Головна Новини

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Новини
«Провідний бухгалтер» закладу позашкільної освіти Друк
Вівторок, 23 липень 2019 09:29

Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», передбачені кваліфікаційні вимоги за професією «бухгалтер (з дипломом спеціаліста)», яка відноситься до категорії професіоналів та за професією «бухгалтер», яка відноситься до категорії фахівців.

За наявності у бухгалтера повної вищої освіти відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стажу роботи за професією бухгалтера I категорії – не менше 2 років установлюється кваліфікаційна категорія «провідний бухгалтер» (з дипломом спеціаліста).

За професією «бухгалтер», що відноситься до категорії фахівців, для встановлення відповідної кваліфікаційної категорії передбачені такі кваліфікаційні вимоги:

  • бухгалтер I категорії – базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи за професією бухгалтера II категорії – не менше 1 року;

  • бухгалтер II категорії – базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи за професією бухгалтера – не менше 1 року;

  • бухгалтер – базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст); для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж роботи на посаді технічного службовця у галузях фінансової діяльності, роботи з базами даних, статистики, бухгалтерського обліку – не менше 1 року.

Разом з тим п. 11 Загальних положень довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників установлено, що особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, за рекомендацією атестаційної комісії призначені на відповідні посади.

Водночас варто зазначити, що відповідно до Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 31.10.2012 № 1230, в штатні розписи закладів позашкільної освіти вводиться посада головного бухгалтера, якщо в закладі бухгалтерський облік ведеться самостійно. Крім того, у штатному розписі такого закладу вводиться посада бухгалтера за наявності в ньому 600 і більше вихованців, учнів.

 
«Сильна мова – успішна держава» – схвалено Стратегію популяризації української мови Друк
П'ятниця, 19 липень 2019 09:03

З метою забезпечення єднання українського суспільства та зміцнення його української ідентичності, утвердження української мови на всій території України Уряд схвалив стратегію популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава».

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 17 липня 2019 року.

Нормативно-правовий акт розроблений Міністерством культури України на виконання пункту 427 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 244-р.

Стратегія популяризації державної мови на період до 2030 року «Сильна мова – успішна держава» визначає мету, стратегічні цілі та основні завдання, на виконання яких спрямована реалізація державної мовної політики, та охоплює практично усі сфери суспільного життя. Що у свою чергу сприятиме підвищенню престижу та авторитетності державної мови, формуванню комфортного та функціонального україномовного середовища на всій території України та для всього її населення, а також створить умови для задоволення мовних потреб українців, які проживають за кордоном.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року набрав чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

 

За матеріалами Урядового портал

 
Закон України «Про освіту» відповідає Конституції України Друк
П'ятниця, 19 липень 2019 09:02

Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про освіту» від 5 вересня № 2145-VIII, визнавши його таким, що відповідає Конституції України (є конституційним).

Конституційний Суд України зазначив, що українська мова як державна є обов’язковою на всій території України у державній сфері, а також в публічних сферах суспільного життя, у тому числі у сфері освіти.

Дослідивши Закон в аспекті забезпечення балансу між вивченням і застосуванням державної мови і вільним розвитком, використанням, захистом мов національних меншин та корінних народів України, Конституційний Суд України вказав, що Закон гарантує національним меншинам та корінним народам України право на вивчення рідної мови та передбачає вивчення державної української мови, що є однією з умов їх повноцінної інтеграції в українське суспільство.

Конституційний Суд України дійшов висновку, що Закон створює законодавчі передумови для ефективного функціонування і розвитку державної мови, можливості використання української мови в усіх сферах суспільного життя, у яких вона має бути обов’язковим засобом спілкування.

На переконання Конституційного Суду України, ухваливши Закон, держава створила умови для повноцінної реалізації відповідних прав національних меншин, в тому числі корінних народів України, вивчати рідну мову, а також отримувати освіту державною мовою незалежно від походження, повноцінно реалізовувати визначені Конституцією України права. У такий спосіб забезпечується рівність кожної особи у реалізації вказаних прав незалежно від національності та мови спілкування.

 
Агентство ЄС з основних прав про нерівність, агресію та упереджене ставлення Друк
Середа, 17 липень 2019 09:51

Доповідь Агентства ЄС з основних прав 2019 року про ситуацію у сфері основних прав, опублікована 6 червня 2019 року, піднімає проблему зростання нерівності, переслідування та упередженого ставлення по всій Європі. Фундаментальні права багатьох осіб в ЄС перебувають під загрозою, незважаючи на значний прогрес щодо усунення цих ризиків. У цьогорічній Доповіді звертається увага на перемоги і невдачі у справі захисту прав людини в Європі за минулий рік.

Ключовими документами з питань захисту прав людини за цей період стали Конвенція ООН про права інвалідів 2018 року, прийнята за участі країн-членів ЄС, та попередня угода ЄС стосовно пропонованого Європейського акту про забезпечення доступності. У центрі уваги цих документів – розширення та захист прав людини по всій Європі. З глобальної точки зору, Порядок денний сталого розвитку до 2030 року надає рекомендації щодо створення більш рівноправного, справедливого і безконфліктного світу. У Доповіді також акцентується увага на таких проблемах:

Дискримінація дітей з інвалідністю в приватних школах – це тривожне явище виявив Данський інститут прав людини. Проведене ним дослідження виявило, що для дітей з інвалідністю ймовірність переведення з приватної школи в державну була на 31% вищою, ніж для звичайних дітей.

Цигани як і раніше піддаються дискримінації у доступі до освіти. «Антициганські» настрої залишаються ключовим бар’єром для соціальної інтеграції циган по всьому ЄС. У Чехії, Угорщині та Словаччині впроваджуються ініціативи щодо недопущення сегрегації дітей ромів шляхом їх навчання в окремих школах і класах; ці ініціативи мають на меті зробити системи освіти більш інклюзивними.

Одним із ключових питань залишається доступ до освіти для багатьох дітей-мігрантів. У Греції Державна Рада (верховний суд) відхилила запит про надання доступу дітям з таборів біженців в державні школи.

У Доповіді висвітлено деякі можливі шляхи вирішення проблем нерівності, утисків та дискримінації в освіті, зокрема:

  • перетворення освітніх установ в місця безпечного перебування, вільні від усних і фізичних утисків, які стають все більш поширеними у шкільному середовищі;

  • впровадження заходів із недопущення цькування в школах учнів-ЛГБТІ;

  • забезпечення доступним житлом учнів з інвалідністю, яким дуже важко знайти його, щоб здобути освіту;

  • оновлення навчальних програм, сприяння згуртованості шкільного співтовариства і навчання штатних працівників освітніх установ з метою розширення їх поінформованості про питання, які можуть викликати гостру реакцію, і створення більш інклюзивної атмосфери в школах.

ЄКПО переконаний, що освіта є одним з основних прав людини, як це зазначено у статті 26 Загальної декларації прав людини, і має бути доступною для всіх, незалежно від їхніх здібностей і освітніх потреб, соціально-економічного статусу і громадянства.

Резолюція ЄКПО щодо «Встановлення пріоритетів для розробки Плану дій ЄКПО в сфері рівності, різноманіття і інклюзивності», підкреслює значення надання високоякісної та інклюзивної освіти в навчальному і викладацькому середовищі, вільному від цькування, утисків і дискримінації.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 1 з 344