Головна Новини

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Новини
Заміна тимчасово відсутнього учителя без поділу класу: консультація Друк
П'ятниця, 01 грудень 2017 09:48
У загальноосвітньому навчальному закладі клас поділено на дві групи для вивчення англійської мови. Один із учителів з англійської мови захворів. Дві групи об’єднано і з усім класом проводиться заняття другим учителем з англійської мови. Як здійснювати оплату учителю, який замінює тимчасово відсутнього учителя?

Відповідно до роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 9.06.2016 р. № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» робочі навчальні плани для 10 - 11-х класів на 2016/2017 навчальний рік повинні були складатися за відповідними Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів,

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до Нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128.

У спільному листі Міністерства освіти і науки від 28.11.2008 № 1/9-770 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27.11.2008 № 02-5/465 «Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів» роз'яснюється, що у випадку заміни відсутнього учителя іншим учителем забезпечується оплата праці за додатково проведені уроки, порядок здійснення якої унормовано п. 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України 15 квітня 1993 року № 102. При оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх у зв'язку з хворобою або з інших причин вчителів, яке тривало не більше двох місяців, здійснюється погодинна оплата праці.

Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці учителя провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п. 68 Інструкції, а саме, шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навчальне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

Керівники навчальних закладів несуть відповідальність за своєчасне і повне виконання програм з усіх навчальних предметів в межах часу, передбаченого на кожний предмет відповідно до навчального плану, а також встановленої максимальної кількості навчальних годин на тиждень для учнів, не допускаючи їх перевантаження.

Як правило, керівники навчальних закладів повинні організувати заміщення тимчасово відсутніх учителів учителями тієї ж спеціальності, забезпечивши оплату праці відповідно до пп. 73, 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

В окремих виняткових випадках, коли таку заміну забезпечити неможливо, заміщення здійснюється наступним чином. Учителі з інших дисциплін, заміняючи тимчасово відсутніх колег, виконують програму з свого предмета дещо наперед, щоб згодом передати відповідні години учителю, який нині відсутній, для виконання пропущеної програми. 

У такому випадку учителю, який забезпечує заміну тимчасово відсутнього колеги, додаткова оплата не провадиться. Йому виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації протягом всього часу, як за період тимчасового заміщення, так і за дні, коли відповідні години були тимчасово передані раніше відсутньому вчителю для виконання програми.

Учителю, який був раніше відсутнім, після виходу на роботу виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації, а також здійснюється додаткова оплата за проведені додатково уроки на умовах погодинної оплати праці відповідно до пункту 73 Інструкції.

Обмеження розміру доплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, передбачене підпунктом 3-а) пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557, не має поширюватись на учителів, оскільки вони витрачають на виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників додатковий час понад встановлену їм норму. 

Згідно зі Вказівками до ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків, наведених у додатку 12 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», Журнал обліку пропущених і замінених уроків ведеться в кожному загальноосвітньому навчальному закладі. Записи ведуться заступником директора з навчальної роботи (директором) загальноосвітнього навчального закладу, який несе повну відповідальність за своєчасність і достовірність відповідних записів.

До журналу вносяться відомості про пропущені й замінені уроки. Записи вносяться тільки на підставі належно оформлених документів (наказів по загальноосвітньому навчальному закладу, лікарняних листів, записів у класних журналах тощо). Кількість замінених уроків має обов'язково збігатися з відповідним обліком у класних журналах проведених вчителями уроків.

Вчитель, який проводив урок у порядку заміни, розписується про це в журналі.

Записи повинні відповідати записам у табелі обліку використання робочого часу і підрахунку заробітку, що подається до бухгалтерії для нарахування заробітної платні.

Всі записи в журналі обліку пропущених і замінених уроків повинні вестись чітко, охайно, кульковою ручкою. В окремих випадках, як виняток, виправлення в журналі підписується директором школи і скріплюється печаткою.

Стосовно оплати праці вчителів іноземної мови, яким в порушення вимог законодавства керівником загальноосвітнього навчального закладу не забезпечено поділу класів на групи, що призвело до проведення уроків з усім класом, то таких особливостей Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти № 102 не передбачено.

При оплати праці вчителів може бути застосовано норми пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», яким керівникам навчальних закладів надано право встановлювати працівникам надбавку в розмірі до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати) за складність і напруженість у роботі.

Відповідно до роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 9.06.2016 р. № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» робочі навчальні плани для 10 - 11-х класів на 2016/2017 навчальний рік повинні були складатися за відповідними Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів,

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до Нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128.

У спільному листі Міністерства освіти і науки від 28.11.2008 № 1/9-770 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27.11.2008 № 02-5/465 «Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів» роз'яснюється, що у випадку заміни відсутнього учителя іншим учителем забезпечується оплата праці за додатково проведені уроки, порядок здійснення якої унормовано п. 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України 15 квітня 1993 року № 102. При оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх у зв'язку з хворобою або з інших причин вчителів, яке тривало не більше двох місяців, здійснюється погодинна оплата праці.

Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці учителя провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п. 68 Інструкції, а саме, шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навчальне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

Керівники навчальних закладів несуть відповідальність за своєчасне і повне виконання програм з усіх навчальних предметів в межах часу, передбаченого на кожний предмет відповідно до навчального плану, а також встановленої максимальної кількості навчальних годин на тиждень для учнів, не допускаючи їх перевантаження.

Як правило, керівники навчальних закладів повинні організувати заміщення тимчасово відсутніх учителів учителями тієї ж спеціальності, забезпечивши оплату праці відповідно до пп. 73, 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

В окремих виняткових випадках, коли таку заміну забезпечити неможливо, заміщення здійснюється наступним чином. Учителі з інших дисциплін, заміняючи тимчасово відсутніх колег, виконують програму з свого предмета дещо наперед, щоб згодом передати відповідні години учителю, який нині відсутній, для виконання пропущеної програми. 

У такому випадку учителю, який забезпечує заміну тимчасово відсутнього колеги, додаткова оплата не провадиться. Йому виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації протягом всього часу, як за період тимчасового заміщення, так і за дні, коли відповідні години були тимчасово передані раніше відсутньому вчителю для виконання програми.

Учителю, який був раніше відсутнім, після виходу на роботу виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації, а також здійснюється додаткова оплата за проведені додатково уроки на умовах погодинної оплати праці відповідно до пункту 73 Інструкції.

Обмеження розміру доплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, передбачене підпунктом 3-а) пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557, не має поширюватись на учителів, оскільки вони витрачають на виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників додатковий час понад встановлену їм норму. 

Згідно зі Вказівками до ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків, наведених у додатку 12 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», Журнал обліку пропущених і замінених уроків ведеться в кожному загальноосвітньому навчальному закладі. Записи ведуться заступником директора з навчальної роботи (директором) загальноосвітнього навчального закладу, який несе повну відповідальність за своєчасність і достовірність відповідних записів.

До журналу вносяться відомості про пропущені й замінені уроки. Записи вносяться тільки на підставі належно оформлених документів (наказів по загальноосвітньому навчальному закладу, лікарняних листів, записів у класних журналах тощо). Кількість замінених уроків має обов'язково збігатися з відповідним обліком у класних журналах проведених вчителями уроків.

Вчитель, який проводив урок у порядку заміни, розписується про це в журналі.

Записи повинні відповідати записам у табелі обліку використання робочого часу і підрахунку заробітку, що подається до бухгалтерії для нарахування заробітної платні.

Всі записи в журналі обліку пропущених і замінених уроків повинні вестись чітко, охайно, кульковою ручкою. В окремих випадках, як виняток, виправлення в журналі підписується директором школи і скріплюється печаткою.

Стосовно оплати праці вчителів іноземної мови, яким в порушення вимог законодавства керівником загальноосвітнього навчального закладу не забезпечено поділу класів на групи, що призвело до проведення уроків з усім класом, то таких особливостей Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти № 102 не передбачено.

При оплати праці вчителів може бути застосовано норми пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», яким керівникам навчальних закладів надано право встановлювати працівникам надбавку в розмірі до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати) за складність і напруженість у роботі.

 
Профспілковий рух сьогодні та завдання Профспілки в умовах соціально-економічних змін Друк
П'ятниця, 01 грудень 2017 09:47
alt
Сучасне життя характеризується зміною структури всіх аспектів соціального, політичного, економічного життя в державі. Низка реформ у соціальній сфері поки не відповідає очікуванням людей і не додає оптимізму щодо підвищення рівня та якості життя населення (реформа пенсійної системи та ЖКГ), зайнятості і доходів (податкова реформа), доступності основних соціальних благ та послуг (реформа освіти, охорони здоров’я).

Учасники пленуму Профспілки працівників освіти і науки України, який відбувся 29 листопада 2017 року у Києві, переконані, що настав час здійснити перехід від застарілих і неефективних підходів до формування і реалізації соціальної політики. А це можливо лише при взаємній готовності державних і суспільних інститутів до співробітництва та партнерства.

Профспілки – це важливий інститут громадянського суспільства, який захищає права і свободи громадян у галузі трудових відносин. Ця роль профспілок набуває особливо важливого значення в умовах становлення демократії та ринкової економіки в нашій державі. А створення потужних впливових профспілок, здатних ефективно відстоювати інтереси працівників – невід’ємний атрибут цивілізованої держави.

На порядок денний пленуму було винесене питання, продиктоване часом – «Основні тенденції розвитку профспілкового руху та завдання Профспілки працівників освіти і науки України  в умовах соціально-економічної трансформації».

Голова Профспілки Георгій Труханов, розпочинаючи роботу, підкреслив, що питання підвищення ролі профспілок як важливого інструменту соціального діалогу, сьогодні набуває нового значення. Це зумовлене необхідністю забезпечення і захисту не лише професійних інтересів працівників, але й завданнями забезпечення громадянських прав і свобод широких верств населення, особливо в час децентралізації влади. На думку очільника Профспілки, саме профспілки повинні стати ключовою ланкою демократичних засад взаємодії як окремих громадян, так і їхніх організацій у всіх сферах суспільних відносин.

Розкриваючи суть питання, заступник Голови Любов Гарбаренко вказала, що пленум ЦК Профспілки з таким порядком денним – це ще один крок до аналізу та розуміння тих процесів, які відбуваються як в загальному профспілковому русі так і в нашій галузевій Профспілці. 

У своїй доповіді заступник голови проаналізувала основні тенденції, місце і роль Профспілки в Федерації профспілок України та перспективи подальшої співпраці; окреслила завдання для організаційних ланок щодо подальшого організаційного зміцнення та нарощування профспілкового членства, збереження галузевого принципу побудови профспілкових організацій в умовах децентралізації влади та реформування освітньої галузі.

Голова ФПУ Григорій Осовий, який брав участь у роботі пленуму Профспілки відповідаючи на запитання учасників заходу щодо відтермінування пікетів, які мали відбутися у жовтні цього року, наголосив, що Федерація повністю розуміє реакцію членів профспілок на таке рішення. Але, разом з тим, на ФПУ лежить відповідальність за життя й безпеку учасників активних дій, адже під стінами Парламенту на той час уже проходили різні протестні рухи радикально налаштованих організацій. Також від підтримав думки виступаючих щодо системних змін у роботі Федерації на благо працюючих людей, водночас підкреслюючи важливість продуманих солідарних кроків для поліпшення ситуації у соціальній складовій держави.

Голова ФПУ поінформував, що з метою реалізації завдань, які стоять перед Федерацією профспілок України у бюджетному процесі, та у зв’язку із реалізацією реформ у різних сферах соціально-економічного розвитку країни, уже ініційовано та проводяться проведення зустрічі з керівниками центральних органів влади та додаткові консультації із профільними міністерствами. А 6 грудні цього року – напередодні розгляду Парламентом проекту держбюджету у ІІ читанні – відбудуться солідарні профспілкові акції у формі інформаційних пікетів органів державної влади.

У обговоренні основного питання також взяли участь колеги з різних областей України, які підіймали питання і невиконання чинного освітнього законодавства, і проблем якості освіти, стипендіального забезпечення, комунальних послуг ВНЗ, фінансування професійної освіти, регіональні аспекти діяльності організації у зв’язку з утворенням ОТГ. Так, до обговорення долучилися Олександр Яцунь, Володимир Цвих, Ольга Чабанок (Київ), Валентина Боровик (Суми), Сергій Пугачов (Вінниця), Надія Гринь (Запоріжжя), Ольга Жалдак (Черкаси) та інші члени ЦК Профспілки.

Підбиваючи підсумки роботи Голова Профспілки Георгій Труханов наголосив, що зміни у житті країни підштовхують профспілковий рух до пошуку нових, нестандартних форм та заходів профспілкової та правозахисної роботи. «І ми повинні відповідати вимогам часу та очікуванням спілчан у справі захисту їх прав та гарантій», – сказав Георгій Труханов.

alt

alt


 
Предметна розмова на засіданні президії ЦК Профспілки Друк
П'ятниця, 01 грудень 2017 09:28
alt
28 листопада 2017 року у Києві відбулося чергове засідання президії Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України.

Участь у роботі заходу взяли заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей, члени президії – голови територіальних організацій Профспілки, фахівці апарату ЦК Профспілки.

На початку засідання Голова Профспілки Георгій Труханов акцентував увагу на основних питаннях порядку денного, а саме:

– стан укладення регіональних галузевих угод обласними та Київською міською організаціями Профспілки, їх відповідність нормам законодавства, положенням Генеральної та Галузевої угод;

– робота організаційних ланок Профспілки щодо оздоровлення і відпочинку дітей освітян у 2017 році.

Доповідаючи з першого питання заступник Голови Профспілки Сергій Романюк зазначив, що 23 обласні та Київська міська організації Профспілки спільно з органами управління освіти забезпечили укладення територіальних галузевих угод і ця робота надалі триває.

Територіальні обласні угоди укладено на термін дії Галузевої угоди включно до 2020 року, окрім Волинської та Черкаської, які укладено до 2021 року. 16 обласних галузевих угод пройшли процедуру повідомної реєстрації.

Аналізуючи угоди, Сергій Романюк повідомив, що в переважній більшості за структурою територіальні угоди відповідають Галузевій угоді. Окремі з угод мають свої особливості.

Для забезпечення виконання положень угод здійснюється соціальний діалог з керівниками органів управління освіти, представниками органів центральної влади, керівниками навчальних закладів. Хід виконання угод щорічно заслуховується на спільних засіданнях колегії, на пленумах, президіях обкомів, радах профспілкових організацій.

Також було зауважено, що у невиконання окремих положень угод у декількох областях зумовлено недостатнім фінансуванням освіти на місцях, інколи – цілеспрямованою економією коштів для вирішення питань їх утримання.

До обговорення питання долучилися члени президії і заступник міністра Павло Хобзей. Він, зокрема, поінформував учасників про дії Міністерства освіти і науки України у бюджетному процесі 2018, постійну роботу з міністерством фінансів, про нову формулу розподілу освітньої субвенції та складність її упровадження.

Павло Хобзей підкреслив, що для профільного міністерства усі області є рівними і МОН хоче мати одні правила для отримання фінансування освіти. Проте, формула  розподілу освітньої субвенції на сьогодні є досить складна, працює перший рік і протягом цього року можуть проявитися речі, які потрібно буде доопрацьовувати.

За словами заступника міністра, формула буде удосконалюватися і на наступний рік в бюджеті планується передбачення відповідної стабілізаційної дотації, яка за потреби, вирівнюватиме ситуацію з недофінансуванням якогось закладу освіти.

Торкнулося обговорення і проблеми фінансування ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та передачу їх фінансування на місцеві бюджети, які, за словами замміністра, просто не витримають такого фінансового навантаження. І тут потрібна спільна праця МОН, профспілкових організацій на місцях і робота з депутатським корпусом на різних рівнях.

Наступним питанням обговорення стали підсумки роботи організаційних відпочинку ланок галузевої Профспілки щодо оздоровлення дітей у 2017 році. Слово із цього питання мала заступник Голови Профспілки Любов Гарбаренко. Вона, зокрема, підкреслила, що у 2017 році проведено традиційний Всеукраїнський огляд роботи організаційних ланок Профспілки працівників освіти і науки України на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей освітян. В огляді взяли участь 22 територіальні організації Профспілки, якими проведено значну роботу щодо організаційного, фінансового, методичного і матеріального забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей освітян. І за інформацією обласних організацій Профспілки в оздоровчий період 2017 року за організаційно-фінансової участі профспілкових організацій галузі послугами оздоровлення та відпочинку охоплено було 31 028 дітей членів Профспілки віком від 7 до 18 років.

Для забезпечення оздоровчої кампанії влітку 2017 року було залучено понад 80 мільйонів гривень, з яких майже 21 мільйон – із профспілкового бюджету.

Загалом робота засідання відбулася конструктивно і злагоджено, за усіма питаннями порядку денного відбулася предметна розмова і прийнято відповідні постанови.

alt


 
Коментар від Профспілки «Голосу України» щодо неоплачуваних відпусток працівникам дитсадків Друк
Вівторок, 28 листопад 2017 12:19
Працівникам дошкільних закладів «ввічливо пропонують» піти у відпустку за власний рахунок. На це поскаржилися читачі «Голосу України».

Газета Верховної Ради України «Голос України» звернулася за коментарем до Профспілки працівників освіти і науки України.


Коментує заступник Голови Профспілки Сергій Романюк


За законом керівництво не має права примушувати людину без її згоди піти у відпустку без збереження зарплати, – нагадує заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України Сергій Романюк. – Але така ситуація, на жаль, –  типова для нашої країни. Адже внаслідок непродуманої, непрорахованої бюджетної політики восени утворилася чимала заборгованість із виплати зарплат. Місцеві бюджети не можуть впоратися з додатковим навантаженням. З 2017 року з місцевої скарбниці утримують загальноосвітні навчальні заклади та виплачують зарплату технічному персоналу шкіл. Нагадаю: рік тому їм віддали профтехосвіту. Наступного року на плечі місцевої влади перекладуть ще й фінансування технікумів і коледжів. 

Це може спричинити справжній колапс  галузі! Фактично місцева влада отримала додаткові обов’язки, та не отримала належних ресурсів на їх виконання.

На адресу нашої Профспілки надійшло звернення від освітян  Воловецького району Закарпатської області, які просять вирішити питання додаткового фінансування: працівникам садків і технічному персоналу шкіл до кінця року на зарплати не вистачає 6,9 мільйонів  гривень. 

Станом на 17.11.2017 року в садках три місяці не виплачували зарплату. Заборгували її також 1785 працівникам закладів освіти у Міжгірському районі, 732-м – у Хустському (на загальну суму 5,6 млн. грн).  Схожі проблеми у Тячівському районі на Закарпатті. Є заборгованість по заробітних платах і в сусідній Івано-Франківській області.

Коли ухвалювали державний бюджет на 2017 рік, ми попереджали, що на оплату праці до кінця року не вистачить більше 7 млрд гривень. При внесенні доповнень до державного кошторису ця проблема не була розв’язана.

Ще однією проблемою є зрівнялівка в оплаті праці: внаслідок підняття мінімальної зарплати цього року  було частково знівельовано різницю в окладах між тими, хто виконує просту й кваліфіковану працю. Так, сторож у дитячому садку отримує майже стільки ж, скільки вихователька з вищою освітою.

Це просто неприпустимо. З такою політикою скоро нікому буде виховувати наших дітей і здійснювати задекларовану освітню реформу.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 6 з 211