Головна Методичні рекомендації Перелік питань вступного інструктажу для працівників школи

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Перелік питань вступного інструктажу для працівників школи PDF Друк E-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 26 квітень 2010 13:48

Погоджено
 
Затверджено
Голова профкому
 

Наказ по

___________________________

   

ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ від 201__ р.
Директор школи

___________________________


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ
для працівників школи

1.Загальні відомості про школу,характерні особливості навчально-виховного процесу та технологічного процесу,об'єкти підвищеної небезпеки.

2.Загальні правила поведінки працівників на території школи,у навчальних та допоміжних приміщеннях.Розташування навчальних та допоміжних приміщень,безпечний рух на території школи

3.Основні положення Закону України "Про охорону праці",Кодексу законів про працю та нормативних актів про охорону праці,вирішення спірних питань між роботодавцем і працівником.

3.1.Трудовий договір,робочий час та час відпочинку.Охорона праці жінок та осіб,молодше 18 років.Колективний договір (угода),пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці, порядок їх надання,

3.2.Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи,відповідальність за порушення цих правил.

3.3.Система управління охороною праці,державний нагляд та громадський контроль за охороною праці в школі:
- обов'язки власника з охорони праці;
- обов'язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці;
- права працівника з охорони праці при укладанні трудової угоди та під час роботи в школі;
- відповідальність працівника за порушення вимог з охорони праці;
- попередні та періодичні медичні огляди;
- соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань;
- навчання з питань охорони праці.

4.Вентиляція виробничих приміщень.Освітленість робочих місць і території школи.

5.Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори,які характерні для навчально-виховного процесу,особливості їх дії.Методи та засоби запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням,засоби індивідуального та колективного захисту,знаки безпеки та сигналізації.

6.Небезпека ураження електричним струмом.Захист від дотику до струмовідвідних частин електроустановок. Захист від електроструму при пошкодженні обладнання. Електрозахисні засоби.Звільнення потерпілого від дії електричного струму.

7. Організація робочих місць і місць відпочинку.

8.Транспортні засоби,перевезення дітей, дорослих.

9.Пожежна безпека.Способи та засоби запобігання пожежам,вибухам,аваріям.Дії персоналу при їх виникненні.Чинні документи з питань пожежної безпеки.Найбільш небезпечні в пожеж-ному відношенні виробничі дільниці,обладнання. Протипожежний режим.Способи застосування первинних засобів пожежогасіння.

10.Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни.

11.Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків та аврій,отруєнь,які сталися в інших навчальних закладах через порушення вимог безпеки.

12.Порядок розслідування та оформлення документації щодо нещасних випадків та професійних захворювань.

13.Перша допомога потерпілим (від ураження електричним  струмом, кровотечах, переломах, вивихах,при опіках та отруєннях). Дії працівників школи у разі нещасного випадку та аварії