Оплата праці педагогічних працівників таборів з денним перебуванням Друк
Відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 4 вересня 2008 р. № 375-ІУ (із змінами) табір з денним перебуванням (далі — табір) — табір, тимчасово утворений у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів і де діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин.

Відпочинкова зміна та її тривалість

Період перебування дітей у таборі називається відпочинковою зміною. Тривалість відпочинкової зміни встановлює засновник (власник) табору з урахуванням рекомендацій місцевих органів виконавчої влади, органів управління освітою та охорони здоров’я.
Згідно з Типовим положенням про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 422, період відпочинкової зміни становить не менш як 14 днів. Як правило, табори працюють протягом червня, а відпочинкова зміна у них триває 14 робочих днів.

Умови оплати праці та розмір заробітної плати працівників таборів

До роботи у таборах залучають педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких вони створені. Це можуть бути як працівники, чия відпустка не збігається з роботою у таборі, так і працівники, які перебувають у відпустці, але виявили бажання працювати у таборі.

Умови оплати праці педагогічних працівників таборів визначені нормативними документами, зокрема такими:
• Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102 (із змінами, далі — Інструкція № 102);
• постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 (із змінами);
• наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557 (із змінами, далі — Наказ № 557).

Згідно з пунктом 25 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 р. № 455 (із змінами), під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчальне навантаження до початку канікул.
Отже, якщо педагогічного працівника залучено до роботи у таборі під час канікул, що не збігаються з його щорічною основною відпусткою, то оплата праці цього працівника проводитиметься з розрахунку заробітної плати, встановленої під час тарифікації, що передувала початку канікул (див. Приклади 1, 2).

Якщо ж фактично відпрацьований час у таборі перевищує встановлену за тарифікацією норму годин, то такому працівнику виплачується заробітна плата за фактично відпрацьовані години.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Робота, виконана понад педагогічне навантаження, встановлене під час тарифікації, оплачується з погодинного розрахунку.

Якщо до роботи у таборі залучають педагогічних працівників, чия щорічна основна відпустка збігається з роботою у ньому, то заробітну плату таким працівникам виплачують за посадами, на які їх призначено. При цьому до уваги не береться те, що вони отримали відпускні (див. Приклад 3).
До роботи у таборах також залучають педагогічних працівників, для яких робота у загальноосвітньому навчальному закладі, на базі якого створено табір, не є основною. Заробітна плата цих працівників обчислюється виходячи з фактичної кількості відпрацьованих годин та годинної ставки, визначеної шляхом ділення місячної ставки заробітної плати на середньомісячну норму годин на ставку (див. Приклади 4, 5).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Під час обчислення заробітної плати педагогічних працівників, залучених до роботи у таборах, враховуються також і доплати (за класне керівництво, перевірку зошитів і письмових робіт, завідування навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками), надбавки (за вислугу років, «престижність праці», почесні звання) та підвищення (за педагогічні звання, роботу у навчальних закладах певного типу тощо), що передбачалися їм за тарифікацією.

Приклад 1. Обчислення розміру заробітної плати вчителя початкових класів, залученого до роботи у таборі
До роботи у таборі залучили вчителя початкових класів. Зазначений працівник має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», що відповідає 9 тарифному розряду за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. Стаж педагогічної роботи — 7 років.

За час роботи у таборі зазначеному працівнику слід виплачувати місячну заробітну плату з розрахунку заробітної плати, встановленої під час тарифікації, що передувала початку канікул, з урахуванням фактично відпрацьованого часу у таборі. Місячна заробітна плата зазначеного працівника обчислюється так:
 

Складові заробітної плати

Розрахунок

Підстава

Ставка заробітної плати

794 грн. х 1,73 = 1374,00 грн.

Наказ № 557

Заробітна плата з урахуванням встановленої норми годин та фактичного навантаження

1374,00 грн. х 20 год. + 18 год. = 1526,67 грн.

Пункт 68 Інструкції № 102

Доплата за класне керівництво

1374,00 грн. х 20% / 100% = 274,80 грн.

Пункт 36 Інструкції № 102

Доплата за перевірку зошитів

1374,00 грн. х 15% / 100% = 206,10 грн.

Пункт 37 Інструкції № 102

Надбавка за вислугу років

1526,67 грн. х 10% / 100% = 152,67 грн.

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 31 січня 2001 р. № 78 (із змінами)

Надбавка
за «престижність праці»

1526,67 грн. х 20% / 100% = 305,33 грн.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І—II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23 березня 2011 р. № 373


Усього місячна заробітна плата зазначеного працівника становитиме: 1526,67 + 274,80 + 206,10 + 152,67 + 305,33 = 2465,57 (грн.).
З урахуванням того, що тривалість відпочинкової зміни 14 робочих днів, а відповідно до листа Міністерства праці та соціальної політики України «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2012 рік» від 23 серпня 2011 р. № 8515/0/14— 11/13 (далі — Лист № 8515) кількість робочих днів у червні — 19, то за час роботи у таборі працівнику слід нарахувати:
2465,57 грн. - 19 х 14 = 1816,73 грн.
Отже, якщо зазначений працівник у червні відпрацює усі 19 робочих днів, то йому буде нараховано 2465,57 грн., з них 1816,73 грн. за час роботи у таборі.
Приклад 2. Обчислення розміру заробітної плати вихователя за роботу у таборі
До роботи у таборі залучили вихователя. Педагогічне навантаження зазначеного працівника 30 год. на тиждень, що становить ставку заробітної плати. Також вихователь веде гурток у цьому самому навчальному закладі (2 год. на тиждень). Стаж педагогічної роботи — 13 років. Зазначений працівник має кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» за посадою вихователя, що відповідає 10 тарифному розряду за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. За посадою керівника гуртка він має також 10 тарифний розряд. Місячна заробітна плата вихователя обчислюється так:
 

Складові заробітної плати

Розрахунок

Підстава

Ставка заробітної плати

794 грн. х 1,82 = 1445,00 грн.

Наказ № 557

Оплата за 2 години гурткової роботи

1445 грн. х 2 год. / 18 год. = 160,56 грн.

Пункт 68 Інструкції № 102

Заробітна плата за педагогічну роботу

1445 + 160,56 = 1605,56 (грн.)

 

Надбавка за вислугу років

1605,56 грн. х 20% / 100% = 321,11 грн.

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 31 січня 2001 р. № 78 (із змінами)

Надбавка
за «престижність праці»

1605,56 грн. х 20% / 100% = 321,11 грн.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І—II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23 березня 2011 р. № 373


Усього місячна заробітна плата зазначеного працівника становитиме 2247, 78 грн.:
1605,56 + 321,11 + 321,11 = 2247,78 (грн.).
З урахуванням того, що тривалість відпочинкової зміни 14 робочих днів, а відповідно до Листа № 8515 кількість робочих днів у червні — 19, то за час роботи у таборі вихователю слід нарахувати:
2247,78 грн. / 19 х 14 = 1656,26 грн.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Заробітна плата, нарахована працівникові за час роботи у таборі не є додатковою, адже він залучається до неї у межах робочого часу, встановленого графіком роботи.
Приклад 3. Обчислення розміру заробітної плати вихователя, який перебуває у щорічній основній відпустці, за роботу у таборі
Вихователь групи продовженого дня, який перебуває у щорічній основній відпустці, виявив бажання попрацювати вихователем у таборі. Зазначений працівник має кваліфікаційну категорії «спеціаліст другої категорії», що відповідає 10 тарифному розряду за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. Стаж педагогічної роботи — 13 років. Тривалість відпочинкової зміни у таборі 14 робочих днів.
Ставка заробітної плати зазначеного працівника становитиме:
794 грн. х 1,82 = 1445 грн.
Надбавка за вислугу років цього працівника становитиме:
1445 грн. х 20% / 100%= 289 грн.
Надбавка «за престижність праці» становитиме:
1445 грн. х 20% /100% = 289 грн.
Усього місячна заробітна плата становитиме:
1445 + 289 + 289 = 2023 (грн.).
З урахуванням того, що тривалість відпочинкової зміни 14 робочих днів, а відповідно до Листа № 8515 кількість робочих днів у червні — 19, то за час роботи у таборі вихователю слід нарахувати 1490, 63 грн.:
2023 грн. / 19 х 14 = 1490,63 грн.
Приклад 4. Обчислення розміру заробітної плати вчителя фізичної культури — сумісника за роботу у таборі
Вчитель фізичної культури, який працює за сумісництвом у навчальному закладі, де створено табір, має за тарифікацією 6 годин педагогічного навантаження на тиждень.
Протягом відпочинкової зміни він відпрацював 28 годин понад встановлене навантаження. Ставка заробітної плати зазначеного працівника обчислюється за 11 тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці і становить:
794 грн. х 1,97 = 1564 грн.
За 28 годин роботи, виконаної понад встановлене педагогічне навантаження, зазначеному працівникові слід нарахувати:
1564 грн. х 28 год. / 75,3 = 581,57 грн.
Оскільки стаж педагогічної роботи зазначеного працівника 4 роки, то надбавка за вислугу років становитиме:
581,57 грн. х 10% / 100% = 58,16 грн.
Надбавка за «престижність праці» становитиме:
581, 57 х 20% /100% = 116,31 грн.
Отже, учителю фізичної культури за роботу у таборі буде нараховано заробітну плату за тарифікацією, а також він отримає додатково за 28 годин, відпрацьованих понад педагогічне навантаження, 756,04 грн.
581,57 + 58,16 + 116,31 = 756,04 (грн.).
Приклад 5. Обчислення плати за проведення керівником гуртка — сумісником гурткових занять у таборі
Керівник гуртка, який працює у загальноосвітньому навчальному закладі за сумісництвом, має 9 тарифний розряд за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. Ставка заробітної плати зазначеного працівника становитиме:
794 грн. х 1,73 = 1374 грн.
У червні керівник гуртка відпрацював 24 години у таборі. Заробітна плата за ці години становитиме:
1374 грн. х 24 год. / 76,2 год. = 432,76 грн.
Педагогічний стаж зазначеного працівника 22 роки, тому надбавка за вислугу років становитиме:
432,76 грн. х 30% / 100% = 129,83 грн.
Надбавка за «престижність праці» становитиме:
432,76 грн. х 20% / 100% = 86,55 грн.
Усього керівнику гуртка належить одержати за проведені гурткові заняття у таборі 649,14 грн.
432,76 + 129,83 + 86,55 = 649,14 (грн.).

Останнє оновлення на Середа, 11 липень 2012 10:06