Головна Трудовий і соціальний захист Питання-відповіді Щодо умов оплати праці та надання додаткової відпустки прибиральникам загальноосвітніх навчальних закладів

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Юрист інформує

Організаційні ланки

ІКТ

Щодо умов оплати праці та надання додаткової відпустки прибиральникам загальноосвітніх навчальних закладів PDF Друк E-mail
Відповідно до чинного п. 23 Методичних рекомендацій з питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів (лист Міністерства освіти і науки України №1/9-234 від 19.06.2001 року (із змінами і доповненнями) посада прибиральника приміщень вводиться із розрахунку 0,5 посади на кожні 250 кв. м. площі, що прибирається, але не менше 0,5 посади на школу.

У школах, де заняття проводяться в другу зміну або є групи продовженого дня, додатково вводиться посада з розрахунку 0,5 посади на 250 кв.м. площі, що використовується учнями цієї зміни або групами продовженого дня. При розрахунку площі, що прибирається, не враховується площа класних кімнат (кабінетів) 8-11 класів, інша площа, що прибирається учнями цих класів, а також площа стін, вікон, панелей.

Тривалість робочого часу прибиральника приміщень складає 40 годин на тиждень. В межах зазначеного часу прибиральник повинен виконувати покладені на нього посадові обов’язки.

Посадові обов’язки працівників закладів освіти, в т.ч. прибиральників встановлюються з врахуванням норм п.19 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 року N 455 (із змінами і доповненнями). Згідно з цими нормами коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку відповідного закладу освіти та умовами контракту, де ці обов'язки конкретизуються.

Згідно із кваліфікаційною характеристикою прибиральника службових приміщень , затвердженою наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 29 грудня 2004 року N 336 «Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», зазначений працівник виконує зазначені нижче завдання та обов’язки.

Прибирає службові приміщення адміністративних будівель, коридори, сходи, санвузли, туалети, квартири. Витирає пил, підмітає і миє вручну або за допомогою машин і пристроїв стіни, підлогу, стелю, віконні рами і скло, дверні блоки, меблі та килимові вироби. Чистить і дезінфікує раковини та інше санітарно-технічне устаткування. Очищає урни від паперу і промиває їх дезінфікуючими розчинами. Збирає сміття і відносить його до встановленого місця. Додержується правил санітарії і гігієни в приміщеннях, де прибирає.

Він повинен знати: правила санітарії і гігієни з утримання приміщень; будову й призначення обслуговуваного устаткування і пристроїв; правила прибирання; концентрацію мийних і дезінфікуючих засобів та правила безпечного користування ними; правила експлуатації санітарно-технічного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги до прибиральників передбачають наявність базової загальної середньої освіти або початкової загальної освіти та професійної підготовки на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Щодо переліку робіт, до яких залучаються працівники з числа обслуговуючого персоналу навчальних закладів в канікулярний час, в тому числі і під час функціонування пришкільних оздоровчих таборів, то він має відповідати завданням та обов’язкам, зазначеним вище.

Водночас слід зважати на норми інструктивного листа за №27 від 25 червня 1984 року, схваленого постановою секретаріату ЦК профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ, відповідно до яких в канікулярний час прибиральники службових приміщень в межах основного робочого часу можуть залучатися до виконання лише тих дрібних господарських доручень, пов’язаних із ремонтом школи, які не вимагають спеціальних знань та навичок. До цих робіт належать, зокрема, побілка, пофарбування приміщень тощо. Додаткова оплата за виконання таких робіт не передбачена.

Стосовно умов оплати праці прибиральників службових приміщень, то вони встановлюються на підставі положень наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року N 557, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України №102 від 15 квітня 1993 року.

Згідно з додатком №12 до зазначеного наказу №557 прибиральникам встановлюється посадовий оклад, що відповідає 1-2 тарифним розрядам..

Відповідно до норм підпункту 3г) пункту 4 зазначеного цього ж наказу установлені доплати у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу працівникам за використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів. Зазначена доплата в обов’язковому порядку здійснюється прибиральникам службових приміщень.

При визначенні умов оплати праці прибиральників службових приміщень слід керуватися також чинними нормами пункту 33 та додатку №9 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

Згідно з п.33 керівники закладів освіти за погодженням з профспілковими комітетами можуть встановлювати доплати працівникам, що зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, у розмірі 12 відсотків тарифної ставки (осадового окладу) і до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) на роботах з особливо важкими та шкідливими умовами праці в порядку і на підставі переліку робіт, передбачених в додатку № 9. Вказані доплати включаються до середньої заробітної плати у всіх випадках її обчислення.

Підпунктом 1.159 додатку №9 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти передбачено, що роботи з хлорування води, з виготовленням дезінфікуючих розчинів, а також з їх використанням віднесені до видів робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких встановлюються доплати у розмірі 12 відсотків тарифної ставки (посадового окладу). Зазначені доплати за несприятливі умови праці встановлюються за результатами атестації робочих місць.
Прибиральникам службових приміщень, як і всім іншим працівникам, може бути встановлено ряд інших виплат, передбачених зазначеним вище наказом №557, а саме:
- надбавки за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність, напруженість в роботі у розмірі до 50 відсотків посадового окладу;
- доплати у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, суміщення професій (посад), за розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;
- матеріальна допомога, в тому числі на оздоровлення ;
- премії.

Обумовлені вище виплати здійснюються з дотриманням умов, визначених у п. 4 наказу № 557, а саме:
- граничний розмір зазначених вище надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;
- матеріальна допомога, в т.ч. на оздоровлення надається керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання, розмір якої може бути більшим;
- преміювання працівників здійснюється з урахуванням їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці відповідно до затвердженого за погодженням з профспілковим комітетом положення про порядок і розміри преміювання.

Щодо права працівників на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці,то воно визначається відповідно до Списків виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затвердженими постановою Кабінету Міністрів від 17.11.97 р. № 1290 (у редакції постанови КМУ від 13.05.2003р. №679).
Згідно з розділом XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, прибиральники службових приміщень, зайняті прибиранням загальних убиралень та санвузлів, мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів.

Статтею 8 Закону «Про відпустки» передбачено, що конкретна тривалість відпусток за особливий характер праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Відповідно до пп. 6 і 7 Порядку застосування зазначеного вище Списку, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 30.01.98 р. № 16 та зареєстрованого Міністерством юстиції 30.01.98 р. за № 58/2498 (із змінами, затвердженими наказом Мінпраці від 04.06.2003 р. № 150 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції 18.06.2003 р. за № 496/7817), додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. В розрахунок часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці (у даному випадку такою роботою є прибирання загальних убиралень та санвузлів ) не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Облік часу, відпрацьованого в зазначених умовах, здійснюється власником або уповноваженим ним органом.
Тобто право на таку відпустку мають лише ті прибиральники службових приміщень , які зайняті прибиранням загальних убиралень та санвузлів , і цією роботою вони займаються не менше половини тривалості робочого дня.