Головна Новини Вітання 10 грудня – Міжнародний день прав людини

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

10 грудня – Міжнародний день прав людини Друк
Вівторок, 10 грудень 2013 11:23
10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН прийняла розроблену Комісією ООН з прав людини загальну декларацію прав людини. Саме цей день щорічно відзначається у всьому світі як Міжнародний день захисту прав людини.

Загальна декларація прав людини проголошує права особистості, цивільні і політичні права і свободи (рівність усіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканість, свободу совісті та інші). У Декларації заявлено також, що всі люди мають рівні права, які не залежать від їх особових відмінностей і від різниці в політичних системах їх країни.

Загальна декларація прав людини спонукала людство до розробки та укладання численних конвенцій, декларацій та протоколів з прав людини: у 1948 році ухвалено Конвенцію про попередження злочину геноциду та покарання за нього, в 1949 році – Женевські конвенції про захист прав людини під час збройних конфліктів, у 1950 році – Європейську Конвенцію захисту прав людини та основних свобод, в 1959 році – Декларацію прав дитини, у 1966 році – пакти про права людини тощо. Також було створено різноманітні установи та посади для більш об’єктивного дотримання державами прав людини – Комісія ООН з прав людини та Уповноважений з прав людини.

В Україні відповідно до Указу Президента від 8 грудня 2008 року № 1149 «Про Всеукраїнський тиждень права». Щороку в тиждень, що включає День прав людини проводиться Всеукраїнський тиждень права.

Серед найважливіших документів з питань прав людини є Європейська соціальна хартія. Профспілки підтримують реалізацію Європейської соціальної хартії в Україні в повному обсязі, оскільки вона є надзвичайно важливим документом, адже встановлює норми права практично у кожній сфері життєдіяльності людини-праці та зайнятості, соціальному захисті, охороні здоров’я, забезпечення житлом, захисті прав дітей, молоді, мігрантів тощо.
Людина. Її життя і гідність, права та свободи – найвища цінність кожної держави. Права людини – це певні можливості, що ґрунтуються на загальнолюдській моралі та необхідні людині для її існування і розвитку. Вони мають бути загальні та рівні для всіх.
Положення Конституції України повністю відповідають Європейській конвенції про захист прав і основних свобод людини.