Головна Новини

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Новини
Профспілка проти звуження прав учнів з особливими потребами та працівників спецшкіл Друк
Четвер, 30 липень 2020 10:16

Профспілка працівників освіти і науки України спрямувала звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України з приводу звуження прав учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 1.06.2020 № 586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», якою внесено зміни до низки нормативно-правових актів.

Цією постановою суттєво звужені права дітей спеціальних закладів та навчально-реабілітаційних центрів на проживання у пансіонах (інтернатах) протягом будь-якого періоду без обмеження, зокрема у канікулярний час, у вихідні та святкові дні.

Пунктом 3 Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей, затвердженого вищезазначеною постановою № 586, визначено, що дія Порядку не поширюється на заклади професійної (професійно-технічної) освіти, ліцеї, які забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти. Отже, норми цього Порядку є дискримінаційними відносно дітей спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, які потребують постійного догляду та лікування.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про освіту» органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють особам з особливими освітніми потребами умови для здобуття освіти нарівні з іншими особами шляхом належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей таких осіб.

Згідно з статтею 19 закону «Про освіту» зарахування осіб до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Відповідно до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1.08.2018 № 831, зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування чи переведення до іншого закладу освіти проводиться відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників.

До спеціального закладу освіти можуть зараховуватися особи з інших адміністративно-територіальних одиниць, у підпорядкуванні яких немає відповідного спеціального закладу освіти. Питання щодо утримання особи з особливими освітніми потребами в інтернаті керівник закладу за потреби узгоджує із засновником закладу.

Пунктом 6 Загальних положень Порядку передбачено вичерпний перелік документів для зарахування дитини до спеціальної школи. Забороняється вимагати надання будь-яких інших документів, не передбачених цим Порядком. 


Завантажити звернення kmu-zmni-586-postanovi-specaln-shkoli.pdf [184,7 Kb][0] Завантажити Переглянути документ онлайн  
 
Профспілка засуджує заяву про «зайву» чисельність вчителів Друк
Четвер, 30 липень 2020 10:16

У засобах масової інформації окремі представники державних органів влади заявляють про «зайву» чисельність вчителів, яких за їхніми обрахунками нараховується 32 тисячі.

Звучать заяви про необхідність оптимізації мережі шкіл та підвезення дітей із сіл шкільними автобусами. За рахунок учителів пенсійного віку, які підуть, високопосадовці вбачають можливість підвищити зарплати молодим педагогам.

Члени Профспілки працівників освіти і науки обурені цими заявами і висловлюють категоричний протест щодо такої позиції, маючи для того конституційні та законодавчі підстави.

  • Стаття 53 Конституції України гарантує право кожному на освіту. Держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в комунальних навчальних закладах, а також її розвиток.

  • Статтею 8 Конституції в Україні визнається принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про освіту» державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Освіта є державним пріоритетом, що забезпечує інноваційний, соціально-економічний і культурний розвиток суспільства.

Фінансування освіти є інвестицією в людський потенціал, сталий розвиток суспільства і держави.

Відповідно до статті 78 Закону «Про освіту» держава забезпечує асигнування на освіту в розмірі не менше ніж 7 відсотків валового внутрішнього продукту, а фактично цей показник становить 5,7%.

  • Статтею 61 гарантуються розміри посадових окладів педагогічних працівників найнижчої кваліфікації не менше 3 мінімальних заробітних плат, а фактично не сягає навіть розміру мінімальної заробітної плати.

  • Стаття 3 закону гарантує формування в учнів компетентностей, визначених державними стандартами початкової, базової, профільної середньої освіти.

  • Стаття 6 Закону України «Про повну загальну середню освіту гарантує забезпечення доступності та якість повної загальної середньої освіти.

  • Стаття 7 закону забороняє обмеження у доступі до здобуття повної загальної середньої освіти. Право на її здобуття гарантується незалежно від місця проживання.

  • Стаття 8 закону гарантує кожній дитині право на здобуття початкової та базової середньої освіти у найбільш доступному та наближеному до місця її проживання закладі освіти.

  • Стаття 9 закону гарантує рівний доступ до здобуття повної загальної середньої освіти, що забезпечується шляхом територіальної доступності повної загальної середньої освіти та фінансування закладів освіти за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в обсязі, достатньому для виконання державних стандартів.

  • Стаття 12 закону передбачає наповнюваність класів не менше 5 учнів.

Отже, норми законодавства мають бути реалізовані через створені державою органи влади та у розмірах, які визначені та закріплені в законах.

Тому більш, ніж цинічними, виглядають заяви про «зайвих» вчителів, кількість ставок яких фактично визначається за державними стандартами та законодавчо встановленою наповнюваністю класів.

Такими ж цинічними і дискримінаційними є заяви про підвищення заробітної плати вчителів за рахунок звільнення вчителів пенсійного віку,  «перегляду» діючих умов оплати праці педагогічних працівників з метою «оптимізації» діючих підвищень, надбавок і доплат.

  • Безпідставними та такими, що не відповідають законодавству, є наміри «оптимізувати» мережу шкіл, припинення фінансування за рахунок освітньої субвенції шкіл з малою кількістю учнів а також підвищення розрахункової наповнюваності класів під час розрахунку освітньої субвенції. Такі заяви характеризують політику знищення закладів загальної середньої освіти, особливо у сільській місцевості.

Профспілка неодноразово заявляла про неприпустимість звільнення вчителів після досягнення ними пенсійного віку та укладання з ними строкового договору терміном на один рік, що всупереч Конституції України, Кодексу законів про працю країни, Законам України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» та «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», що відбулося вже з 1 липня.

Профспілка працівників освіти і науки України засуджує такі заяви та закликає органи законодавчої та виконавчої влади забезпечити дотримання гарантій, визначених Конституцією України та норм Законів України щодо трудових прав вчителів та інших працівників освіти, зокрема й пенсіонерів, забезпечення доступності і безоплатності повної загальної середньої освіти всіма дітьми та її розвиток.  

Лише реальне визнання освіти пріоритетною галуззю є основою економічного розвитку суспільства, створенням передумов для всебічної модернізації держави на європейських засадах.

Профспілка працівників освіти і науки України
 
Затверджено штатні нормативи навчально-реабілітаційних центрів Друк
Четвер, 30 липень 2020 10:15

Міністерством освіти і науки затверджено штатні нормативи навчально-реабілітаційних центрів.

Відповідний наказ від 3.07.2020 № 890 «Про затвердження Типових штатних нормативів навчально-реабілітаційних центрів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.07.2020 за № 681/34964 та оприлюднений на сайті відомства.   Завантажити документ tipov-shtatn-normativi.pdf [662,8 Kb][34] Завантажити Переглянути документ онлайн

 

 
Через пандемію 40 мільйонів дітей не ходять до дитячих садочків Друк
Четвер, 30 липень 2020 10:14

Через коронавірус у багатьох країнах були закриті дитячі садки і підготовчі групи при школах. У результаті – приблизно 40 мільйонів дітей втратили можливість дошкільної освіти, яка є вкрай важливою, оскільки закладає основу для подальшого накопичення знань. Нелегко довелося і батькам, особливо жінкам, які поєднують роботу з доглядом за маленькими дітьми.

Про це йдеться у новій доповіді, яка підготовлена дослідницьким центром ЮНІСЕФ «Інноченті». Вона присвячена дошкільній освіті та наслідкам пандемії для сімей з малими дітьми.

У цьому новому дослідженні зазначається, що масове закриття дитячих садків та інших дошкільних установ спричинило цілу низку проблем.

Найбільшою мірою постраждали жінки і малозабезпечені люди, яким, незважаючи на карантин і обмеження, доводилося ходити на роботу. У багатьох просто не було вибору і вони залишали дітей без нагляду в закритому будинку або квартирі.

 Експерти відзначають, що ця проблема, в принципі, не нова. Ще до пандемії COVID-19 приблизно 35 мільйонів дітей у віці до п'яти років нерідко залишалися вдома без нагляду дорослих. Закриття дитячих садків лише погіршило ситуацію.

Карантин і обмеження важко даються й батькам, які в період пандемії працюють з дому. Велике навантаження лягло на плечі жінок, адже вони в середньому витрачають в три рази більше часу на догляд за близькими і домашню роботу, ніж чоловіки.

У новому дослідженні експерти ЮНІСЕФ нагадали, що кожен наступний етап освітнього процесу залежить від того, наскільки успішною була дошкільна освіта. Діти, які не відвідували дитячі садки, як правило, відстають у навчанні від своїх однолітків і нерідко відчувають соціальні та психологічні проблеми в школі.

Дослідження показує, що в 54 країнах з низьким і середнім рівнем доходу приблизно 40% дітей у віці від трьох до п’яти років і до пандемії не отримували ніякої соціально-емоційної і когнітивної підтримки, в тому числі в сім’ї.

Багато жінок змушені працювати цілими днями в неформальному секторі. Найчастіше вони навіть залучають власних дітей, наприклад, для роботи в полі.

У ЮНІСЕФ закликають всі країни забезпечити всім дітям недорогий і якісний догляд – від народження до вступу в перший клас школи.

Серед іншого, експерти рекомендують надавати батькам оплачувану відпустку по догляду за дитиною, створювати гнучкі умови праці для працюючих батьків, налагодити системи соціального захисту та організувати доступні дошкільні центри для розвитку маленьких дітей.

«Догляд за дітьми в ранньому віці і дошкільна освіта закладають фундамент, від якого залежить кожен аспект розвитку дітей. Пандемія підриває цей фундамент », – заявила Виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 7 з 418