Головна

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

НА ПОГОДЖЕННІ У ПРОФСПІЛЦІ ДОКУМЕНТИ Нова професія: фахівець з профспілкової діяльності Відновлено
Четвер, 28 березень 2019 14:48

Відповідно до абзаців «в» та «г» підпункту 3 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 доплата за вчене звання доцента встановлюється у граничному розмірі 25 %, за науковий ступінь кандидата наук –15 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням або науковим ступенем.

Зазначені доплати встановлюються працівникам як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Пунктом 4 наказу МОН № 557 передбачено, що відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником закладу.

Вимога щодо наявності наукового ступеня або вченого звання при заміщенні посад, передбачена частиною 9 статті 55 Закону України «Про вищу освіту», стосується науково-педагогічних працівників.

Відповідно до частини другої статті 59 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам закладів вищої освіти встановлюються доплати за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук у розмірах відповідно 15 та 25 % посадового окладу, а також за вчене звання доцента і старшого дослідника – 25 % посадового окладу, професора – 33 % посадового окладу. Передбачено також, що заклад вищої освіти може встановити більший розмір доплат за рахунок власних надходжень.

Тобто з набуттям чинності Законом України «Про вищу освіту», а саме з 6.09.2014 року, доплати за наукові ступені та вчені звання встановлюються у фіксованому розмірі 15, 25 та 33 % відповідно.

Згідно з пунктом 6.3.27 Галузевої угоди на 2016-2020 роки керівникам закладів освіти рекомендовано забезпечити встановлення доплати працівникам, які мають наукові ступені та вчені звання, в максимальному розмірі.

Пунктом 1.4 Галузевої угоди її передбачено, що положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти і є обов’язковими для включення до колективних договорів.

 
Прожитковий мінімум у цінах лютого 2019 року
Середа, 27 березень 2019 10:24

Відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум» Міністерство соціальної політики України повідомляє, що фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах лютого 2019 року у розрахунку на місяць на одну особу становив:

 • з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 4 078,36 грн (без урахування платежів – 3 553,2 грн);

 • для дітей віком до 6 років – 3 354,13 грн;

 • для дітей віком від 6 до 18 років – 4 107,48 грн;

 • для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства – 4 566,21 грн (без урахування платежів – 3 675,80 грн);

 • для осіб, які втратили працездатність – 3 017,06 гривень.

Таким чином, законодавчо встановлений на лютий 2019 року (1853 грн) прожитковий мінімум занижено у 2,2 рази порівняно з його фактичним розміром або на 2 225 грн, а для працездатної особи (1921 грн) – у 2,4 рази або на 2 645 гривень.

 
Нова професія: фахівець з профспілкової діяльності
Середа, 27 березень 2019 10:23

Наказом Мінекономрозвитку «Про затвердження Зміни № 8 до національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій» від 15 лютого 2019 року № 259, розділ 2 «Професіонали» Класифікатора за пропозицією профспілок доповнено новою назвою професії «Фахівець з профспілкової діяльності» за кодом 2490 (професійне угрупування «Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угрупування»).

Зазначена професійна назва роботи може застосовуватися для працівників, які займаються профспілковою діяльністю, зокрема пов’язаною з організацією такої роботи.

Кваліфікаційна характеристика

Фахівець з діяльності професійних спілок

Завдання та обов’язки. Розробляє або бере участь у розробленні програмних документів профспілок, організовує їх втілення в життя. Аналізує проблеми профспілкового руху та надає пропозиції щодо шляхів їх вирішення. 

Здійснює заходи із залучення працівників до профспілкового членства, веде облік членів профспілки та видачу профспілкових квитків. Організовує забезпечення діяльності виборних органів профспілок проведення виборів. Веде протоколи засідань виборних профспілкових органів, забезпечує їх зберігання. Готує інструктивні матеріали з питань діяльності профспілки. Організовує та бере участь у проведенні заходів та дій, передбачених законодавством, угодою, колективним договором та іншими спільними документами роботодавця та профспілок. Вивчає, узагальнює, організовує поширення досвіду роботи організацій профспілок. Виконує роботи зі складання періодичної статистичної звітності та одноразових звітів організацій профспілок за формами і в строки, встановлені профспілковими та відповідними державними органами. 

Проводить збір статистичних даних та їх аналіз. Надає кваліфіковану допомогу з питань діяльності профспілок. Організовує і бере участь у проведенні семінарів, нарад, круглих столів для обміну інформацією, повідомлень. Збирає пропозиції членських організацій профспілки, членів профспілки з питань діяльності профспілки. 

Проводить роботу з організації навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових працівників. Готує подання до нагородження профспілкових активістів та працівників державними чи профспілковими нагородами.

Повинен знати: положення національних та міжнародних нормативно-правових актів щодо діяльності профспілок; норми статутів та інші локальні нормативні акти профспілок; правила ведення документообігу і оформлення протоколів засідань виборних профспілкових органів; нормативно-правові акти з питань державної реєстрації юридичної особи, зокрема організації профспілки та об’єднання профспілок, порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), проведення мирних зібрань; форми документів зі статистичного обліку і звітності профспілок та інструкції щодо їх заповнення; вітчизняний і світовий досвід діяльності профспілок.

Кваліфікаційні вимоги:

 • Провідний фахівець з діяльності професійних спілок: вища освіта першого рівня за ступенем не нижче бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця з діяльності професійних спілок I категорії – не менше ніж 2 роки.

 • Фахівець з діяльності професійних спілок I категорії: вища освіта першого рівня за ступенем не нижче бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця з діяльності професійних спілок ІІ категорії – не менше ніж 2 роки.

 • Фахівець з діяльності професійних спілок II категорії: вища освіта першого рівня за ступенем не нижче бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця з діяльності професійних спілок – не менше ніж 1 рік.

 • Фахівець з діяльності професійних спілок: вища освіта першого рівня за ступенем не нижче бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

 
Сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку в Україні
Понеділок, 25 березень 2019 12:44

21-22 березня 2019 року в м. Києві відбулася сьома міжнародна науково-методична конференція «Сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку».

Аудиторія учасників – працівники дошкільних навчальних закладів, учителі закладів загальної середньої освіти, науково-педагогічні працівники вищих педагогічних навчальних закладів, закладів післядипломної педагогічної освіти, науковці та працівники мас-медіа, представники органів місцевого самоврядування, профспілок, громадянського суспільства – загалом понад 200 учасників.

Академія української преси за підтримки Академія Deutsche Welle радо зустріла всіх охочих долучитися до обговорення питань, що стосуються реалізації програм медіаграмотності в України та на міжнародних просторах.

Головні медіагравці організацій, що сприяють критичному споживанню медіа суспільством, гості з інших країн (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Молдова, Грузія), регіональні та місцеві мультиплікатори обмінювалися результатами власних напрацювань.

У ході першого дня роботи відбулося вісім пленарних сесій. До участі у тематичних модулях були долучені заступник Міністерство освіти і науки України Вадим Карандій, керівник відділу преси Посольства Федеративної Республіки Німеччина Аннетте Пьолькінґ, директор Медійна Програма, Internews Джиліан МакКормак, директор IREX in Ukraine Мехрі Дракман.

Спікерами у журналістському блоці виступили: Сергій Томіленко – голова Національна спілка журналістів України, Андрій Куликов – голова Комісії з журналістської етики, голова правління Громадського радіо, Олексій Мацука – засновник та головний редактор сайту Новости Донбасса та «Суспільне телебачення Донбасу», Володимир Мостовий – фундатор Комісії з журналістської етики, засновник газети DT.UA. Модератором виступив президент Академії української преси Валерій Іванов.

Другий день роботи мав більш практичне спрямування. Основними напрямами роботи конференції другого дня стали:

 • медіаосвіта в дошкільних закладах і початковій школі;

 • медіаосвіта та медіаграмотність в середній школі;

 • медіаосвіта та медіаграмотність у вищій школі, післядипломній педагогічній освіті;

 • медіаосвіта та медіаграмотність впродовж життя.

Педагоги з різних куточків України презентували власні напрацювання у різних напрямах. Зокрема, мова йшла про медіаграмотність у НУШ, готовність педагогів до формування медіаграмотності у школярів, наскрізне впровадження медаосвіти у освітній процес сучасного навчального закладу, мультиплікацію та шкільні ЗМІ, загальна середня освіта в контексті впровадження медіаосвітніх інновацій, закордонний досвід медіаосвіти, медіаграмотність як складова безпекових компетенцій, медіаграмотність впродовж життя та інше.

Насамкінець роботи учасники конференції подякували організаторам, спікерам та тренерам за можливість бути причетними до цікавого та інноваційного напрямку в українській освіті – формування медіаграмотності.  alt 


Відгуки учасників конференції

«Уміння критично сприймати інформацію в сучасному світі, не вестися на головні виклики сучасного світу – дезінформацію та фейки – це одні із нових медіаосвітніх компетентностей, які сьогодні необхідні кожній людині. А медіаосвіта у освітянській спільноті надзвичайно важлива. І щиро радію, що впровадження медіаграмотності у навчальний процес – від найменших до найдосвідченіших його учасників – це якісна зміна для нашої системи освіти.

Усім колегам та друзям бажаю жити в цифровому світі без інформаційного стресу й тиску, мати емоційний щит від шкідливого контенту та навчитися захищати свій приватний інформаційний простір.

Будьмо медіаграмотними! Навчаймо медіаграмотності!»

Інна Михальченко, 

завідувач відділу інформаційного забезпечення та комунікацій апарату ЦК Профспілки працівників освіти і науки України«… Продуктивна співпраця, обмін досвідом сприяли удосконаленню програми для тренерів із медіаграмотності, яку майстри-педагоги вже готові апробовувати під час навчальних медіа освітніх заходів, щоб сприяти розвитку критичного мислення, формування медіа імунітету та посилення медіаграмотності серед усіх верств населення!

Велика вдячність керівництву Академії Української Преси та медіаекспертам (В.Іванову, Т. Івановій, О.Тараненко) за можливість бути однією «із золотої сотні медіа тренерів», високу інноваційну планку під час організації та проведення науково-методичної конференції із медіаграмотності, майстерність, талановитість, натхненність, віру у нашу «сродну працю», глибинний досвід та бажання ним ділитися».

Марина Ячменик, 

аспірантка Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка«Можливість спілкування з колегами із закладів вищої та середньої освіти України, закладів післядипломної педагогічної освіти завжди є чудовою нагодою для підвищення власного професійного рівня.

Питання медіаграмотності, критичного ставлення до медіа, що обговорювалися на цьому заході, як ніколи на часі. Отриманий досвід надалі буду використовувати не лише у викладанні навчальних дисциплін в університеті, а й у профспілковій роботі. Дякую Академії української преси за запрошення і високий рівень організації та проведення конференції.»

Андрій Шидловський, 

викладач, голова профкому Рівненського державного гуманітарного університету«Сьома міжнародна науково-методична конференція медіаграмотності – це була фантастична можливість побачити увесь спектр досягнень і проблем впровадження медіаграмотності в українську освіту. Учасники представили регіональний досвід цієї роботи, а міжнародні експерти з Білорусі, Вірменії, Казахстану та Грузії доповнили картину світу. Також перед нами виступили гуру журналістики, такі як Андрій Куликов.

Дякую за можливість бути причетним до спільноти людей, які роблять наш інформаційний простір краще. На додаток після заходу ще маю дуже класний «Практичний посібник з медіаграмотності для мультиплікаторів», який підготувала команда Академія Української Преси».

Віталій Копиш,

спеціаліст Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки Україниalt
 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 10 з 339