Головна Новини Головні новини Вчителі відіграють істотну роль у побудові сильної Європи

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Вчителі відіграють істотну роль у побудові сильної Європи Друк
Середа, 24 жовтень 2018 09:32
У травні цього року Єврокомісія опублікувала вступне комюніке під назвою «Побудова сильної Європи: роль політики підтримки молоді, освіти і культури».

У рамках цього комюніке було направлено декілька пропозицій Європейській Раді, у тому числі пропозиції щодо якісної дошкільної освіти, щодо покращення навчання мов, і щодо автоматичного взаємного визнання закордонних дипломів і термінів навчання.

У жовтні 2018 року на засіданні Європейського комітету профспілок освіти членські організації ЄКПО схвалили позиційний документ щодо цього стратегічного пакету пропозицій Єврокомісії.

Профспілки освітян Європи вітають той факт, що Єврокомісія має намір й надалі заохочувати уряди покращувати доступність, якість та професіоналізм освіти, однак, вважають, що уряди повинні розпочати роботу з реалізації Європейської опори соціальних прав з метою забезпечення високої якості та рівного доступу до освіти для всіх.

Стосовно пропозиції щодо підвищення якості дошкільної освіти та догляду, ЄКПО звертає увагу на те, що вартість послуг зростає, мають місце явища поступової приватизації і гендерного дисбалансу в даному секторі. Освітні профспілки закликають до впровадження безкоштовної дошкільної освіти на всій території Європи, збільшення державних інвестицій в даний сектор і створення кращих умов праці для персоналу з метою залучення викладачів-чоловіків до цієї професії.

Стосовно навчання мов Єврокомісія наголошує на важливості збереження різноманітності мов і культур, вивчення предметів на іноземних мовах, не забуваючи про проблеми, пов’язані з дефіцитом викладацького складу.

Підтримуючи пропозицію Єврокомісії щодо підвищення мобільності викладачів мов і постійного підвищення їхньої кваліфікації, ЄКПО виступає проти залучення носіїв іноземної мови, які не мають належної педагогічної кваліфікації, у якості вчителів. ЄКПО також переконаний у необхідності виділення додаткового фінансування для розробки нових інструментів мовного навчання та закликає передбачити в наступному Європейському семестрі безкоштовне та високоякісне навчання двох іноземних мов.

Щодо взаємного визнання дипломів та періодів навчання за кордоном, ЄКПО підтримує наголос у пропозиції на визнанні знань, умінь і компетенцій. Однак, ЄКПО зазначає, що кваліфікації та періоди навчання повинні визнаватися лише в тому випадку, якщо вони відповідають вимогам до рівня компетенцій в кожній окремій країні. Він також підкреслив, що національні освітні системи є сферою відповідальності урядів, тому необхідно сприяти зміцненню довіри між країнами за допомогою існуючих інструментів ЄС.

Коментар Європейського комітету профспілок освіти

Ми вітаємо той факт, що метою цієї пропозиції є подальше заохочення урядів до покращення доступності, якості та професіоналізму в сфері дошкільної освіти. Необхідно й надалі докладати зусиль в цьому напрямі, незважаючи на те, що цільовий показник стратегії ЄС «Освіта та навчання 2020» щодо рівня охоплення дошкільної освіти в 95% вже майже досягнуто. Проте ще існують прогалини у забезпечення доступу дітей з соціально незахищених верств населення, зокрема, представників національних меншин, мігрантів та дітей з інвалідністю, які досі не мають повноцінного доступу до дошкільної освіти.

Особливу увагу варто приділити охопленню дошкільною освітою дітей віком до 3 років. Досі не досягнуто рівного доступу та високої якості дошкільної освіти для дітей, які живуть у сільській місцевості та в різних регіонах Європи.

Позитивним є те, що в рекомендації підкреслюється той факт, що дошкільна освіта і догляд закладають основу для навчання у школі та в подальшому протягом усього життя.

По-перше, дошкільна освіта повинна розглядатися як право дитини.

По-друге, дошкільна освіта повинна розглядатися в більш широкому соціальному контексті в світлі регулювання балансу між роботою та особистим життям, в тому числі відпусток матері та батька по догляду за дитиною, а також з точки зору покращення підтримки молодих батьків, зокрема молодих жінок, які хочуть повернутися на ринок праці.