Головна Інструкції з питань охорони праці для працівників школи

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

з питань охорони праці для працівників школи PDF Друк E-mail
Вівторок, 30 березень 2010 13:46

Погоджено
 
Затверджено
Голова профкому
 

Наказ по

___________________________

   

ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ від 201 р.
Директор школи

___________________________


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №
з питань охорони праці для працівників школи

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ШКОЛУ

Круглицька ЗОШ І-ІІІ ступенів розташована у приміщенні по вул.Головній. Це двоповерхова споруда, обладнана відповідними інженерними мережами та технічним устаткуванням для забезпечення належних санітарно-побутових умов працюючим.

В головному приміщенні розташовані навчальні класи, кабінети, їдальня, спортивний зал, актовий зал.В допоміжному приміщенні розташована майстерня для обробки деревини та металу.
На території школи розміщені котельня, електротрансформаторна підстанція, ігрова пло-щадка.

2.3АГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРАЦЮЮЧИХ У НАВЧАЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНИХ ПРИМІЩЕННЯХ

Відповідно до "Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи" кожен працівник зобов'язаний:
- виконувати правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися дисципліни гіраці;
- берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники, тощо, виховувати у дітей бережливе ставлення до майна школи;
- виконувати вимоги охорони праці, пожежної безпеки, передбачені відповідними правилами, інструкціями, наказами, розпорядженнями;
- тримати в порядку і чистоті своє робоче місце, не порушувати санітарні правила у навчальних та загальних приміщеннях;
- утримуватись від дій, які заважають іншим працівникам виконувати свої обов'язки.
Виконання вимог правил з техніки безпеки вчителями школи, завідуючими кабінетами, адміністрацією та іншими працівниками є обов'язковим у роботі, спрямованій на організацію безпечних та здорових умов праці співробітників, також учнів - під час проведення занять у навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах.
Працівник зобов'язаний:
- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці,
- додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених правилами внутрішнього розпорядку для працівників школи;
- співробітничати з адміністрацією у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої ситуації, яка створює за-грозу його здоров'ю чи життю або здоров'ю людей, які його оточують, повідомляти про небезпеку безпосереднього керівника або іншу посадову особу.
Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

3.ОСНОВНІ НЕБЕЗПЕЧНІ ТА ШКІДЛИВІ ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ.

Методи та засоби запобігання нещасним випадкам, засобами індивідуального та колективного захисту
Небезпечними факторами є відкриті електричні розетки, переносні електричні подовжувачі з відкритими електричними розетками,  оргтехнічне обладнання з електричними приводами (електричні друкарські машинки, комп'ютери, ксерокопіювальна техніка), побутові електрообігрівачі, електроплити, електрочайники, електрокип'ятильники.
У всіх приміщеннях біля електророзеток повинні бути зроблені трафаретні яскраві надписи, що вказують на величину напруги.
Мокрими руками вмикати та вимикати з електромережі електроприлади не можна
Перед користуванням електроприладами необхідно візуально перевірити цілісність електропроводів (кабелів), електровилок.
Електроприладами з пошкодженими електропроводами (кабелями) або електровилками користуватися забороняється.
Комп'ютери повинні бути обладнані захисними екранами і вмикатися в розетки з клемою заземлення.
В екстремальних ситуаціях (стихійне лихо, пожежа та інше), відключивши з електромережі електроприлади, працівникам необхідно залишити приміщення й евакуюватися відповідно до планів-схем евакуаціцрозміщених на поверхах .

4. ОСНОВНІ ВИМОГИ ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ та особистої гігієни

Система побутової внутрішньої каналізації санітарно-побутових приміщень повинна підтримуватись у нормальному технічному стані, щоб не допустити утворення осередків антисанітарії.
Під час користування санітарно-побутовими приладами не допускати їх закупорювання.
Забороняється використання побутових приміщень не за призначенням.Дизенфекцію побутових приміщень необхідно здійснювати не рідше одного разу на місяць.

5. ОБСТАВИНИ І ПРИЧИНИ МОЖЛИВИХ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ТА АВАРІЙ

Виходячи з того, що поверхні східців міжповерхових сходин у зволоженому стані являють собою небезпеку травм при падінні, повинні бути особлива увага та обережність з боку праців-ників під час вологого прибирання східців і змочених підошв взуття від дощу та снігопаду.
При постійному щоденному багатогодинному користуванні комп'ютерами виникає так званий "здоровий синдром" від кінескопів моніторів.Для усунення цього негативного явища необхідно обладнати монітори, відповідно до технічних параметрів, захисними екранами.
Забороняється користуватися електроприладами з пошкодженою ізоляцією електропроводів (кабелів), а також підключати електроприлади мокрими руками.
Забороняється підвішувати електропроводи на цвяхах, металевих і дерев'яних предметах закладати провід і шнури за водопровідні труби, за батареї опалення, витягати за шнур вилку з розетки.
Освітлювальну арматуру і електролампи небезпечно чистити від забруднення і пилюки при ввімкненому вимикачі, тобто під напругою, мокрими чи вологими ганчірками.
Чистку треба виконувати при вимкненому вимикачі сухою ганчіркою, стоячи на підставці, яка не проводить електроструму.

6. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Для забезпечення пожежної безпеки необхідно суворо виконувати і постійно дотримуватись норм і правил пожежної безпеки.
У приміщеннях забороняється:
1. Користуватися електронагрівачами з відкритими елементами для цілей опалення, приготування їжі тощо.
2.Палити й застосовувати відкритий вогонь у навчальних та інших приміщеннях.Виконання вогненебезпечних робіт здійснювати тільки з дозволу адміністрації.
3.Користуватись пошкодженими розетками та подовжувачами, вимикачами й іншими електроприладами.
4.Обертати електролампи і світильники папером, тканиною та іншими легкозаймистими матеріалами, експлуатувати їх зі знятими ковпаками.
5.Залишати без догляду, при виході із приміщення, увімкненими в електромережу нагрівальні прилади. Відповідальними за дотримання норм правил пожежної безпеки і підтримку належного протипожежного режиму у класах, кабінетах є вчителі, завкабінетами, завмайстернею. У загальних приміщеннях - завгосп школи.

Порядок дії у разі пожежі


У разі виникнення пожежі (ознак горіння) кожний працівник зобов'язаний:
а) терміново дзвонити за телефоном 9-01, повідомити адресу, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також свою посаду та прізвище;
б) сповістити про пожежу директора школи або завгоспа;
в) розпочати самому і залучити інших до евакуації людей із будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації та збереження матеріальних цінностей

7.ПЕРША ДОПОМОГА ПОТЕРПІЛИМ
Надання першої медичної допомоги треба починати з оцінювання загального стану потерпілого і на підставі цього скласти думку про характер пошкодження.
У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно приступити до проведення штучного дихання та зовнішнього масажу серця, негайно викликати лікаря.
Від того, наскільки вміло і швидко надана перша медична допомога, залежить життя потерпілого та успіх наступного лікування.

Штучне дихання
Перед початком штучного дихання необхідно швидко усунути причини, які перешкоджають диханню.

Потерпілому потрібно розстібнути комір, пояс та інші частини одягу.Звільнити від забруднення ротову порожнину від залишків слизу, грязі.Найбільш простим і ефективним засобом штучного дихання є спосіб "з рота в рот" та "з рота в ніс."Частота вдування повітря потерпілому повинна бути 12-13 разів за хвилину.Штучне дихання треба продовжувати до відновлення самостійного дихання або до прибуття медичного працівника Зовнішній масаж" серця.
Метою масажу серця є підтримування кровообігу у життєво важливих органах.У разі відсутності серцевої діяльності до її відновлення потерпілого кладуть на спину і звільняють грудну від одягу. Той, хто надає допомогу, робить енергійні ритмічні натиски на нижню частину грудної клітки 50-60 разів на хвилину, причому після 3-4 натисків робиться перерва на 2-3 секунди на час вдиху та початок видиху.

Масаж переривати для повторення штучного дихання до трьох глибоких вдихів, після чого повторюють масаж протягом 15-20 хвилин.
Перші ознаки того, що потерпілий приходить до свідомості, - зіниці звужуються, з'являється самостійне дихання, зменшується синюватість шкіри і з'являється пульс.
Констатувати смерть має право тільки лікар.

Перша допомога при ураженні електричним струмом.
Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом передусім має бути спрямоване на припинення дії його на людину способом вимикання рубильника або вими-кача, відкидання від потерпілого струмоведучого дроту діелектричним предметом, або виві-льнення потерпілого від джерела струму.Треба пам'ятати, що не можна торкатися ні до дро-ту, ні до самого потерпілого голими руками без гумових рукавиць; той, хто надає допомогу повинен обгорнути свої руки якоюсь частиною одягу, сухою ганчіркою, якщо є змога, надіти гумові калоші, гумові чоботи або стати на суху дошку.Віддаляючи потерпілого від джерела струму, слід брати його за ті частини одягу, що не прилягають до тіла.

За наявності дихання, навіть якщо потерпілий знепритомнів, його слід зручно поклас-ти, розстебнути стискуючий одяг, забезпечити доступ свіжого повітря Якщо потерпілий не дихає або дихає слабко, потрібно терміново почати робити штучне дихання, супроводжуючи його закритим масажем серця.При цьому слід пам'ятати, що смерть від дії електричного струму є часто уяв-ною, тому штучне дихання та закритий масаж серця треба проводити наполегливо, іноді впродовж 2-3 годин безперервно.

Перша допомога при кровотечах
Найбільш надійний спосіб тимчасової зупинки кровотечі - накладання джгута.У разі відсутності спеціального джгута можна використовувати підручні матеріали: ремінь, мотуз-ку, рушник та інше.Джгут накладають вище місця кровотечі, зробивши 2-3 оберти навколо кінцівки.Джгут накладають на термін не більше 2 годин літом і не більш як 1 година взимку.Під джгут треба підкласти записку, де вказати час накладання джгута.На рану накласти стерильну пов'язку.При підозрі на внутрішню кровотечу на ділянку ймовірної кровотечі потрібно накласти льоду та якомога швидше транспортувати потерпілого до лікарні.
При пораненні великих судин шиї і верхньої частини грудної клітки джгут не накладає-ться.Кровотеча зупиняється при натисканні пальцем на поражену судину у самому місці поранення.

Перша допомога при переломах

При переломах необхідно надати потерпілому зручне положення, яке виключає рухи по шко-дженої частини тіла.Необхідно накласти шину, а у разі її відсутності використовувати дошки, фанеру, палиці та інше, щоб забезпечити нерухомість уламків кісток у місці перелому, при відкритому переломі з кровотечою спочатку належить зупинити кровотечу, перев'язати рану і тільки потім приступити до накладання шини.Після цього треба організувати доставку потерпілого до лікарні.
Особливо небезпечні травми хребта.У таких випадках необхідно обережно, не піднімаючи потерпілого, підсунути під його спину дошку, щит, двері тощо.

Перша допомога у разі вивихів

Надаючи першу допомогу, не слід робити спробу вправити вивих (це може зробити тільки фахівець).Треба накласти пов'язку, яка забезпечувала б нерухомість пошкодженого суглоба, і направити потерпілого до лікарні.

Перша допомога при термічних опіках
На обпечену поверхню шкіри накласти стерильну пов'язку.За наявності опікового шоку потерпілому слід створити спокій, зігріти його.Бажано дати багато пити у вигляді содово-сільового розчину (1 чайна ложка солі на 1Л чайної ложки соди розчинити у 1 л води).

Перша допомога при обмороженні

При обмороженні частини тіла надання першої допомоги полягає у розтиранні відмороженої ділянки, яке потрібно виконувати в теплому приміщенні за допомогою вапна або м'якої тканини змоченої спиртом або горілкою.
Якщо на ураженій ділянці з'явилось почервоніння, а тим більше виникли міхури і з'явилось омертвління ткані, розтирання і підігрівання робити забороняється. У таких випадках на відморожену ділянку тіла накладають суху стерильну пов'язку, дають потерпілому гарячий чай, зігрівають його і направляють до лікарні

Перша допомога при розтягненні і розриві зв 'язок
При розтягу зв'язок суглобів - підняти хвору кінцівку догори, накласти холодний ком-прес та тісну пов'язку, створити спокій до прибуття лікаря.
При ударах - забезпечити потерпілому повний спокій, накласти на місце удару холодний компрес.При ударах із синцями не слід класти примочки, місце удару змастити настойкою йоду і накласти пов'язку.

Перша допомога у разі непритомності
Забезпечити доступ свіжого повітря, розстібнути одяг, дати понюхати нашатирний спирт.Якщо потерпілий не дихає, починати робити штучне дихання.

Транспортування потерпілого
Наслідки своєчасної і правильної наданої допомоги на місці події можуть бути зведені нанівець, якщо під час підготовки до транспортування і доставки потерпілого до медичної установи не будуть дотримані відповідні правила. Основне не тільки в тому, як доставити потер-пілого і яким видом транспортує наскільки швидко були вжиті заходи, які забезпечили мак-имальний спокій і зручне положення потерпілого.

Найкраще транспортувати потерпілого ношами.При цьому можна використовувати підручні засоби: дошки, одяг тощо.Можна переносити потерпілого на руках.Передусім потерпілого слід покласти на ноші, які застеляють ковдрою, одягом тощо, ставлять ноші з того боку потерпілого, де є ушкодження.Якщо тих, хто надає допомогу, двоє, вони повинні стати з іншого боку ношів.Один підводить руки під голову і груди, інший-під крижі і коліна потерпілого

Одночасно без поштовхів його обережно піднімають, притримуючи ушкоджену частину тіла, й опускають на ноші.Слід накрити потерпілого тим, що є під руками, -одягом, ковдрою.Якщо є підозра на перелом хребта, потерпілого кладуть обличчям догори на тверді ноші(щит, двері).
За відсутністю цього можна використати ковдру, пальто.В такому разі потерпілого кладуть на живіт.
Якщо є підозра на перелом кісток тазу, потерпілого кладуть на спину із зігнутими нога-ми у колінах і у тазостегнових суглобах для того, щоб його стегна були розведені, під коліна обов'язково треба підкласти валик із вати, рушника, сорочки.
По рівній поверхні потерпілого несуть ногами вперед, під час підйому на гору або на сходах-головою вперед.Ноші весь час повинні бути у горизонтальному положенні.Щоб вони не розгойдувались, необхідно йти не в ногу, злегка зігнувши коліна.
Під час перевезення потерпілого слід покласти його до машини на тих самих ношах, підстеливши під них що-небудь м'яке (ковдру, солому тощо).

 

Останнє оновлення на Вівторок, 30 березень 2010 13:52