Головна Новини Інструкції

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Інструкції
під час практичних занять з фізики Друк
П'ятниця, 26 березень 2010 12:49

Погоджено
 
Затверджено
Голова профкому
 

Наказ по

___________________________

   

ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ від 201 р.
Директор школи

___________________________ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №
під час практичних занять з фізики

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.До практичних робіт допускаються учні, які пройшли інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи. Ці знання періодично перевіряють, закріплюють.
1.2.Проведення інструктажів та перевірка знань з питань техніки безпеки(охорони праці) здійснюється у межах навчальної програми і оформляється відповідно у журналі.
1.3.Виконаня даної інструкції є обов'язковим для всіх осіб, які проводять практичні роботи з фізики.
1.4.Сумлінно дотримуйтесь правил особистої гігієни і санітарних норм на місці праці
1.5.Виконуйте лише ту роботу, яку доручив учитель.

2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1.Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховайте під головний убі
2.2.Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх паданню або перекиданню.
2.3.Перед виконанням роботи необхідно уважно вивчити її зміст і хід виконання.
2.4.Не починайте виконувати завдання без дозволу вчителя.

3.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ШД ЧАС РОБОТИ
3.1.Будьте уважні і дисципліновані, точно виконуйте вказівки вчителя.
3.2.Під час проведення дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів.Працюючи з приладами із скла, будьте особливо обережні.
3.3.Стежте за справністю усіх кріплень у приладах і пристроях. Не доторкайтесь до обертових обладнання і не нахиляйтесь над ними.
3.4.Для складання експериментальних установок користуйтесь проводами (з наконечниками і запобіжними чохлами) з міцною ізоляцією, без видимих пошкоджень
3.5.Складаючи електричне коло, уникайте перетину проводів, забороняється користуватися провідниками із спрацьованою ізоляцією і вимикачами відкритого типу (при напрузі 42 В) 3.6.Джерело струму вмикайте в електричне коло в останню чергу.Складне коло вмикайте тільки після перевірки і з дозволу вчителя.Наявність напруги в колі перевіряйте тільки приладами або покажчиками напруги.
3.7.Не доторкайтесь до елементів кола, що не мають ізоляції і перебувають під напругою. Не виконуйте повторно з'єднань у колах до вимикання джерела електроживлення
3.8.Стежте за тим, щоб під час роботи випадково не доторкнутись до обертових електричних машин.Не виконуйте повторно з'єднань в електричних колах машин до повної зупинки якоря або ротора машини.
3.9.Не доторкайтесь до корпусів спеціального електрообладнання, до затискачів ввімкнених конденсаторів.
3.10.Користуйтесь інструментом з ізолюючими ручками.
3.11.Для приєднання споживачів до мережі користуйтесь штепсельними з'єднаннями

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1.Після закінчення роботи вимкніть джерело електроживлення, а потім розберіть електричне коло.
4.2.Прилади складіть у відповідне для них місце.
4.3.Не залишайте робочого місця без дозволу вчителя.

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
При виявленні несправності в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення, а також при виявленні пожежі, порушенні норми безпеки, травмуванні негайно повідомте про це учителя.
Не усувайте несправності в електромережі, електрообладнанні самостійно

Інстркуцію розробив учитель

Узгоджено
Керівник служби охорони праці –
заступник директора з навчально-
виховної роботи
"____" ______________ 200 __ р.


 
під час роботи на фрезерному верстаті Друк
П'ятниця, 26 березень 2010 12:48

Погоджено
 
Затверджено
Голова профкому
 

Наказ по

___________________________

   

ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ від 201 р.
Директор школи

___________________________ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №
під час роботи на фрезерному верстаті

1 .ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.До роботи на фрезерному верстаті допускають особи, що пройшли інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи. Ці знання періодично перевіряють, закріплюють. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.
1.2.Нещасні випадки можуть трапитись при:
- відсутності або несправності засобів захисту;
- неміцного кріплення деталі, інструменту;,
- несправності електрообладнання, заземлення, занулення;
- безладу на робочому місці.
1.3.Виконувати тільки ту роботу, яку доручив учитель.

2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1.Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики. Заховайте волосся під головний убір
2.2.Перевірте наявність і надійність захисних засобів, заземлення, занулення з корпусом верстата.
2.3.Надійно закріпіть фрезу і деталь, яку обробляєте.
2.4.Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.
2.5.При виявленні несправностей повідомте про них безпосередньо вчителя. Без його дозволу до роботи не приступайте.

3.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 3.1.Плавно підводьте фрезу до деталі, яку обробляєте.
3.2.Користуйтесь ключами, що відповідають гайкам і головкам гвинтів
3.3.Під час роботи забороняється:
- нахиляти голову близько до фрези;
- передавати і приймати предмети через обертові частини верстата:
- допускати вихід з-під фрези великої стружки,
- зупиняти верстат, гальмуючи вал рукою;
- відходити від верстата, не вимкнувши його.
3.4.Перед вимиканням верстата відведіть деталь від фрези.
3.5.У випадку вимкнення струму в мережі негайно вимкніть станок.

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1.Відведіть деталь і вимкніть електродвигун.
4.2.Приберіть стружку з верстата за допомогою щітки, а з пазів гачком. Не здувайте стружку ротом і не змітайте рукою.
4.3.Протріть і змастіть верстат. Приведіть у порядок інструмент та індивідуальні засоби захисту.

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1.При виявленні несправностей під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте вчителя. 5.2.У випадку травми, пожежі негайно повідомте вчителя.

Інструкцію розробив учитель

 
при виконанні учнями ручних робіт із тканиною, машинних і спецмашинних робіт у кабінет обслуговуючої праці Друк
П'ятниця, 26 березень 2010 12:45

Погоджено
 
Затверджено
Голова профкому
 

Наказ по

___________________________

   

ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ від 201 р.
Директор школи

___________________________ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №
при виконанні учнями ручних робіт із тканиною, машинних і
спецмашинних робіт у кабінет обслуговуючої праці

1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
1.1 До робіт із тканиною допускаються учні, які пройшли інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи. Ці знання періодично перевіряють, закріплюють
1.2.Проведення інструктажу та перевірка знань з питань охорони праці здійснюється в межах
навчальної програми і оформляється відповідно у журналі
1.3.Виконання даної інструкції є обов'язковим для всіх осіб, які працюють у майстерні 1.4.Виконуйте лише ту ро6оту, яку доручив учитель
1.5.Сумлінно дотримуйтесь правил особистої гігієни і санітарних норм на МІСЦІ праці.

2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1.Одягніть спецодяг застебніть на всі ґудзики волосся сховайте під головний убір
2.2.Перевірте справність інструментів(ножиць, наперстків, голок, лінійок) та обладнання:
надійність кріплення, заземлюючого проводу електродвигуна та пускових пристроїв, відсут-ність оголених проводів та наявність захисних огороджень.
2.3.Працювати несправним, пошкодженим інструментом на несправному обладнанні забороняється.

3.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1 Увалено і чітко виконуйте вказівки вчителя.
3.2.Піл час ручної роботи з тканиною:
- зберігайте голки і булавки у певному місці, не залишайте їх на столі. Забороняється брати голки, булавки у рот, користуватися іржавою, кривою голкою;
- зберігайте ножиці у певному місці. Кладіть їх зімкнутими вістрями від себе
3.3.Під час виконання машинних і спецмашинних робіт:
- заправлення ниток, зміна голки, регулювання натягу ниток, чищення га змащування рухомих частин машини проводити тільки при вимкненому електродвигуні, знявши ноги з пускової педалі;
- перед зшиванням переконайтесь у відсутності булавок, голок на лінії шва виробу,
- стежте за розміщенням пук під час роботи щоб уникнути проколів пальців:
- не заправляйте пас на шків машини під час роботи електродвигуна
- не залишайте працюючу машину без догляду;
- при виявленні будь-яких несправностей у працюючій машині негайно вимкніть електродвигун і повідомте вчителя.
3.4.3абороняється:
- чистити, змащувати, регулювати машину, заправляти нитки під час роботи електродвигуна,
- торкатися і нахилятися до рухомих обертових частин машини;
- працювати на несправному обладнанні;
- розкидати по майстерні поломані голки, порожні котушки, обрізки тканини.
3.5.Під час роботи з праскою:
- під час прасування стійте на гумовому килимку;
- вмикайте і вимикайте праску сухими руками;
- ставте праску на азбестову, мармурову або керамічну підставку;
— не залишайте ввімкнену в електромережу праску без нагляду;
— стежте за тим, щоб нижня, гаряча, частина праски не доторкалась до шнура,
— стежте за нормальною роботою праски, про всі несправності повідомляйте вчителя

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1.Вимкніть пусковий пристрій машини.
4.2.Приберіть, заховайте робочі інструменти у відведене для них місце.
4.3.Праскувимикайте, тримаючись за штепсельну вилку.
4.5.Не виходьте з майстерні без дозволу вчителя

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1.При виявленні несправності обладнання, інструментів, а також пожежі, порушення норм безпеки, аваріїїабо травмуванні негайно повідомте про це вчителя. Не усувайте несправностей електромережі й електрообладнання самостійно.

Інстркуцію розробив учитель

Узгоджено
Керівник служби охорони праці –
заступник директора з навчально-
виховної роботи
"____" ______________ 200 __ р.

 
під час роботи на заточувальному верстаті (електроточильні) Друк
П'ятниця, 26 березень 2010 12:43

Погоджено
 
Затверджено
Голова профкому
 

Наказ по

___________________________

   

ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ від 201 р.
Директор школи

___________________________ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №
під час роботи на заточувальному верстаті (електроточильні)

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.До роботи на заточувальному верстаті попускаються особи, що пройшли інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці. Ці знання періодично перевіряють, закріплюють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.
1.2.Небезпечність у роботі:
- пошкодження очей;
- захоплення одягу, волосся рухомими, незакритими деталями верстата,
- пошкодження обличчя, тіла, внаслідок вилітання осколків абразиву або інструменту.
1.3.Виконуйте тільки ту роботу, яку доручив учитель.

2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2 1. Правильно одягніть спецодяг, застебніть всі ґудзики, заховайте волосся під головний убір
2.2.Перевірте справність захисного заземлення, занулення верстата.
2.3.Переконайтесь, чи немає тріщин і відколів на абразивному крузі.
2.4.Відступивши трохи вбік від небезпечної зони проти круга перевірте верстат на холостому ходу.
2.5.Перед початком роботи одягніть захисні окуляри або опустіть захисний екран

3.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1.Під час заточування інструменту надійно утримуйте його руками, плавно підводьте до абразивного круга трохи вище від його горизонтальної осі.
3.2.Не нахиляйтесь до заточувального інструменту для спостереження за ходом точіння
Момент контакту круга з інструментом визначайте за іскрою. Якість заточування визначайте після того, як інструмент відокремлено від круга і виведено у безпечну зону.
3.3.Не стійте у напрямі площини обертання абразивного круга.
3.4.Не виконуйте заточування на несправному крузі.
3.5.Не виконуйте заточування на бічній поверхні круга.
3.6.Якщо треба відійти від верстата, вимкніть його і дочекайтесь повної зупинки.

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1.Вимкніть верстат і після зупинки круга зметіть пил з верстата за допомогою щітки
4.2.Здайте верстат учителеві.
4.3.Без дозволу вчителя не виходьте із майстерні.

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1.При виявленні несправності під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте безпо-середньо вчителя.
5.2.У випадку травм, пожежі негайно повідомте вчителя

Інструкцію розробив учитель

 
« ПочатокПопередня12345678НаступнаКінець »

Сторінка 6 з 8