Головна Новини

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Новини
Відстрочка від призову під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педпрацівникам: прийнято законопроект Друк
Четвер, 21 липень 2022 23:33

18 липня 2022 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні за основу проект Закону України про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам (реєстр. №7352).

Проект Закону розроблено з метою збереження педагогічного (викладацького) та наукового кадрового потенціалу України шляхом забезпечення права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників незалежно від наявності в них вченого звання та/або наукового ступеня.

Законопроектом пропонується поширити право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Як зазначають автори законопроєкту, в умовах воєнного стану постало питання щодо дискримінації педагогічних працівників та окремих категорій наукових і науково-педагогічних працівників.

Відповідно до чинної редакції ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь. 

При цьому, право на відстрочку надається також педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти. 

Водночас, чинною редакцією Закону не охоплюються педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, а також наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, але не мають вченого звання та/або наукового ступеня у зв’язку з об’єктивними обставинами. 

Чинна редакція закону не враховує такі категорії наукових та науково-педагогічних працівників:

 • які не мають вченого звання у зв’язку з відсутністю деяких об’єктивних обставин (наприклад, стаж викладання не менше п’яти років для присвоєння вченого звання доцента відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №13 від 14.01.2016 року «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам); 
 • які працюють на посадах доцента та професора, але без вчених звань професора або доцента; 
 • з вченим званням старшого наукового співробітника; 
 • працюють на посадах старших викладачів і викладачів без вченого звання та наукового ступеня на основному місці роботи; 
 • працюють на посадах викладачів після завершення навчання на третьому рівні вищої освіти, але до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) у зв’язку з різними обставинами (наприклад, неможливість формування разової спеціалізованої ради, період між поданням документів та захистом тощо). 

Окрім того, 18 липня 2022 року ухвалено за основу проєкт Закону № 7481 про розширення переліку осіб, які звільняються від призову під час мобілізації. 

Згідно зі змінами пропонується розширити перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а саме це військовозобов’язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій і Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

 
Про відпустки педагогічним працівникам: коментар Мінекономіки Друк
Четвер, 21 липень 2022 23:22

19 липня 2022 року набрав чинності Закон України від 1 липня 2022 № 2352-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин».

Міністерство економіки України надало постатейний коментар до Закону № 2352-ІХ.

Коментар надається, зокрема, про зміни до статті 12 Закону України від 15.03.2022 № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»  щодо надання відпусток у період дії воєнного стану.

Зміст законодавчих змін до ч. 1 ст. 12 Закону

«1. У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік.

Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, надання невикористаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану.

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки. 

У разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустки».

Коментар Мінекономіки: 

Змінами передбачається право, а не обов’язок роботодавця обмежити тривалість щорічної основної відпустки працівника у період дії воєнного стану її тривалістю у 24 дні.

Тому працівникам, тривалість щорічної основної відпустки яких складає більше ніж 24 календарних дні, наприклад, особам з інвалідністю чи педагогічним працівникам, може бути надано за рішенням роботодавця таку відпустку повної тривалості.

Як і раніше, зберігається можливість оформлення протягом періоду воєнного стану щорічних додаткових, соціальних, навчальних та інших   відпусток тривалістю та на умовах, визначених законодавством про відпустки.

Варто звернути увагу, що обмеження надання щорічної основної відпустки стосується виключно тієї відпустки, що надається за поточний робочий рік. На невикористані відпустки працівника за попередні робочі роки не поширюються обмеження, передбачені частиною першою статті 12.

Абзацом третім частини першої статті 12 на період дії воєнного стану призупинено обов’язок роботодавця надавати невикористану щорічну відпустку протягом не більше ніж 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка, а також заборону ненадання щорічної відпустки повної тривалості протягом двох років підряд.

Абзац четвертий частини першої окремо наголошує на тому, що у разі звільнення працівника зберігається обов’язок роботодавця компенсувати всі належні йому дні щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, невикористані на момент звільнення.

Зміст законодавчих змін до ч. 4 ст. 12 Закону

«4. У період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 Закону України «Про відпустки»;

Коментар Мінекономіки: 

Запроваджується новий вид відпустки без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку за його заявою.

Звертаємо увагу, що дана відпустка не належить до відпусток без збереження заробітної плати, які надаються працівникові відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про відпустки».

Для отримання такої відпустки працівник, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, звертається до роботодавця з відповідною заявою, в якій обов’язково має бути визначеною тривалість такої відпустки, але не більше ніж 90 календарних днів.

Закон не обмежив можливості працівника реалізувати своє право на цю відпустку кілька разів. Водночас вважаємо, що загальна тривалість відпусток (частин) яку працівник може вимагати надати відповідно до цієї норми не може перевищувати 90 днів протягом дії воєнного стану.

Законом не передбачено право роботодавця відмовити такому працівникові у наданні цієї відпустки. Водночас, виходячи із умов її надання, вбачається, що працівник має підтвердити той факт, що він «виїхав за межі території України» або «набув статусу внутрішньо переміщеної особи». Спосіб підтвердження факту виїзду за межі України не визначений законом, відтак рішення щодо надання відпустки у цьому випадку прийматиметься роботодавцем на підставі наданих працівником доказів, які в достатній мірі підтверджують цей факт.

У разі повернення працівника, який перебуває   у відпустці відповідно до частини 4 статті 12 цього Закону, на територію України, виходячи із умов її надання цієї відпустки, вважається, що особа втрачає право вимагати продовження такої відпустки.

 
Е-лікарняні з незначними помилками приймаються до оплати: роз’яснення Фонду соцстраху Друк
Четвер, 21 липень 2022 23:10

Фонд соціального страхування України інформує, що під час оформлення е-лікарняного іноді трапляються несуттєві помилки при внесенні паспортних даних, прізвища застрахованої особи тощо, які можуть виникати внаслідок помилок при укладенні декларації із сімейним лікарем.

Відповідно дані про особу з декларації вносяться до реєстру пацієнтів та використовуються при створення медичних висновків, на підставі яких формуються е-лікарняні.

Інформація з реєстру використовується для відображення на «лицьовому боці» електронного лікарняного, тобто на тій його частині, яка відображається працівнику та роботодавцю в їх кабінетах та на веб-порталі Пенсійного фонду.

Для уникнення в майбутньому таких помилок щодо невідповідності прізвищ, імен та по-батькові в реєстрі Фондом соціального страхування проводиться робота над тим, щоб у лікарняному відображалися дані про застраховану особу, які є в Державному реєстрі застрахованих осіб, а не в реєстрі пацієнтів.

Фонд соціального страхування України запевняє, що на період узгодження усіх процедурних питань, приймає е-лікарняні до оплати попри наявні неточності, аби незначні помилки не призводили до уповільнення виплат допомог.

Фонд звертає увагу на те, щоб при оформленні заяви-розрахунку за такими лікарняними роботодавець вказував правильні ідентифікаційні дані свого працівника, зазначені в ДРЗО. Якщо помилка в ПІБ, наявна в е-лікарняному, буде продубльована також і в заяві-розрахунку, це призведе до невідповідностей в автоматизованому процесі верифікації.

Порада Фонду застрахованим особам – завчасно перевірити правильність написання свого ПІБ у декларації із сімейним лікарем та за потреби внести зміни. Якщо помилок в декларації буде багато е-лікарняний може не створиться.

Інформація про стан фінансування лікарняних і декретних допомог щоденно оновлюється у телеграм-каналі Фонду. Для цього потрібно знати точну дату подання роботодавцем заяви-розрахунку за е-лікарняним – саме від неї залежить дата виплати допомоги.

 
Розпочато проект «Безпечне освітнє середовище в умовах війни» Друк
Вівторок, 19 липень 2022 13:31

За дорученням Президента України Володимира Зеленського, Уряд працює над відновленням якомога більшої кількості шкіл до 1 вересня. Проте школярі зможуть повернутися за парти лише у разі виконання всіх заходів безпеки навчальним закладом.

У свою чергу Глава Уряду Денис Шмигаль дав низку відповідних доручень органам місцевого самоврядування та окремим центральним органам виконавчої влади, зокрема:

 • організувати регулярні навчання з евакуації̈ учнів до сховищ та уроки безпеки;
 • надати всі умови для перебування та навчання у сховищах;
 • провести обов’язкову перевірку фахівцями ДСНС закладів освіти та прилеглих територій на наявність вибухонебезпечних предметів;
 • забезпечити посилену охорону садочків, шкіл та вищих  навчальних закладів;
 • забезпечити розвозку, супроводження дітей̆ до школи там, де це необхідно;
 • провести тренування щодо дій у разі оголошення повітряної тривоги.

Також будуть внесені зміни у зміст навчальних програм для 6-11 класів. Так, до предмету «Захист України» буде додано окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності, де діти вивчатимуть як поводитися у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів.

Разом із цим, на виконання доручення Президента України та Уряду, в МВС анонсували початок проекту «Безпечне освітнє середовище в умовах війни». А перший заступник Міністра МВС України Євгеній Єнін повідомив, що у рамках Проекту спільно з Міністерством освіти та науки заплановано проведення низки профілактичних заходів.

Передбачається, що працівники підрозділів МВС разом з освітянами проінспектують готовність навчальних закладів на предмет створення безпечних умов навчання дітей (зокрема, наявність та готовність бомбосховищ) до початку навчального року.

Також у ході реалізації проекту заплановано розробити «Абетку з безпеки для школяра середньої школи» та відповідний мобільний додаток, аби кожна дитина могла знайти для себе відповіді на запитання – як себе поводити в різноманітних небезпечних ситуаціях.

Програмою передбачено розміщення у кожній школі інформаційних стендів, на яких у яскравій та доступній формі буде викладено основні правила поведінки дітей в умовах воєнного стану. Цей проект буде реалізовано у співпраці з Міністерством освіти і науки.

Перші особи системи МВС візьмуть безпосередню участь у серпневих педагогічних конференціях, де разом з вчителями обговорять спільні дії щодо гарантування безпеки освітнього процесу. Така ж ініціатива буде реалізована в усіх регіональних підрозділах МВС.

На початку навчального року спільно з вчителями в усіх закладах освіти буде проведено Єдиний урок з безпеки за участю працівників МВС – пожежних та поліцейських, на якому дітям розкажуть про основні правила поведінки в умовах небезпеки.

У першій декаді вересня буде забезпечено чергування біля навчальних закладів патрульних Національної поліції з метою створення безпечних умов для неповнолітніх, профілактики правопорушень, зокрема і порушень ПДР з боку водіїв.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 9 з 517