Головна

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Європейські профспілки приймають сміливі пріоритети в галузі освіти та побудови Європи
Четвер, 29 листопад 2018 14:45
На Спеціальній Конференції Європейського комітету профспілок освіти, що пройшла в Афінах (Греція), 27-28 листопада 2018 року Європейський профспілковий рух в сфері освіти сформулював нові пріоритети щодо формування майбутнього Європи та ролі профспілок освіти в цьому процесі.

300 делегатів із 132 національних профспілок освіти, що представляють працівників всіх рівнів освіти в 51 країні Європи, провели дебати і проголосували за низку резолюцій, щоб подолати ті труднощі, з якими стикаються вчителі та інші працівники освіти, і представити свою концепцію якісної освіти як віхи на шляху побудови більш справедливих суспільств в Європі і як життєво необхідної умови демократії.

Відновлюючи свій заклик до збільшення державних інвестицій, ефективного соціального діалогу, досягнення рівності та справедливості в освіті, шанобливого ставлення до статусу вчителів і вихователів, справедливих умов праці та відновлення законної колективної сили профспілок освіти, чиє існування дозволяє окремим працівникам цієї сфери об'єднуватися для встановлення свого контролю над усіма аспектами своєї праці і своєї професії, делегати прийняли наступні резолюції:

Резолюція щодо Формування майбутнього Європи: Ролі профспілок освіти

Резолюція щодо Участі вчителів у всіх рішеннях, які стосуються їх професії та системи освіти

Резолюція щодо Профспілок освіти і молоді

Резолюція щодо Встановлення пріоритетів для розробки Плану Дій ЄКПО в сфері рівності

Резолюція щодо Відродження діалогу, зборів і обговорень. На шляху до екосистеми шкільних практик прямої участі

Резолюція щодо Зміцнення академічної свободи в Європі

Президент Крістін Блоуер відкрила другий день роботи Спеціальної конференції ЄКПО в Афінах, присвяченій Формуванню майбутнього Європи: Ролі профспілок освіти. Потім виступили президенти профспілок DOE (Федерація вчителів початкових класів Греції) і OLME (Федерація вчителів середніх шкіл Греції), які привітали делегатів в Греції.

Генеральний Секретар Інтернаціоналу освіти Девід Едвардс звернувся до делегатів і окреслив глобальні виклики, що стоять перед якісною освітою і вчителями / викладачами у тривожний час, коли популістські, екстремістські, націоналістичні і ксенофобські рухи набирають силу.

Для протидії впливу приватних інтересів в освіті, особливо коли їх освітня діяльність негативно позначається на доступі і посилює нерівність всередині систем освіти, Інтернаціонал освіти впевнений у необхідності здійснення Глобальних заходів у відповідь на комерціалізацію та приватизацію освіти. Ця кампанія закликає всі профспілки освіти розробляти у відповідь глобальну стратегію і тактику, мета якої – домогтися, щоб уряду виконували свої зобов'язання з надання безкоштовної та якісної державної освіти.

Окреслюючи тему конференції, Європейський директор Сьюзан Флокен наголосила на необхідності захистити освіту від приватизації та комерціалізації, вирішувати більш широкі соціальні проблеми і проблему фрагментації суспільства за допомогою колективних дій і нарощування зусиль задля профспілкового об'єднання та обслуговування найбільш маргіналізованих і недостатньо представлених категорій працівників, а також акцій солідарності. Саме в цьому контексті ЄКПО розпочинає нову загальноєвропейську кампанію «Формуйте майбутнє Європи разом з вчителями».

Виступи трьох почесних гостей конференції надихнули на активні обговорення. У своєму виступі на тему профспілкового поновлення: нарощування потенціалу для підтримки ефективного соціального діалогу професор Говард Стівенсон з Університету Ноттінгема вказав на труднощі і зміни в учительській професії і необхідність об'єднання працівників навколо ідеї «Профспілковості» як центрального елементу професійної самосвідомості, розвитку навичок і здібностей членів, щоб підвищити їх участь у профспілковій роботі.

Пан Сьюр Берган з Ради Європи розширив дискусію, торкнувшись ролі освіти в розвитку культури демократії, яка заснована на повазі до людської гідності і культурного різноманіття, демократії, правосудді, справедливості, рівності та верховенства закону, на знаннях і критичному осмисленні того, що відбувається. І нарешті, пані Сюзанна Конзе з Генерального директорату Європейської комісії з питань освіти та культури розповіла про політичні ініціативи ЄС щодо зростаючого зближення систем якісної освіти в усіх Європейських країнах в рамках Європейської зони освіти до 2025 року.

Напередодні Спеціальної конференції були проведені заходи, на яких відбулося поглиблене обговорення конкретних проблем і пріоритетів профспілок освіти в таких сферах як інновації в освіті, рівність і справедливість, профспілкові права, нові форми зайнятості, міграція, інформаційна робота та проведення кампаній.

Під час цих заходів Голова Профспілки працівників освіти і науки України Георгій Труханов поінформував європейську профспілкову спільноту про інформаційну роботу Профспілки в країні на сучасному етапі.

Профспілкова Мережа ЄКПО в Центральній і Східній Європі (CEENET) зібралася напередодні Конференції, щоб дати оцінку роботі перших 4 років існування Мережі і обговорити її пріоритети на майбутнє. У центрі зустрічі стояли питання впливу профспілок на розробку політики та дотримання профспілкових прав. Представники членських організацій ЄКПО з Сербії, Хорватії, Киргизстану, Албанії та Литви розповіли про основні труднощі і головні здобутки в своїх країнах.

Відстежувати інформацію щодо конференції та паралельних заході можна у твіттері ЄКПО за хештегом – і #ETUCE2018.

 
Гарантії прав і свобод громадян в умовах введення воєнного стану
Четвер, 29 листопад 2018 14:45
Законом України від 26.11.2018 № 2630-VIII (набрав чинності 28.11.2018) затверджено Указ Президента України від 26.11.2018 № 393 «Про введення воєнного стану в Україні», згідно з яким воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Відповідно до статті 1 Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності  та передбачає, зокрема, тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Частиною другою статті 64 Конституції України передбачено, що в умовах воєннного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

Разом з тим не можуть бути обмежені такі конституційні права і свободи громадян:

 • рівність конституційних прав і свобод та рівність перед законом (стаття 24);

 • заборона позбавлення громадянства і права змінити громадянство (стаття 25);

 • невід’ємне право на життя (стаття 27);

 • право на повагу до його гідності (стаття 28);

 • право на свободу та особисту недоторканність (стаття 29);

 • право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів (стаття 40);

 • право на житло (стаття 47);

 • рівні права і обов’язки подружжя у шлюбі та сім’ї; рівні права дітей (статті 51, 52);

 • право на судовий захист (стаття 55);

 • право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень (стаття 56);

 • право знати свої права і обов’язки (стаття 57);

 • незворотність дії в часі законів та інших нормативно-правових актів (стаття 58);

 • право на професійну правничу допомогу (стаття 59);

 • право не виконувати явно злочинні розпорядження чи накази (стаття 60);

 • право не бути двічі притягненим до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення (стаття 61);

 • презумпція невинуватості (стаття 62);

 • право не давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом (стаття 63).

Введення воєнного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання. Будь-які спроби використати введення воєнного стану для захоплення влади тягнуть за собою відповідальність згідно із законом (стаття 22 Закону № 389-VIII).

Згідно з пунктом 3 Указу Президента України № 393 у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану визначаються відповідно до Конституції України та Закону «Про правовий режим воєнного стану» (стаття 20 Закону № 389-VIII).

 
Монітор освіти й профнавчання: «європейцями» себе відчувають лише 53% учнів у ЄС
Четвер, 29 листопад 2018 14:44
У жовтні 2018 року генеральний директорат Єврокомісії з питань освіти, культури, молоді та спорту опублікував свій щорічний Монітор освіти та професійного навчання. Зважаючи на загостреність та особливе значення політичної ситуації, що складається в Європі, основний наголос цього року був зроблений на вихованні громадянськості.

Під час представлення Монітору було згадано про те, що, відповідно до Міжнародного дослідження в сфері громадянської освіти та виховання, школи, прищеплюють знання про громадянськість, впливають на громадянську позицію і поведінкові наміри підлітків в Європі. Однак, було також підкреслено, що лише 53% європейських учнів відчувають себе «європейцями».

Більше того, у презентації доповіді Мережі «Еврідіка» «Шкільне громадянське виховання в Європі в 2017 році» підкреслено, що громадянське виховання викладається в міждисциплінарній манері, і є наголосом на численні прогалини в плані викладання теми громадянськості в рамках базової педагогічної освіти.

Також був представлений і позитивний огляд прогресу на шляху до досягнення еталонних показників ET 2020 – стратегічної рамкової структури Європейського співробітництва в галузі освіти і професійного навчання:

 • Частка учнів, які достроково припинили відвідування установ освіти та професійного навчання, склала в 2017 році 10,6%, що лише трохи вище цільового показника в 10%.

 • 40% ціль щодо вищої освіти була майже досягнута – 39,9% населення у віці від 30 до 34 років мають вищу освіту.

 • Цільові показники щодо відвідування закладів дошкільної освіти вже були досягнуті. Однак Єврокомісія відзначила, що наголос слід зробити на якість дошкільної освіти, а не тільки на рівні відвідуваності.

 • Частка працевлаштованих випускників ВНЗ становить 80%, всього на 2% нижче еталонного показника ET 2020.

Проте, Єврокомісія відзначила і деякі недоліки.

Країни-члени далекі від цільового показника в 15% для дорослого населення, яке навчається: лише 4,3% дорослих відвідували офіційно визнані навчальні курси в 2017 році.

Більше того, цілей щодо мобільності молоді також не було досягнуто: мобільні всього 10,7% випускників ВНЗ у порівнянні з цільовим показником і 20%, і низький рівень базових навичок Європейських студентів як і раніше вселяє тривогу.

Європейський Комітет Профспілок Освіти вітає прогрес у досягненні еталонних показників ET 2020 і підтримує націленість на прищеплення демократичних і європейських цінностей в учнів та молоді.

У той же час, Комітет закликає забезпечити безкоштовну дошкільну освіту і догляд, щоб зробити інклюзивну освіту реальністю для всіх дітей.

Європейський Комітет Профспілок Освіти наголошує на необхідності адекватної підготовки вчителів для ефективного викладання громадянськості.

 
Президент підписав закон «Про введення воєнного стану в Україні»
Четвер, 29 листопад 2018 14:43
Президент Петро Порошенко підписав Закон України про затвердження Указу «Про введення воєнного стану в Україні».

Проект закону про затвердження указу президента «Про введення воєнного стану в Україні» надійшов Петру Порошенку 28 листопада з підписом спікера Андрія Парубія.

Закон уже оприлюднено в офіційній пресі української влади – газеті «Голос України».

Нагадаємо, депутати ухвалили цей законопроект 26 листопада. Ним затверджується указ президента від 26 листопада 2018 року №393 «Про введення воєнного стану в Україні» з таким застереженням: воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Згідно з додатком до законопроекту, воєнний стан в Україні запроваджується із 14-ї години 26 листопада 2018 року строком на 30 діб – до 14-ї дня 26 грудня 2018 року.

alt 


 
« ПочатокПопередня11121314151617181920НаступнаКінець »

Сторінка 11 з 309