Головна

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Засідання ЄКПО: навантаження на вчителів через карантин та дистанційне навчання
П'ятниця, 02 квітень 2021 08:24

29-30 березня 2021 року відбулося чергове онлайн-засідання Європейського комітету профспілок освіти. Засідання ЄКПО об’єднало понад 70 представників профспілок освіти із 42 європейських країн. Від України участь у роботі засідання взяв Георгій Труханов – Голова Профспілки працівників освіти і науки України, член Європейського комітету профспілок освіти

На порядку денному була низка актуальних питань, які потребували колективного вирішення у зв’язку із безстроковим продовженням карантинних обмежень, що діють в усій Європі.

Учасники обговорили складні умови, у яких доводиться працювати вчителям у різних країнах, надзвичайне навантаження на вчителів через продовження дистанційного навчання, а також спричинене цією проблемою загострення іншого питання – катастрофічної нестачі вчителів у багатьох країнах.

ЄКПО представив результати проведеного дослідження щодо закриття шкіл, заходів, які застосовувалися країнами для захисту освіти та попередження розповсюдження вірусу, пріоритетності вакцинації у країнах Європи.

Дослідження показало, що, в першу чергу, в період пандемії освітянам необхідне:

– розмежування годин роботи та особистого життя;

– визнання складних умов, у яких зараз працюють вчителі;

– чіткі та інформативні методичні матеріали для проведення дистанційного навчання;

– проведення безкоштовних тестувань вчителям та іншим працівникам галузі;

– додатковий персонал для навчальних закладів.

Питання вакцинації вчителів в усій Європі теж стало предметом обговорення та викликало жваву дискусію. Профспілки європейських країн відстоюють право пріоритетності вакцинації педагогів та інших працівників галузі, але у багатьох країнах вони зіштовхнулися зі значними труднощами у відстоюванні цього права.

Учасники засідання закликали звернутися до урядів країн з метою збільшення фінансування сфери освіти на сучасному етапі та відновлення її після завершення кризи.

Насамкінець роботи відбулося активне обговорення резолюцій щодо вищої освіти та науки, оновлення профспілок, а також питання цифрових технологій та використання штучного інтелекту в сфері освіти. Учасники наголосили на необхідності підвищення кваліфікації педагогів у питанні дистанційної освіти, інвестування в процес залучення до професії нових вчителів у зв’язку із появою штучного інтелекту. 

 
 
Європейський освітній простір об’єднується для розвитку цифрової освіти
П'ятниця, 02 квітень 2021 08:19

Днями відбувся вебінар «Шлях до шкільного успіху та вплив пандемії на інспекційну роботу» Постійної міжнародної конференції центральних і загальних інспекторатів освіти (SICI).

Під час вебінару, до якого долучилася Державна служба якості освіти України долучилася, було представлено ініціативу Європейської Комісії «Шляхи до шкільного успіху» в межах розбудови Європейського освітнього простору до 2025 року.

Ініціатива спрямована на інклюзивність шкільної освіти та допомогу учням у:

 • досягненні необхідного рівня оволодіння базовими навичками;

 • здобутті повної загальної середньої освіти;

 • забезпеченні добробуту в школі.

Реагуючи на виклики пандемії, Європейська Комісія схвалила План дій щодо цифрової освіти (2021-2027), у якому визначено два стратегічних пріоритети:

 1. Сприяти розвитку високоефективної цифрової екосистеми освіти.

 2. Підвищувати цифрові навички та компетенції для цифрової трансформації.

Щоб виконати свої наміри, Європейська Комісія передбачає розробити, зокрема:

 • рекомендації щодо успішної цифрової освіти та онлайн- і дистанційного навчання для початкової та середньої школи;

 • Європейську систему змісту цифрової освіти;

 • платформу обміну сертифікованими Інтернет-ресурсами для освіти;

 • етичні настанови щодо штучного інтелекту та використання даних у навчанні;

 • рекомендації з цифрової грамотності для педагогів та боротьби з дезінформацією;

 • сертифікат цифрових навичок, що буде визнаний і прийнятий урядами, роботодавцями та країнами Європи.

Очікується створення Європейського центру цифрової освіти, що об’єднає зусилля країн для міжгалузевої співпраці, обміну цифровим навчальним контентом, узгодження стандартів, сумісності, доступності та забезпечення якості цифрової освіти.

Про ключові зміни в стратегіях і методах інспекційної діяльності, які відбулися через тривалі карантинні обмеження, йшлося у доповідях представників інспекторатів Шотландії та Ірландії (Велика Британія), Португалії, Норвегії, Північного Рейну-Вестфалії (Німеччина).


За матеріалами – Державної служби якості освіти України

 
Подальші трудові відносини з вчителями, яким виплачується пенсія за віком
Вівторок, 30 березень 2021 08:16

Згідно з підпунктом 2 пункту 3 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» керівники комунальних закладів загальної середньої освіти зобов’язані були до 1 липня 2020 року припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік.

Цим підпунктом також установлено, що після закінчення строку трудового договору з такими педагогічними працівниками можуть укладатися строкові трудові договори відповідно до абзацу третього частини другої статті 22 цього Закону.

Абзацом третім частини 2 передбачено, що педагогічні працівники комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується (а не призначається чи оформлюється) пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від 1 до 3 років.

Тобто строкові трудові договори з учителями закладів загальної середньої освіти мали бути укладені терміном на один рік, а саме з 1 липня 2020 року по 30 червня 2021 року, а не на навчальний 2020-2021 рік.

Згідно з частиною другою статті 3 Закону України «Про відпустки» у разі звільнення працівника у зв'язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Тобто за заявою таких вчителів після закінчення строку трудового договору, в обов’язковому порядку їм має бути надано щорічну основну відпустку повної тривалості, а саме 56 календарних днів з продовженням чинності строкового договору до закінчення цієї відпустки.

Відповідно до частини першої статті 57 Закону України «Про освіту» держава гарантує педагогічним працівникам виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки, а також щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків.

Тому при наданні вчителям, з якими укладено строковий договір у зв’язку з отриманням пенсії за віком, щорічної відпустки їм має бути виплачена допомога на оздоровлення у розмірі ставки заробітної плати, а також щорічна винагорода

При цьому варто зауважити, що відповідно до пункту 8.3.1 Галузевої угоди на 2016-2020 роки щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків при наданні щорічних відпусток передбачено у розмірі одного посадового окладу.

У подальшому з такими педагогічними працівниками можуть укладатися строкові трудові договори строком від 1до 3 років, як це передбачено абзацом третім частини 2 статті 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Згідно зі статтею 32 Кодексу законів про працю України та пунктом 5.3.17 Галузевої угоди керівники закладів освіти мають повідомити працівників про введення нових і зміну чинних умов праці не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження.

Тож директори закладів загальної середньої освіти мають повідомити вчителів про укладення наступного строкового договору до виходу їх у відпустку.

У такому ж поряду провадяться трудові відносини з іншими педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти, які отримують пенсію за віком.

Щодо керівників закладів загальної середньої освіти, які отримують пенсію за віком та з якими укладені строкові трудові договори, то відповідно до підпункту 1 пункту 3 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» після завершення строку трудового договору такі особи мають право обиратися на посаду керівника того самого закладу освіти на ще один строк відповідно до статті 39 цього Закону.

Варто зазначити, що частиною 12 статті 39 вимога, що особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж 2 строки підряд, не стосується закладів, що розташовані в населених пунктах з одним закладом загальної середньої освіти.

 
НА ПОГОДЖЕННІ У ПРОФСПІЛЦІ ДОКУМЕНТИ Сфера освіти у Доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Пропозиції Профспілки до державної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки МОН підтримує пропозиції Профспілки щодо внесення змін до форм
П'ятниця, 26 березень 2021 12:52

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.03.2021 № 610 затверджено професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти». Проєкт професійного стандарту було розроблено Міністерством освіти і науки України за власною ініціативою.

Відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» до групи стандарту увійшли:

 • 2310.1 Професор;

 • 2310.1 Доцент;

 • 2310.2 Викладач закладу вищої освіти;

 • 2310.2 Асистент.

Професійний стандарт є інструментом для систематизації вмінь і навичок (створення посадових інструкцій), підготовки молодих фахівців, само- та оцінювання діяльності викладачів закладів вищої освіти, підвищення кваліфікації та професійного розвитку.

МОН рекомендує використовувати зазначений професійний стандарт при розробленні вимог до посад науково-педагогічних працівників, освітньо-наукових програм другого та третього рівнів вищої освіти, програм підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників, планування професійного розвитку викладачів.

Стандарт підготовлено робочою групою, до складу якої увійшли представники Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, закладів вищої освіти, міжнародного експертного середовища.

За матеріалами – МОН

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 7 з 452