Головна Новини Головні новини Позасудова процедура врегулювання спорів (медіація): законодавчі зміни

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Юрист інформує

Організаційні ланки

ІКТ

Позасудова процедура врегулювання спорів (медіація): законодавчі зміни Друк
П'ятниця, 24 грудень 2021 14:17

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про медіацію» від 16 листопада 2021 року № 1875-ІХ  (набрав чинності 15 грудня 2021 року).

Законом визначено правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору), принципи медіації, статус медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання, пов’язані з цією процедурою.

Його норми поширюються на суспільні відносини, пов’язані з проведенням медіації з метою запобігання виникненню конфліктів (спорів) у майбутньому або врегулювання будь-яких конфліктів (спорів), у тому числі цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних, а також у справах про адміністративні правопорушення та у кримінальних провадженнях з метою примирення потерпілого з підозрюваним (обвинуваченим).

Закон визначає права та обов’язки медіатора та сторін медіації, порядок проведення медіації та підстави її припинення, а також вимоги до змісту договору про проведення медіації та до змісту угоди за результатами медіації.

Медіація проводиться за взаємною згодою сторін медіації з урахуванням принципів добровільності, конфіденційності, нейтральності, незалежності та неупередженості медіатора, самовизначення та рівності прав сторін медіації.

Медіація може бути проведена до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або під час досудового розслідування, судового, третейського, арбітражного провадження, або під час виконання рішення суду, третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу.

Медіатором є спеціально підготовлена нейтральна, незалежна, неупереджена фізична особа, яка проводить медіацію. Медіація проводиться медіатором (медіаторами) з дотриманням вимог закону, договору про проведення медіації, правил проведення медіації та норм професійної етики медіатора.

Законом доповнено Кодекс законів про працю України статтею 222-1 «Врегулювання трудових спорів шляхом медіації», якою передбачено, що трудовий спір між працівником і власником або уповноваженим ним органом незалежно від форми трудового договору може бути врегульовано шляхом медіації відповідно до Закону України «Про медіацію» з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Договір про проведення медіації та угода за результатами медіації у трудових спорах укладаються в письмовій формі.

У разі невиконання чи неналежного виконання угоди за результатами медіації сторони медіації мають право звернутися для розгляду трудового спору до органів, передбачених статтею 221 цього Кодексу (до комісії по трудових спорах та до суду).

Участь у процедурі медіації може бути визнана поважною причиною у для поновлення строків звернення до комісії по трудових спорах та до суду (статті  225, 234 КзПП).

За підтримки Міжнародної організації праці Федерацією профспілок України створено відеокурс «Медіація як альтернативний метод вирішення трудових спорів», який дає можливість профспілковим активістам дистанційно навчатися основам медіації.