 25 квітня,

необхідно терміново вжити заходів для реалізації прав педагогічних працівників на визначення рівня кваліфікації та участі членів атестаційних комісій з числа представників виборних профспілкових органів у засіданнях атестаційних комісій у рекомендованому наказом форматі.

ЦК Профспілки доведено до організаційних ланок профспілки для врахування у роботі також лист міністерства від 27.03.2020 № 1/9-179 «Щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2020 році в умовах карантину.

Привернуто увагу, що йдеться про завершення атестаційних процедур щодо педагогічних працівників, які спрямовано підвищення кваліфікаційних категорій та присвоєння педагогічних звань, проведення засідань атестаційних комісій в режимі онлайн як за участі педагогічного працівника, так і за його відсутності через неможливість підключитися до засідання в режимі онлайн.

Розгляд питань щодо невідповідності педагогічного працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії рекомендовано відтермінувати до завершення карантину. 

Якщо атестаційна комісія не може прийняти рішення на користь педагогічного працівника через його відсутність або неможливість підключитися в режимі онлайн до засідання, доцільно приймати рішення про перенесення його атестації. 

У випадку перенесення атестації педагогічних працівників за ними зберігається раніше присвоєна кваліфікаційна категорія до проведення атестації у встановленому законодавством порядку.

Зазначені документи розглядалися профспілкою в робочому порядку. 


Завантажити документи

Накази МОН: list-mon-atestacya-onlayn-karantin.pdf [63,87 Kb][769] Завантажити Переглянути документ онлайн
 
Зволікання МОН в проведенні атестації наукової діяльності університетами
Четвер, 02 квітень 2020 15:38

Профспілка звернулася до міністерства з приводу виплати надбавки за вислугу років науковим працівникам наукових підрозділів закладів вищої освіти, яка виплачується відповідно до Порядку, затвердженого Постановою Уряду від 14.04.2004 № 494.

Пунктом 2 постанови передбачено поширення її дії на наукових працівників вищих навчальних закладів, які пройшли атестацію згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Відповідно до пункту 11 Порядку проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової діяльності, затвердженого постановою Уряду від 22.08.2018 № 652, що розроблений на виконання статті 19 наукового закону, організація проведення державної атестації та керівництво системою державної атестації здійснюються МОН та утвореною ним комісією та експертними групами в установлені Порядком терміни.

Атестаційна комісія протягом не більше ніж 10 календарних днів від дня подання до неї висновків і пропозицій експертних груп мала зробити узагальнені висновки щодо результатів атестації закладів вищої освіти за науковими напрямами та впродовж 20 днів затвердити її результати, оприлюднити їх на веб-сайті й інформувати про це заклади вищої освіти.

Однак, в порушення цих норм, університети, якими своєчасно подано заявки на проходження державної атестації, й досі не отримали від міністерства підтвердження результатів державної атестації.

Як наслідок, наукові працівники наукових підрозділів незаконно позбавлені права на отримання надбавки за науковий стаж, яку вони отримували кожного місяця щорічно.

У зв’язку з цим Профспілка висунула вимогу міністерству негайно забезпечити виплату науковим працівникам надбавки за стаж наукової роботи та проведення державної атестації закладів вищої освіти. 


 
Спільна заява Федерації профспілок України та Федерації роботодавців України
Четвер, 02 квітень 2020 15:37

Усвідомлюючи критичність ситуації що склалася в Україні внаслідок поширення пандемії захворювань, викликаних вірусом COVID-19, і свою відповідальність за країну, громадян та економіку, Федерація профспілок України та Федерація роботодавців України виступили зі спільною заявою та пропозиціями до керівництва держави.

Автори заяви впевнені, що епідемія коронавірусу є надзвичайною загрозою для громадян України, внаслідок чого необхідно вживати максимальних заходів для захисту здоров’я людей, консолідувати всі наявні фінансові, адміністративні, організаційні та кадрові ресурси.

Також зазначено, що введення надзвичайного стану на всій території країни із зупинкою більшості промислових підприємств є передчасним та може завдати катастрофічних наслідків для економіки України.

Федерація профспілок України та Федерація роботодавців України вважають, що у цей важкий для безпеки громадян України та економіки країни час необхідно створити Єдиний Антикризовий Центр, який об’єднає Офіс Президента України, Парламент, Уряд, експертне та наукове середовище, бізнес та роботодавців, професійні спілки у подоланні кризових явищ у суспільстві.

А задля захисту трудящих та реального сектору економіки автори заяви рекомендують усім профспілкам та організаціям роботодавців провести консультації щодо досягнення спільних узгоджених рішень у справі захисту прав і законних інтересів сторін в умовах карантину та надзвичайної ситуації, збереження робочих місць та належного рівня доходів працівників, забезпечення умов для максимального завантаження виробництва з одночасним дотриманням умов праці, що сприятимуть збереженню їх здоров’я та мінімізуватимуть можливості для подальшого поширення коронавірусної інфекції. 


Завантажити заяву splna-zayava-fpu_fru.pdf [213,27 Kb][92] Завантажити Переглянути документ онлайн  
 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 4 з 394